Onderzoek VLS inkoopsoftware 2020

Het vendor landscape onderzoek naar inkoopsoftware en inkoopdigitalisering 2019 wordt binnenkort geactualiseerd. Naast een actueel overzicht van het brede aanbod zal wederom de praktijk van inkoopdigitalisering tegen het licht worden gehouden.

Welke conclusies kunnen we uit het afgelopen jaar trekken en wat kunnen we verwachten voor 2020?

Hieronder volgt alvast een korte impressie.

Klik hier voor de download van de laatste versie van het E-proQure Vendor Landscape onderzoek 2019 naar inkoopsoftware.

Ontwikkeling en innovatie key binnen een moeilijke markt

Op de eerste plaats heeft een aantal leveranciers er de brui aangegeven of is overgenomen. Zoals we in eerder onderzoek hebben aangegeven dienen leveranciers te investeren in het ontwikkelplatform waarop hun inkoopsoftware is gebaseerd.

Leveranciers die dit succesvol doen lopen op de concurrentie voor. Ze ontwikkelen sneller nieuwe functionaliteiten, integreren sneller nieuwe (vaak op Artificial Intelligence gebaseerde) technologieën en zijn zo in staat hun gebruikers te voorzien in hun behoeften. Ze zijn daarbij tevens in staat dit efficiënter (lees: goedkoper) en frequenter te doen. Maandelijkse, met gebruikersgroepen afgestemde, updates zijn daarbij geen uitzondering.

Gezien de relatief beperkte markt (in omvang en volwassenheid) voor inkoopsoftware is dit cruciaal voor de levensvatbaarheid van een leverancier op (midden)lange termijn.

Het aanbod van inkoopsoftware binnen de Benelux kan niet los worden gezien van de internationale ontwikkelingen. In het Vendor Landscape onderzoek naar inkoopsoftware 2020 zullen we ook hier wederom aandacht aan besteden.

Welke technologieën zijn key?

Open source

Bij het ontwikkelen van vooruitstrevende software wordt tegenwoordig veelal gebruik gemaakt van open source technologieën. Twee invloedrijke technologieën zijn de ontwikkelingen rond de op java gebaseerde ontwikkeltalen en de zogenaamde NoSQL databases. De op java gebaseerde ontwikkeltalen maken het met name mogelijk om efficiënt, flexibel, minder complexe, beter schaalbare, interconnectieve software te produceren met een gebruiksvriendelijke interface. Het (gedeeltelijk) vervangen van relationele databases door NoSQL/Graph Databases maakt het mogelijk om de benodigde toegankelijkheid en snelheid te realiseren bij het verwerken van grote hoeveelheden data. Denk hierbij aan het steeds belangrijker worden van het benutten van informatie die besloten ligt in grote, gekoppelde dataverzamelingen.

Bij de ontwikkeling van deze open source technologieën zijn medewerkers betrokken van onder meer de grootste high tech organisaties ter wereld. Wij weten van een klein aantal leveranciers van inkoopsoftware uit ons onderzoek dat deze betrokken zijn binnen dergelijke open source groepen. De deelname stelt hen in staat om de nieuwste inzichten en mogelijkheden als eersten te verwerken binnen hun software. Deze vooruitstrevende software stelt hun gebruikers in staat om een hoog niveau van (business) spend management te realiseren.

Het is dan ook met name op dit vlak dat we grote verschillen hebben zien ontstaan tussen leveranciers en hun positie op de (internationale) markt.

Artificial intelligence

Ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) spreken velen tot de verbeelding. En dat is terecht. Wij hebben gedurende het jaar de introductie van diverse AI-toepassingen meegemaakt. Enerzijds als onderdeel binnen inkoopsoftware en anderzijds als separate, aanvullende applicaties.

Zonder uitzondering zorgen de toepassingen die wij hebben gezien voor een betere gebruikservaring (bijv. virtuele assistentie), procesefficiëntie (Robotic Process Automation) of een verbetering van gegevensanalyses voor zowel besluitvorming als oordeelsvorming (Machine Learning/Deep Learning).

Vooral voor het ondersteunen van factuurverwerking zijn er laagdrempelige stand-alone oplossingen beschikbaar gekomen met een ultra korte implementatie – en terugverdientijd.

Zie hiervoor onze recente blog over quick wins met behulp van RPA.

En blockchain?

We herhalen het nogmaals: blockchain zal niet de kern vormen van innovatie binnen de wereld van (bedrijfs)software. In eerdere artikelen hebben wij al aangegeven dat (met goede redenen) de hype over is. De onderliggende principes van blockchain lenen zich immers niet voor het verwerken en opslaan van transactionele processen. Misschien dat de komst van nano-computers en bijpassende, wereldwijd beschikbare netwerken en gegevensopslag hier verandering in aanbrengen. Maar mogelijk heeft u dan al een baard of iets vergelijkbaars.

Binnen de inkoopwereld is blockchain technologie zeker in te zetten daar waar het bijvoorbeeld belangrijk is om de status of herkomst van grondstoffen, producten, verpakkingen, etc. te volgen. Informatie uit deze toepassingen kan worden gecombineerd met gegevens uit inkoopsoftware om zo inkoopprocessen te optimaliseren.

In het Vendor Landscape onderzoek naar inkoopsoftware 2020 zullen de deelnemende leveranciers wederom de ruimte krijgen om hun visie op de ontwikkeling van inkoopsoftware als ook de vertaling daarvan naar de eigen software-ontwikkeling weer te geven.

Hoe staat het met de praktijk van succesvol digitaliseren?

Op basis van (inter)nationaal onderzoek, onze contacten met afstudeerders op dit onderwerp en gesprekken met consultancy bureaus en inkopers is er voldoende aanleiding en behoefte gebleken om onverminderd aandacht te schenken aan de praktijk van inkoopdigitalisering.

Wij zijn dan ook benieuwd naar de recente ervaringen vanuit de praktijk van de leveranciers die aan ons onderzoek deelnemen.

Heb je vragen of suggesties voor het Vendor Landscape onderzoek 2020 dan nodigen we graag uit om deze hier aan ons door te geven.

Scroll naar boven