Ontwikkelingen e-Sourcing tijdens Congres “Dag van het Elektronisch Aanbesteden”

De Dag van het Elektronisch Aanbesteden

Zeven november jl. vonden zo’n 130 inkopers hun weg naar dit jaarlijkse congres “Dag van het Elektronisch Aanbesteden”.

Naast software demo’s werd tijdens keynotes en workshops werd onder meer gesproken over

  • Heineken’s e-Procurement plannen
  • De ontwikkelingen op de leveranciersmarkt
  • Resultaten onderzoek naar valkuilen bij selectie en implementatie van E-Tender/Aanbestedingssystemen
  • Aanbestedingswetgeving (publieke sector)

 

Heineken

De wereldwijd ingezette centraal geleide inkoopprofessionalisering raakt vele bedrijfsonderdelen in veel landen. Gebruik van verschillende systemen en de zelfstandigheid per landorganisatie bemoeilijkt een adequate resource planning (met name de vitale grondstoffeninkoop) en tijdige inzicht in total spend. Om dit te verbeteren zijn meerdere veranderprojecten gestart.

Uit overwegingen van flexibiliteit lijkt de keuze voor modulaire e-Procurement systemen de voorkeur te hebben. Dit aangevuld met delen van de reeds aanwezige ERP systemen.

 

Ontwikkelingen leveranciersmarkt

In het EPQ rapport zijn de ontwikkelingen op de leveranciersmarkt voor e-Procurement systemen breder aan bod gekomen.

Recente e-Sourcing ontwikkelingen op de Nederlandse markt zijn onder meer

  • CTM en Negometrix realiseren nieuwe functionaliteiten voor contractbeheer en –management
  • ProjectNed richt zich zwaarder op on-line samenwerkingsplatform met projectfunctionaliteiten, waarvan e-Sourcing een onderdeel vormt
  • Aanbestedingskalender breidt functionaliteiten uit richting e-aanbesteding, naar verwacht wordt de nieuwe release voor eind 2013 verwacht.
  • Basware en Bravo Solutions werken samen aan een oplossing die de e-procurement processen van Sourcing tot P2P ondersteunt

 

Valkuilen selectie en implementatie bij e-aanbesteding in de praktijk

Met name in de publieke sector zijn voorbeelden te vinden waarbij de mogelijke met e-Tendering te behalen voordelen niet worden nagestreefd. Te laag ambitieniveau, te geïsoleerd (beperkt tot afdeling Inkoop) en lange doorlooptijden zijn kenmerkend voor e-Tendering projecten.

Dit ondanks de druk vanuit (supra)nationale wetgeving en budgetten op (semi)overheden en de diverse voorhanden zijnde en laagdrempelige oplossingen.

Een deel van de gebruikers weet echter zodanig voordelen te realiseren dat draagvlak onstaat voor het verder professionaliseren van de inkoopprocessen. Onder andere uitbreiding richting contractbeheer en –management en P2P wordt gezien als zeer lucratief.

 

Wetgeving (publieke sector)

Door Europese en nationale wetgeving vallen steeds meer inkooppakketten onder aanbestedingsregels (bijv. meervoudig onderhands). Tevens wordt aangestuurd op het binnen enkele jaren verplichten van elektronisch aanbesteden. Verder is onder meer het toepassen van EMVI-gunningscriteria verplicht gesteld (vereist specifieke functionaliteit e-aanbesteding).

De bezoekers werden verder vanuit de Universiteit Utrecht vergast op een inkijk in huidige en toekomstige technologie die zowel privé als zakelijk het leven aangenaam kunnen maken.

Scroll naar boven