E-proQure Vendor Landscape 2019 onderzoek naar inkoopsoftware en inkoopdigitalisering.

Reacties en aanvullende resultaten 4de E-proQure inkoopsoftware VLS 2019

Het 4deE-proQure onderzoeksrapport naar marktontwikkelingen op het gebied van digitalisering van inkoopprocessen is sinds enkele weken gratis te downloaden.

Naast informatie over ontwikkelingen in het aanbod van inkoopsoftware, waaronder 40 in de Benelux vertegenwoordigde inkoopsystemen, is er ook veel informatie beschikbaar gekomen vanuit gebruikers. En dat niet alleen uit andere onderzoeken maar ook vanuit de inmiddels meer dan 1.000 lezers van ons onderzoek.

In het rapport zijn beknopt de belangrijkste bevindingen opgenomen. Een tweetal nog niet eerder gepubliceerde bevindingen zijn hieronder samengevat. Gedurende de komende maanden zullen we verder ingaan op de diverse uitkomsten.

Klik hier voor de download van de nieuwste versie van het E-proQure Vendor Landscape onderzoek 2019 naar inkoopsoftware.

[Versie 2019.04 :incl. typografische aanpassingen, aanvullende functionaliteiten Inconto en Proactive]

Verstandig digitaliseren

In ons onderzoeksrapport worden de resultaten vermeld van onderzoek naar de voortgang van Industry 4.0. Daarbij worden de belangrijkste factoren genoemd waarom digitaliseringstrajecten in hoge mate mislukken. De onderstaande statistieken uit ons eigen onderzoek bieden zowel inzicht als aanknopingspunten voor de lezers van ons rapport om met meer succes een digitaliseringstraject te doorlopen.

 • Ten tijde van het downloaden van het rapport:
  • Oriënteert 54% van de lezers zich op het aanbod van inkoopsoftware
  • Oriënteert 7% zich op het digitaliseren van inkoopprocessen in het algemeen
  • Het overzicht van 40 inkoopsystemen en de bijbehorende functionaliteiten is dan ook het meest gewaardeerde onderdeel uit het rapport.
 • Bij 43% van de lezers begint het digitaliseringsproces met de selectiefase
 • Bij het merendeel hiervan is behalve een budget geen business case beschikbaar
 • Verandermanagement wordt zowel in internationaal als ons onderzoek erkend/genoemd als een belangrijke succesfactor bij digitalisering. Echter, in minder dan 5% van de trajecten worden essentiële elementen van verandermanagement integraal toegepast. Gebruikelijke maatregelen als het betrekken van “een bredere groep” gebruikers en het “in breed verband communiceren” van de voortgang zijn dan ook geen adequate vervanging van het vaststellen en uitvoeren van een succesvolle veranderstrategie.
 • Na het lezen van het hoofdstuk over SLiM Digitaliseren verwacht 62% zelf of in afstemming met collega’s meer aandacht te gaan besteden aan de aanpak van het digitaliseringstraject .

Ons advies

In de praktijk zijn een gedegen oriëntatie, het verwerken van daaruit voortkomende bevindingen in een business case en het inbedden van de uitvoering in een geïntegreerd project- en verandertraject belangrijke voorwaarden om succesvol te digitaliseren. Een introductie hierover kun je lezen in de hoofdstukken 1 en 2 van het rapport.

SaaS en gegevensbeveiliging: aandacht voor data centra en escrows

Zo’n vier jaar terug werd de keuze voor een SaaS-oplossing nog geregeld als te risicovol bevonden. De veiligheid van gegevens en software in de “cloud” was nog te onzeker, te onbekend en daarmee onbemind.

Inmiddels is het aantal SaaS implementaties die van on-premise software voorbijgestreefd. Zowel software-leveranciers als gebruikers beamen dat gegevens-beveiliging dan ook geen showstopper meer vormt voor SaaS.

 • Bij SaaS lijkt de verantwoordelijkheid voor gegevensbeveiliging, inclusief het regelen van continuïteit, uitbesteed aan de software-leverancier. Deze lijkt te kunnen vertrouwen op de professionaliteit van de data-centra. Gegevensbeveiliging blijft echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Voor gebruikers is het relatief eenvoudig om een beeld te krijgen van de professionaliteit van data centra. Naast de aanwezigheid van relevante certificeringen is ook informatie over betrouwbaarheid en prestaties openbaar.
  • De vraag naar diensten van data centra is zodanig gestegen dat er een krapte is ontstaan. Dit vraagt om extra aandacht van zowel gebruikers als software-leveranciers bij de beoordeling van data centra.
  • Het stellen van specifieke eisen aan data centra zien we met name terug bij grote ondernemingen. Naast een beperkte short list van in aanmerking komende data centra speelt met name de plaats van opslag van gegevens (EU en/of Singapore) een bepalende rol.
  • Bij de keuze voor een data centra lijken niet alle software-leveranciers de prioriteit te leggen bij data beveiliging.
 • Een escrow is een veiligheidsmaatregel om de beschikbaarheid van software garanderen. Bijvoorbeeld indien het voor de software-leverancier niet mogelijk is om de software te onderhouden of, bij SaaS, beschikbaar te houden vanwege een failissement.
  • Niet elke software-leverancier heeft een escrow regeling. Een klein deel van de software-leveranciers is van mening dat een escrow niet van toepassing is op een SaaS omgeving. Wij komen zowel vanuit praktisch als juridisch oogpunt hierop terug.

Ons advies

Het niveau van gegevensbeveiliging is in een SaaS omgeving in de regel professioneler en op een hoger niveau te realiseren dan in een on-premise omgeving. De gebruiker blijft hiervoor echter zelf verantwoordelijk. Beoordeel daarom altijd of en in welke mate aan de vereiste beveiligingseisen wordt voldaan.

Afhankelijk van de snelheid en mogelijkheid om inkoopsoftware te vervangen en data te migreren zal een gebruiker moeten inschatten in welke mate een escrow dan wel een andere oplossing is vereist.

Geef zelf actief richting aan het onderzoek

We zijn benieuwd naar jouw plannen en ervaringen met digitalisering. Indien je deze wilt delen, suggesties hebt  of indien je vragen hebt over het (beginnen met) digitaliseren van inkoopprocessen, neem dan gerust contact met ons op.

Scroll naar boven