Proactis 9 …. toont blik op de toekomst

Tijdens het #SpendTimeTogether event van 26 september heeft Proactis de nieuwste versie van haar Spend Management systeem Proactis 9 gepresenteerd. Daarnaast werd inzicht gegeven in de belangrijkste ontwikkelprojecten voor de komende jaren.

Overname Esize door Proactis

Medio 2018 werd bekend dat Proactis de Source-to-Pay oplossing Esize had overgenomen. De strategie was om te komen tot één systeem onder de naam Proactis. De geïntegreerde oplossing diende het tevens mogelijk te maken om diverse andere Proactis-oplossingen (op termijn) te vervangen.

Tijdens het event werd ondermeer duidelijk dat:

 • De integratie tussen de voormalige systemen van Esize en Proactis binnen het korte tijdsbestek succesvol is gerealiseerd in de vorm van Proactis 9
 • De technologische vooruitstrevendheid die Esize in het verleden kenmerkte terug te vinden is in zowel Proactis 9 als in de geplande ontwikkelprojecten

Voor organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning van hun Source-to-Pay processen geldt Proactis dan ook nog steeds als een referentie-oplossing. Dat het kennisnemen van de mogelijkheden van een referentie-oplossing een onmisbare stap vormt bij het succesvol digitaliseren kun je lezen in het meest recente, hier gratis te downloaden, E-proQure Vendor Landscape rapport.

Hieronder vind je een beknopt overzicht van hetgeen mij het meest is opgevallen:

Algemeen

 • Proactis heeft een actieve, onafhankelijk opererende en invloedrijke gebruikersgroep. Door een combinatie van een goede afstemming tussen gebruikersgroep en Proactis, het ontwikkelplatform en de toegepaste ontwikkelmethoden lukt het om de software met een hoge frequentie aan te passen aan de wensen van de gebruikers.
 • Uit de ontwikkelprojecten blijkt dat Proactis haar productontwikkeling onverminderd baseert op het toepassen van cutting edge technologieën. Hierbij wordt kennis uitgewisseld binnen toonaangevende gremia waar ook organisaties als Google, Facebook en Amazon terug te vinden zijn. Zoals in ons meest recente Vendor Landscape onderzoek aangegeven, is dit een onderscheidende factor voor de levensvatbaarheid van een software-oplossing.

Nieuw en verbeterd in Proactis 9

 • Intuïtiever maken van de user interface (navigatie door hiërarchie en menu’s; beschikbaarheid van side bars, widgets, to-do’s en favorieten; geïndexeerd zoeken)
 • Supplier Web (omgeving voor participanten in tenders en veilingen)
 • Uitbreiding mobiele toepassingen (Time writer app voor het invoeren van urenstaten door inhuurkrachten; Approval app)
 • Uitbreiding van functionaliteiten voor contractmanagement
 • Team chat tool (eerste fase Digital Assistant: combinatie van chat, WhatsApp, mail en file sharing) via web, computer en mobile
 • Touchless Invoicing Processing (via platform met UBL configurator) via Invoicing Portal
 • Platform-brede search en analytics
 • Aanpassingen aan lokale wet- en regelgeving voor de expansie naar andere landen (zoals Duitsland)

Belangrijke ontwikkelprojecten

Proactis heeft voor de komende jaren een aantal belangrijke productontwikkelingen aangegeven. Deze leiden gefaseerd tot uitbreiding van functionaliteiten en integratie van nieuwe technologieën.

Enkele van deze speerpunten zijn:

 • Een verdere verdieping en verbreding van de ondersteuning voor contractmanagement (o.a. authoring)
 • Het doorontwikkelen van de Digital Assistant voor o.a. robotisering van herhalende handelingen, notificaties, etc.
 • Het toepassen van het Graph Database-model voor het mogelijk maken van het beheren en gebruiken van grote (gestructureerde en ongestructureerde) gegevensbronnen

Bij de laatste twee speerpunten gaat het om technologische vernieuwingen die nadere uitleg behoeven. Deze ontwikkelingen zullen wij dan tegen de achtergrond van de huidige marktontwikkelingen separaat toelichten.

Scroll naar boven