e-handtekening

Pianoo publiceert handreiking e-handtekening bij Europese aanbestedingen

De vraag om een e-handtekening neemt toe omdat elektronisch aanbesteden bij Europese procedures sinds vorig jaar verplicht is. Aanbestedende diensten en ondernemers worstelen met de elektronische handtekening, volgens Pianoo. Het expertisecentrum aanbesteden stelde hiervoor een handreiking op die het gebruik van een elektronische handtekening toelicht. Inkopers kunnen deze gebruiken bij elektronische aanbestedingsprocedures in Europa. Kennispartner Antoinette Vriend schreef eerder al een blog over ‘de regelgeving rondom digitale ID’s en e-handtekening

De handreiking beschrijft meerdere soorten van elektronische handtekeningen. Deze kan variëren van een gescande tot een gekwalificeerde handtekening. Aan de hand van de handreiking kun je afwegen of het vragen van een elektronische handtekening wel nodig is. De aanbestedende dienst bepaalt uiteindelijk zelf of er een e-handtekening wordt gevraagd. Ook bepaalt de aanbestedende dienst welk soort elektronische handtekening er gevraagd wordt.

Verplicht elektronisch aanbesteden

In de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is de verplichting tot elektronisch aanbesteden opgenomen. Deze is per 1 juli 2017 ingegaan voor Europese aanbestedingen. Omdat inschrijvingen op aanbestedingen elektronisch moeten worden ingediend, kunnen ze niet meer voorzien worden van een zogenoemde ‘natte handtekening’.

Download hier de handreiking elektronisch aanbesteden en de e-handtekening

Pianoo zoekt reviewers voor nieuwe inkooppakkettenlijst

Met de intrede van de nieuwe Aanbestedingswet 2012 in juli 2016, zijn er wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de inkooppakketindeling. Het gaat om uitgaven voor het Sociale Domein en sociale en specifieke diensten. Ook zijn er in de tussentijd nieuwe inkoopuitgaven die ook een plek in het overzicht verdienen. Daarom is besloten om de algemene inkooppakketenlijst te herzien en Pianoo zoekt geïnteresseerden die de eerste versie van de aangepaste inkooppakkettenlijst willen beoordelen. Meer informatie en aanmelden als reviewer.
Scroll naar boven