SAP Ariba

Nouryon implementeert SAP-Ariba

Als zelfstandige wereldwijde speler in de essentiële chemie had Nouryon op korte termijn behoefte aan een nieuw inkoopplatform. De keuze viel op het SAP Ariba-platform. In samenwerking met de implementatiepartner slaagde Nouryon erin om in zes maanden tijd een minimum viable product uit te rollen in twintig landen. In dit artikel lees je hoe Nouryon in staat was om de inkoopprocessen te standaardiseren en te automatiseren teneinde de businesscase te realiseren. 

Over Nouryon 

Nouryon is een nieuw bedrijf met een 400 jaar lange geschiedenis. Deze geschiedenis komt ook terug in de naam. Nouryon is een verwijzing naar Noury & Van der Lande. Dit voedingsmiddelen- en chemiebedrijf werd in 1838 opgericht in Deventer en was een van de bedrijven die aan de basis stonden van het huidige Nouryon. Door de afsplitsing in oktober 2018 ontstond de marktleider in essentiële chemie voor de productie van dagelijkse producten als papier, kunststoffen, bouwmaterialen, levensmiddelen, farmaceutica en persoonlijke verzorgingsproducten. Het bedrijf is met ongeveer tienduizend medewerkers actief in tachtig landen. De productie vindt plaats in twintig landen. 

Nieuw inkoopplatform 

Bij de start van een nieuw bedrijf hoort ook een nieuwe inkoopvisie en bijbehorend applicatielandschap. In het geval van Nouryon betekende dit onder andere de implementatie van een nieuw inkoopplatform teneinde de doelstellingen te behalen. Maikel Balk, Director Procurement Excellence bij Nouryon: “We willen klaar zijn voor het digitale tijdperk. We zijn ervan overtuigd dat we onze sourcing- en purchase to pay (P2P)-processen efficiënter kunnen inrichten als al onze data in één systeem zitten, en voor meer inzicht met elkaar in verband kunnen brengen. Dat was niet mogelijk met het verouderde en gefragmenteerde inkoopapplicatielandschap waarover we beschikten.” 

SAP Ariba 

Nouriyon wilde een platform hebben om niet alleen de P2P-processen te kunnen afhandelen, maar voornamelijk ook de sourcingprocessen en het contractmanagement. Een belangrijke eis was daarnaast dat het nieuwe P2P-systeem in zes maanden tijd in twintig landen operationeel moest zijn en de Auction-mogelijkheden in drie maanden op een wereldwijde schaal. Het voorheen gebruikte systeem voor Supplier Relationship Management was te veel een op zichzelf staande component die nauwelijks integreerde met andere sourcing- en contractingtools die Nouryon in gebruik had. 

Deze eisen – en het inzicht dat een suite de voorkeur had boven best-of-breed – leidden uiteindelijk tot de selectie van SAP Ariba. “En omdat we SAP ECC gebruiken, is het vanuit het oogpunt van integratie logisch om daar een SAP-suite bovenop te zetten”, zo licht Balk de keuze toe.  

Meerdere modules 

In een recordtijd werd Ariba’s Guided Buying-module ingezet als de portal waar alle gebruikers op een eenvoudige manier toegang krijgen tot Ariba en via een moderne gebruikersinterface door inkoopprocessen worden geleid. Gelijktijdig werd de Auction-functionaliteit in gebruik genomen. 

De bestaande catalogusoplossing werd vervangen door Ariba, wat betekende dat Nouryon zo’n honderd catalogussen moest overzetten. Daarnaast maakt Nouryon nu gebruik van het Ariba Network voor een geïntegreerde afhandeling van P2P- en het sourcingproces. Zo’n 20.000 toeleveranciers ontvangen inkooporders nu via dit netwerk. Daarnaast worden e-invoices en servicesheets uitgewisseld over het netwerk. Een integratie van het Ariba Network met Vendor Invoice Management (VIM) biedt de beoogde processtandaardisatie en de bijbehorende efficiëntie. 

Ariba Contract Management ging volgens planning na drie maanden implementatie live midden in de coronacrisis. Ondanks deze omstandigheden is toch voor een big bang gekozen. Alle inkoopcontracten worden goedgekeurd, ondertekend en opgeslagen in een systeem. Hiermee is de omslag gemaakt van een versnipperde oplossing naar een gestandaardiseerde en geïntegreerde digitale oplossing. 

Changemanagement aanpak en gemaakte keuzes basis voor succes 

Door de gekozen changemanagementaanpak, namelijk het combineren van businesskennis, proceskennis en IT, ontstond een heel succesvolle samenwerking tussen onze medewerkers en de implementatiepartner. Iedereen was bereid om de extra inspanning te leveren om er een groot succes van te maken.” 

Maar ook keuzes in de aanpak droegen bij aan het succes. “Als je het snel wil doen, moet je de cloudmindset omarmen en wereldwijd zo dicht mogelijk bij de standaard blijven”, zo geeft Fürk als voorbeeld. “Maar dan moet je begrip hebben voor individuele wensen en goed kunnen uitleggen wat wel en niet mogelijk is. Vaak is een andere manier van werken nodig en moeten mensen actief meegenomen worden in de verandering. Dat is voor mij de essentie en belangrijkste taak van changemanagement in een internationale omgeving.” 

Naar datagedreven sourcing 

De ervaringen van Nouryon zijn positief. Voorheen werd bij het invoer van contracten veel gebruik gemaakt vrije tekstvelden. De data waren daardoor niet gestructureerd. Ariba maakt veel meer gebruik van dropdownmenu’s, waardoor data gestructureerder zijn en daarmee meer inzicht. Nouriyon kan bijvoorbeeld snel achterhalen in welke uitgavengebieden, landen of regio’s welke contracten zijn aangegaan, welke sourcing events zijn uitgevoerd en de behaalde resultaten.” 

“De data zijn niet alleen veel gestructureerder, maar we kunnen ze ook onderling met elkaar in verband brengen”, besluit Balk. “In de oude situatie hadden we bijvoorbeeld een set aan vendor data in Contract Management, en een andere set aan data in P2P. Die sets met elkaar in verband brengen, was bijna onmogelijk. Met SAP Ariba hebben we de gebruikerservaring weten te verbeteren, zijn we wendbaarder en zetten we een grote stap naar datagedreven sourcing als onderdeel van onze digitale strategie.” 

Scroll naar boven