innovatiegericht inkopen

Onderzoek Europese Commissie naar innovatiegericht inkopen in Europa

De Europese Commissie voert in 2018 een onderzoek uit naar innovatiegericht inkopen in Europa, meldt PIANOo op haar site. Doel van het onderzoek is kwantitatieve gegevens te verzamelen over de omvang van innovatiegericht inkopen en de verdeling per sector in iedere Europese lidstaat. Bij iedere Europese aanbesteding die aanbestedende diensten publiceren, worden ze benaderd.

De Europese Commissie gaat alle Europese aanbestedende diensten vragen een bijdrage te leveren aan dit onderzoek. Na publicatie van een aankondiging van opdracht op de TED (Tenders Electronic Daily) ontvangen aanbestedende diensten van Price Waterhouse Coopers (PWC) het verzoek een meerkeuzevraag te beantwoorden over de desbetreffende opdracht. Deze meerkeuzevraag is:

In which of the three categories below does this call for tenders fit best? (Welk van de volgende drie categorieën is het meest passend voor deze opdracht?)

  1. Type 1: The call for tenders is actively asking for innovation.
    (In deze opdracht is expliciet om een innovatieve oplossing gevraagd)
  2. Type 2: The call for tenders is not actively asking for innovation, but it is open to receive offers with innovative products, services and/or processes.
    (In deze opdracht is ruimte geboden voor een innovatieve oplossing)
  3. Type 3: The call for tenders is not related to innovation at all (pure catalogue/off the shelf/recurrent procurements).
    (Er is geen sprake van innovatiegericht inkoop (bijvoorbeeld bij inkopen van catalogus producten, off-the-shelf oplossingen, of terugkerende inkopen))

Daarnaast wordt de aanbesteder gevraagd de aanbestedingsdocumenten inclusief de specificatie van de desbetreffende opdracht aan te leveren. Hiervoor kan de aanbestedende dienst een link naar de publicatie op TenderNed toevoegen of de aanbestedingsstukken met een attachment toevoegen.

Het belang van het onderzoek

Voor een dergelijk kwantitatief onderzoek is het belangrijk dat er zoveel mogelijk gegevens verzameld worden, om een goede indruk te krijgen van het aandeel innovatiegerichte aanbestedingen, vindt PIANOo. De kwaliteit van het onderzoek is sterk afhankelijk van het aantal bijdragen. Inzichten uit dit onderzoek zijn verder waardevol voor de Nederlandse praktijk en PIANOo.

PIANOo zal de onderzoekresultaten te zijner tijd publiceren en gebruiken in de prioritering van haar werkzaamheden.

Bron: PIANOo

Scroll naar boven