Ontwikkelingen e-factureren

E-proQure maakte een samenvatting van de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-facturen door Friso de Jong, oprichter van het platform e-factureren tijdens het Factuurcongres 2016 op 14 april.

Stand van zaken

Friso de Jong is voorzitter en eigenaar van het platform ELFA, EEI-platform en Factuurwijzer.nl en volgt de ontwikkelingen in e-facturering op de voet. Tijdens het Factuurcongres 2016 informeerde Friso de aanwezigen over de laatste stand van zaken.

e-facturerenEen aantal belangrijke ontwikkelingen die werd genoemd:

  • het e-factureerlandschap is in vergelijking met de afgelopen jaren minder complex geworden.
  • Het gebruik van PDF en e-mail binnen e-facturatie groeit nog steeds.
  • Simpler-Invoicing-UBL vergemakkelt het invoeren van e-facturatie via connectivity portals (Business Service Providers).

Van e-factureren naar e-factureren plus

In de vraag naar e-Factureren zien we een aantal belangrijke verschillen. Voor zzp’ers en mkb’ers is e-factureren een belangrijk middel om op tijd betaald te krijgen. De aanpak van deze groep verschilt wezenlijk van corporaties en ‘ketenkoningen’, waarvoor procesefficiency essentieel is. Ketenkoningen proberen door hun positie soms (een manier van) e-facturering af te dwingen. Leveranciers of klanten gaan hier niet altijd in mee waardoor adoptie niet altijd van de grond komt. Daar waar dit wel van de grond komt, bijvoorbeeld in het voorbeeld van energiebedrijf Stedin.nl, worden de contouren duidelijk van de wijze waarop en het tempo waarin e-factureren binnen een sector invoering vindt.

Dit geldt ook voor het duidelijke verschil tussen de facturatie door hogere versus lagere overheden. Er is dan ook geen one-size-fits-all benadering waarop e-factureren wordt ingevoerd.

Daarnaast ontwikkelt de vraag zich langzamerhand van e-Factureren naar e-Factureren plus. Dit betekent dat naast e-factureren ook aanvullende diensten/ondersteuning geleverd wordt: cashflow discounting, factoring maar ook e-procurement.

Wensenlijst e-factureren

Als advocaat in de zaak voor e-factureren deelt Friso de Jong tot slot zijn wensenlijst voor 2016/2017:

  1. Verdergaande ontwikkeling van API’s om het koppelen van software met Digipoort te vergemakkelijken. Hierdoor zal het efficiënt facturen aan de Rijksoverheid verder toenemen.
  2. De wens om een terugmelding van de status van de ingeschoten factuur als standaard te realiseren zodat de juridische status van een e-factuur verbeterd.
  3. Het verder standaardiseren van UBL (> EU-UBL).

Meer informatie?

Meer informatie over e-factureren en een overzicht van software is weergegeven in het rapport ‘De complete gids elektronisch factureren (2016)‘. Deze is hier gratis te downloaden.

Nawoord E-proQure

Tijdens recent onderzoek naar het vendor landscape van e-procurement oplossingen is ons opgevallen dat purchase-to-pay software in de regel achterlopen bij het faciliteren van e-factureren. Er zijn echter diverse laagdrempelige alternatieven om e-factureren te realiseren. Meer hierover in de volgende E-proQure e-zine.

Scroll naar boven