Update eerste onderzoek e-Procurement software Benelux van start

Persbericht | E-proQure: Marktverkenning 2016 e-Procurement software Benelux van start

Deventer, 11 januari 2016

Op 8 januari 2016 is E-proQure, onafhankelijk kenniscentrum voor e-Procurement, een update van het onderzoek marktverkenning gestart naar leveranciers van inkoopsoftware oplossingen die op de Benelux markt opereren.

Na enkele updates van het sinds eind 2012 uitgebrachte onderzoek, komt E-proQure nu met een tweede, gratis versie. Het onderzoek maakt voor bestaande en nieuwe gebruikers inzichtelijk welke bedrijven er in de Benelux e-Procurement oplossingen aanbieden en over welke functionaliteiten deze beschikken.
Het aanbod van inkoopsoftware is, zoals de hele IT-markt, sterk in beweging en ontwikkeling. Dit is te zien aan het groeiend aantal bedrijven dat e-Procurement oplossingen kan leveren en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten. E-proQure heeft hierop ingespeeld door deze keer meer dan 50 bedrijven uit te nodigen deel te nemen aan het onderzoek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een geactualiseerde vragenlijst waarbij de ondersteuning van inkoopprocessen door inkoopsoftware is verdiept naar meer dan 100 functionaliteiten.

Het rapport wordt eind in februari 2016 verwacht. Deze komt direct gratis als download beschikbaar. Een gratis exemplaar van de huidige versie is ter kennismaking via www.e-proqure.nl te downloaden.

Belang van het onderzoek
Dit onderzoek actualiseert het aanbod van inkoopsoftware oplossingen en vergroot daarmee de transparantie van deze markt voor de gebruiker. De gebruikers zijn in staat om met deze marktverkenning eenvoudig een long- en shortlist op te stellen van voor hen interessante leveranciers in de Benelux. Zowel “starters” als ervaren gebruikers die toe zijn aan de “next step” hebben hier veel baat bij zo blijkt uit reacties op eerdere versies van het E-proQure rapport.

Raad van advies
Om de onafhankelijkheid, de kwaliteit en de objectiviteit van het onderzoek te waarborgen is er een deskundige Raad van Advies die kritisch volgt en adviseert. De Raad van Advies bestaat de volgende 3 personen:
• Sander van de Broek, eigenaar Inkopers-cafe.nl
• Jan Snijder, o.a. ex-voorzitter Nevi, ex-directeur concern-Inkoop Stork N.V.
• Gert Walhof, lector inkoopmanagement Hanzehogeschool Groningen.

Donateurs
Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage in de kosten van vijf leveranciers van e-Procurement software:
• BravoSolution
• Spic & Scan
• Proactis
• PublicSoft
• SAP/Ariba

Over E-proQure en de onderzoekers
Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs Wim Vriend en drs Antoinette Vriend, beiden Kennispartner bij E-proQure. Beiden werkten al eerder samen aan het 1e marktverkenning onderzoek naar e-Procurement software (maart 2013).

E-proQure is gericht op het bevorderen van inkoopprofessionalisering door inzet van e-Procurement. Daartoe verricht zij onafhankelijk onderzoek naar adoptie, selectie en implementatie van e-procurement. Voor meer informatie zie: www.e-proqure.nl

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met
E-proQure – Kennispartners Antoinette Vriend (avriend@e-proqure.nl; +31649113353) of Wim Vriend (w.vriend@e-proqure.nl; +316247510570)

Scroll naar boven