Marlou Snijders onderzoekt namens TU Twente de inkoopvolwassenheid bij Gemeenten voor p2p en contractmanagement.

Onderzoek TU Twente helpt Gemeenten bij Inkoopdigitalisering

Twee weken geleden sprak ik studente Marlou Snijders in Deventer over haar lopende onderzoek naar het inkoopproces binnen gemeenten. Ik was onder de indruk van de kwaliteit van de opzet van het onderzoek en de toegevoegde waarde van haar onderzoek voor de inkooppraktijk bij gemeenten. Daarom: gebruikers van gemeenten, inkoopsoftwareleveranciers en implementatiepartners bij gemeenten, lees over het onderzoek! En doe mee, deel het onderzoek met andere collegae gemeenten en help daarmee Marlou maar ook uzelf. Lees hier wat het onderzoek inhoudt, waarom en de 4 redenen waarom u moet meedoen.

 

Het onderzoek naar het inkoopproces binnen gemeenten

In het onderzoek wordt ten eerste onderzocht wat het huidige volwassenheidslevel is van het inkoopproces binnen de gemeenten in Nederland. Ook wordt er onderzocht welke ambitie aanwezig is binnen gemeenten om dit inkoopproces te optimaliseren. Vervolgens wordt er gekeken wat de behoefte is aan systeem specificaties. Tot slot wordt er onderzocht of de cultuur, de grootte en de beschikbare middelen binnen de gemeenten eventueel invloed hebben op het huidige niveau en ambitieniveau van het inkoopproces. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de deelnemende gemeenten aan de enquête.

Indien u als gemeente (geanonimiseerd!) wilt meewerken aan en profiteren van dit onderzoek, neem dan deel via onderstaande link:

OnderzoekUTwente_inkoopprocesgemeenten  

Vertrouwelijk en geanonimiseerd

De onderzoeksuitkomsten worden uitsluitend op landelijk en/of provinciaal niveau verwerkt en zijn niet herleidbaar naar de gemeente. Indien u de resultaten van het onderzoek wilt ontvangen bieden wij u in de enquête de mogelijkheid om uw email adres achter te laten.

Aanleiding voor het onderzoek

Veranderingen in organisatiestructuren en nieuwe technologieën beïnvloeden de manier van werken. De afgelopen jaren zijn er nieuwe geavanceerde technologieën op de markt gekomen, wet- en regelgeving veranderd, etc. Waar het in eerste instantie alleen mogelijk leek om de afhandeling van facturen, registratie van contracten en het plaatsen en afwerken van inkooporders als gescheiden processen uit te voeren, bieden steeds meer systemen de mogelijkheid deze processen integraal uit te voeren.

De arbeidsintensieve p2p – en contractmanagementprocessen lijken dus ideaal om via digitalisering te optimaliseren.

P2P en Contractmanagement: 2 verschillende werelden?

Veel organisaties zijn geneigd om p2p en contractmanagement te zien als twee compleet gescheiden processen. Terwijl deze processen juist veel aanknopingspunten hebben. Een belangrijk deel van het inkoopvolume komt voort uit inkoopcontracten. Door de processen met elkaar te integreren wordt er een beter overzicht gecreëerd. Het volwassenheidslevel van de (inkoop)organisatie bepaalt echter wat er mogelijk is en welke stappen kunnen worden gemaakt om de processen te optimaliseren. Dit verhoogt de mate waarin succesvol systemen kunnen worden geïmplementeerd.

Gemeenten hebben moeite met het maken van een goede start

Er zijn talloze inkoopsystemen beschikbaar en het is vaak lastig om te kijken waar men moet beginnen met het verbeteren/veranderen van het inkoopproces.

Uit onderzoek en artikelen is gebleken dat gemeenten in Nederland moeite hebben met het optimaliseren en implementeren van onder meer contractmanagement. Daarnaast is er vanaf 19 april 2019 een nieuwe wet van start gegaan waarin beschreven staat dat gemeenten moeten gaan e-factureren.

Dit betekent dat gemeenten voor de keuze staan om het gehele proces van contractmanagement tot de operationele inkoop (p2p) onder de loep te nemen en te optimaliseren. Om deze reden is er vanuit de Universiteit Twente een onafhankelijk onderzoek gestart naar het inkoopproces (gefocust op p2p en contractmanagement) binnen alle gemeenten in Nederland.

4 redenen waarom je moet meedoen aan het (geanonimiseerde) onderzoek

Er zijn 4 belangrijke redenen waarom je aan het onderzoek mee moet doen:

  1. Dit onderzoek biedt de mogelijkheid om binnen alle gemeenten in Nederland kennis en informatie met elkaar te delen. U ontvangt van ons de resultaten en belangrijke uitkomsten van het onderzoek. Zo ontvangt je een specifiek ontwikkeld, op gemeenten toegesneden, volwassenheidsmodel voor p2p en contractmanagement processen;
  2. Je ontvangt een overzicht waarin beschreven staat welke specificaties qua inkoopsysteem bij welk volwassenheidsniveau van het inkoopproces passen;
  3. Je krijgt als deelnemer een beeld van de aspecten die van invloed zijn voor het verbeteren van het inkoopproces.
  4. Ten slotte krijg je een vertrouwelijk overzicht toegestuurd waarin je kunt zien waar de inkooporganisatie zich bevindt in het inkoop volwassenheidsmodel. Hieruit komen onder andere de verbeterpunten en sterktepunten van de inkooporganisatie naar voren. Ook kunt u de inkooporganisatie vergelijken met het gemiddelde volwassenheidsniveau van de overige deelnemende gemeenten in Nederland.

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een slimme en talentvolle inkoopprofessional in de dop. Haar naam is Marlou Snijders, studente master Business Administration aan de Universiteit Twente. Ze is 24 jaar en heeft zich de afgelopen jaren verdiept in ontwikkelingen en mogelijkheden van de inkoopfunctie binnen diverse organisatie. Ze heeft al bij veel organisaties meegekeken met en geholpen bij het optimaliseren van het inkoopproces. Ze is zeer benieuwd naar de ontwikkelingen en mogelijkheden tot verbetering binnen de gemeentemarkt.

Om dit te realiseren heeft ze uw hulp en kennis nodig!

 

Vul nu de enquete direct in. E-proQure publiceert de uitkomsten in de nieuwsbrief inclusief het door Marlou ontwikkelde volwassenheidsmodel.

Scroll naar boven