E-proQure Vendor Landscape 2019 onderzoek naar inkoopsoftware en inkoopdigitalisering.

Onderzoek VLS Inkoopsoftware en -digitalisering 2020

Het vendor landscape onderzoek naar inkoopsoftware en inkoopdigitalisering 2019 wordt binnenkort geactualiseerd. Naast een actueel overzicht van het brede aanbod wordt wederom de praktijk van inkoopdigitalisering tegen het licht gehouden.

Welke conclusies kunnen we uit het afgelopen jaar trekken en wat kunnen we verwachten voor 2020?

Hieronder volgt alvast een korte impressie.

Klik hier voor de download van de meest recente versie van het E-proQure Vendor Landscape onderzoek 2019 naar inkoopsoftware.

Ontwikkeling en innovatie key binnen een moeilijke markt

Zoals we in eerder onderzoek hebben aangegeven is het voor leveranciers noodzakelijk om te investeren in het ontwikkelplatform waarop hun inkoopsoftware is gebaseerd. Leveranciers die dit succesvol doen lopen op de concurrentie voor. Ze ontwikkelen sneller nieuwe functionaliteiten, integreren sneller nieuwe (vaak op Artificial Intelligence gebaseerde) technologieën en zijn zo dus in staat hun gebruikers te voorzien in hun behoeften. Ze zijn daarbij tevens in staat dit efficiënter (lees: goedkoper) en frequenter te doen. Maandelijkse, met gebruikersgroepen afgestemde, updates zijn daarbij geen uitzondering.

Dit is cruciaal voor de levensvatbaarheid van een leverancier op (midden)lange termijn. Zeker gezien de relatief beperkte markt (in omvang en volwassenheid) voor inkoopsoftware.

Nu staat het aanbod van inkoopsoftware binnen de Benelux niet los van de internationale ontwikkelingen. Daarom besteden we in het Vendor Landscape onderzoek ook hier wederom aandacht aan.

Welke technologieën zijn key?

Open source

Bij het ontwikkelen van vooruitstrevende software wordt tegenwoordig veelal gebruik gemaakt van open source technologieën. Daarbij spelen de volgende twee technologieën een belangrijke rol: op Java gebaseerde ontwikkeltalen en zogenaamde NoSQL/Graph Databases. Enerzijds maken de op Java gebaseerde ontwikkeltalen het mogelijk om efficiënt, flexibel, minder complexe, beter schaalbare, interconnectieve webbased software te produceren met een gebruiksvriendelijke interface. Het (gedeeltelijk) vervangen van relationele databases door NoSQL/Graph Databases maakt het mogelijk om grote hoeveelheden data toegankelijk te maken. Denk hierbij aan het steeds belangrijker worden van het benutten van informatie die besloten ligt in grote, gekoppelde dataverzamelingen.

Bij het ontwikkelen van deze open source technologieën zijn medewerkers betrokken van onder meer de grootste high tech organisaties ter wereld. Wij weten van een klein aantal leveranciers van inkoopsoftware uit ons onderzoek dat deze eveneens betrokken zijn binnen dergelijke open source groepen. De deelname stelt hen daarom in staat om de nieuwste inzichten en mogelijkheden als één van de eersten te verwerken binnen hun software. Daarmee stellen zij hun gebruikers in staat om een hoog niveau van (business) spend management te realiseren.

Het is dan ook met name op dit vlak dat we grote verschillen zien tussen leveranciers en hun positie op de (internationale) markt.

Artificial intelligence

Ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) spreken velen tot de verbeelding. En dat is terecht. Wij hebben gedurende het jaar de introductie van diverse AI-toepassingen meegemaakt. Enerzijds in de vorm van algoritmen binnen binnen inkoopsoftware. Anderzijds in de vorm van separate applicaties of scripts met een specifieke functie.

Zonder uitzondering zorgen de toepassingen die wij hebben gezien voor een betere gebruikservaring (bijv. virtuele assistentie), procesefficiëntie (Robotic Process Automation) of een verbetering van gegevensanalyses voor zowel besluitvorming als oordeelsvorming (Machine Learning/Deep Learning).

Zo zijn er voor het ondersteunen van factuurverwerking diverse laagdrempelige stand-alone oplossingen beschikbaar gekomen met een ultra korte implementatie – en terugverdientijd.

Leer hier hoe je met RPA jouw factuurproces verbeterd.

En blockchain?

Blockchain leidt niet tot innovatie binnen de wereld van (bedrijfs)software. In eerdere artikelen hebben wij al aangegeven dat (met goede redenen) de hype over is. Immers, de onderliggende principes van blockchain lenen zich goed niet voor het verwerken en opslaan van transactionele processen. Misschien dat de komst van nano-computers en bijpassende, wereldwijd beschikbare netwerken en gegevensopslag hier verandering in aanbrengen. Maar mogelijk heeft u dan al een baard of iets vergelijkbaars.

Vinden we blockchains dan niet terug binnen inkoopprocessen. Zeker wel. Bijvoorbeeld daar waar het belangrijk is om de status of herkomst van grondstoffen, producten, verpakkingen, etc. te volgen. Maar dus niet in de vorm van inkoopsoftware.

In het Vendor Landscape onderzoek naar inkoopsoftware 2020 krijgen de deelnemende leveranciers wederom de ruimte om hun visie op de ontwikkeling van inkoopsoftware te geven. Als ook de vertaling daarvan naar de eigen software-ontwikkeling.

Hoe staat het met de praktijk van succesvol digitaliseren?

Er is voldoende aanleiding en behoefte om onverminderd aandacht te schenken aan de praktijk van inkoopdigitalisering. Dit blijkt wel uit (inter)nationaal onderzoek, onze contacten met afstudeerders op dit onderwerp en gesprekken met consultancy bureaus en inkopers. Tijdens het onderzoek wordt dan ook ruim aandacht besteed aan de recente praktijkervaringen van leveranciers.

Heb je vragen of suggesties voor het Vendor Landscape onderzoek 2020 dan nodigen we graag uit om deze hier aan ons door te geven.

Scroll naar boven