Participeer in de normcommissie e-Procurement en sta met andere ervaringsdeskundigen en specialisten aan de basis van EU-normen voor e-Procurement. 

Praat mee binnen de normcommissie e-Procurement

Participeer in de normcommissie e-Procurement en sta met andere ervaringsdeskundigen en specialisten aan de basis van EU-normen voor e-Procurement. 

Voor Ontwikkelaars en Gebruikers van inkoopsoftware

e-Procurement heeft te maken met hoe je als bedrijf of overheid de inkoop van goederen en diensten elektronisch regelt. e-Procurement maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat u facturen automatisch matcht met de order. Als de factuur klopt met de order kan deze in principe volledig geautomatiseerd de order betaalbaar stellen wat een flinke kostenbesparing op kan leveren. Om dit mogelijk te maken zijn goede afspraken nodig tussen overheid en marktpartijen en marktpartijen onderling. Standaarden zorgen ervoor dat alle aangesloten systemen elkaar begrijpen. Standaardisatie stimuleert hierbij dan ook de acceptatie en adoptie van e-procurement, terwijl het de efficiëntie, betrouwbaarheid en veiligheid van het proces verbetert.
Zo zijn de positieve gevolgen van standaardisatie voor ontwikkelaars en gebruikers te ervaren naar aanleiding van de recente standaardisatie binnen de EU van e-Factureren.

Werkgebied & activiteiten 

De normcommissie e-procurement levert vanuit Nederland input op de normen die worden ontwikkeld bij CEN (Europa). In ieder land is één normalisatie-instituut bevoegd om deze normen te beïnvloeden via normcommissies en NEN is dat voor Nederland. 

De normcommissie is lid van de CEN technische commissie ‘Electronic Public Procurement’ (CEN/TC 440) en werkt actief aan Europese standaardisatie. Hier worden Europese normen ontwikkeld ter ondersteuning van de elektronische aanbestedingsprocessen en de bijbehorende informatiestromen in de fysieke en financiële toeleveringsketen. Dit is ook bedoeld om de end-to-end aanbesteding te vergemakkelijken, inclusief zowel ‘pregunnings-‘ als ‘postgunningsprocessen’ voor overheidsopdrachten. e-Procurement normalisatie omvat aspecten als gegevensuitwisseling, formaten en beveiligingsprotocollen. 

Normen

Europees/Internationaal
De EU-wetgeving rond e-Facturatie is tot stand gekomen via een soortgelijke Normcommissie. Jij kunt als ontwikkelaar of gebruiker van inkoopsoftware binnen de Normcommissie e-Procurement samen met andere ervaringsdeskundigen je stempel drukken op de ontwikkeling en realisatie van een EU e-Procurement standaard.
De volledige lijst met Europese normen is te vinden op de website van CEN/TC 440.

Waarom meedoen?

Participeren binnen de normcommissie heeft onder andere de volgende vier voordelen:

 • Netwerk
  Krijg toegang tot een (inter)nationaal netwerk van experts op het gebied van e-procurement
 • Invloed
  Actieve invloed op de normen is vaak het hoofddoel van deelname. Want het aanmoedigen dat de normen in lijn liggen met de eigen producten en diensten is gunstig voor de marktpositie. Dit kan door mee te schrijven aan normen en door commentaar te leveren en te stemmen op conceptnomen.
 • Kennis
  De normcommissie heeft toegang tot alle standaarden in ontwikkeling onder de CEN/TC 440.
  U bent daarmee op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen
 • Draagvlak
  Door te werken aan het draagvlak van normen in Nederland, werpen leden zich op als ambassadeurs van de normen. 

Wie doen er mee?

De NEN gezamenlijk met het Ministerie van BZK en Logius de normcommissie e-Procurement opgestart. De deelname staat open voor zowel ontwikkelaars als gebruikers van inkoopsoftware die ook operationele inkoopprocessen ondersteunen.

Liever direct contact?

Terry Guijt / NEN Telefoon: 015-2 690 180 Email: iiv@nen.nl

Scroll naar boven