onderzoek

Onderzoek rechtsbescherming aanbestedingspraktijk

Halverwege 2018 heeft de Tweede Kamer een aantal moties aangenomen om de rechtsbescherming bij aanbesteden te onderzoeken. Dit naar aanleiding van signalen dat de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk niet naar behoren zou functioneren. Daarop is de regering verzocht de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk te onderzoeken.

KWINK groep is gevraagd een deel van dit onderzoek uit te voeren. Ze onderzoeken het functioneren van het bestaande systeem, checken de feitelijkheid van de gesignaleerde problemen en onderzoeken de wenselijkheid van wijzigingen in het systeem.

Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder ondernemers, aanbestedende diensten en overige betrokken partijen. Via de enquête willen we de praktijkervaringen rondom rechtsbescherming verzamelen. Ook is de enquête bedoeld om genoemde problemen te toetsen bij een grotere populatie.

Heeft u ervaring in de aanbestedingspraktijk en heeft u opvattingen over de rechtsbescherming? Dan zijn zij erg geholpen met uw inbreng. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de enquête. U zal de link naar de enquête dan begin maart in uw mailbox ontvangen.

[Meld u hier aan]

Scroll naar boven