Programmabureau e-Factureren bij PIANOO ondergebracht

PlaatjeefacturerenSinds maart 2016 is een programmabureau e-factureren bij PIANOO ondergebracht om overheden te ondersteunen bij de implementatie van e-factureren. Wat is nu een aanleiding en wat doet het programmabureau e-factureren ?

 

Verplicht e-factureren vanaf november 2018

Met ingang van november 2018 zijn overheden op grond van de Europese richtlijn e-factureren (EU/55/2014) verplicht bij overheidsopdrachten e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken.

Het programmabureau e-factureren ondersteunt en adviseert bij:

  • Het technisch kunnen ontvangen en verwerken van e-factureren,
  • De organisatorische veranderingen die nodig zijn om de voordelen van e-factureren te benutten.

Het programmabureau geeft afdelingen Financiën, ICT en inkoop van mede-overheden de benodigde informatie om e-factureren te kunnen verwerken. Bijvoorbeeld in de vorm van (technische) handreikingen, procesbeschrijvingen en stappenplannen. Het programmabureau fungeert ook als vraagbaak voor bestuurders, managers en projectleiders die e-factureren willen realiseren.

Synergievoordelven door koppelen inkoop en financiën

Volgens hoofd programmabureau Kornelis Drijfhout worden de onderdelen van het proces dat start bij inkoop en eindigt bij facturering aan elkaar gekoppeld. E-proQure ziet dit als een positieve ontwikkeling en hoopt dat hierdoor enerzijds synergievoordelen behaald worden. Maar ook dat deze ontwikkeling leidt tot een succesvolle samenwerking tussen de functies financiën, inkoop en ICT.

Meer informatie en contact

https://www.pianoo.nl/themas/elektronisch-factureren

Presentatie 1 april 2016 : Leveranciersdag King e-factureren 

 

Scroll naar boven