PIANOo Congres Matthijs Huizing

Pianoo-congres 2017: de praktische kant van e-procurement

Ruim 700 inkopers en inkoopmanagers uit de publieke sector bezochten op 1 juni het Pianoo-congres in Apeldoorn. Voor velen een feest van herkenning gezien alle ‘hé, jij ook hier!’. De congres-app ondersteunde dit prima met de chatfunctie, waarmee alle deelnemers aangesproken konden worden.

Bekeken vanuit e-procurement was het programma praktisch van aard. Tijdens de plenaire opening vertelde aanjager Matthijs Huizing over zijn project ‘Beter Aanbesteden’ en liet weten dat er in het najaar een praktisch actieplan wordt gepresenteerd. Tijdens de discussie met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven werd gemeld dat verschillende applicaties (TenderNed, Negometrix en CTM), waarmee aanbestedende diensten aanbestedingen uitvoeren, bij ondernemers tot verwarring leiden. Bij mij roept deze al eerder gehoorde opmerking steeds de vraag op of deze ondernemers ook klanten uit de private sector vragen om te standaardiseren en gebruik te maken van één softwarepakket voor inkoop? Ik denk het niet!

E-procurement

Vervolgens konden de congresbezoekers kiezen uit 40 parallelsessies met een grote variëteit aan onderwerpen. Daarbij was er veel aandacht voor het inkopen van ICT en daaronder vallen natuurlijk ook de e-procurement applicaties. En er was een vragenuur waar gebruikers van TenderNed terecht konden. Maar bijvoorbeeld best practices over ontwikkelingsstappen bij het ondersteunen van het inkoopproces door slimme software ontbraken. Welke slimme techniek komt eraan en wat zijn de gevolgen voor het inkoopproces is ook interessant thema. Mijn suggesties aan de organisatie, die ook dit keer weer uitstekend was, voor de inhoud van het Pianoo Congres 2018.

Presentaties

Alle presentaties zijn overigens te vinden op: de website van Pianoo-congres

Scroll naar boven