Partnerschap leidend voor zorginkoop

RVS: systeem zorginkoop moet op de schop

Het systeem voor zorginkoop moet grondig worden herzien, vindt de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS). De RVS pleit o.a. voor een partnerschap tussen zorginkopers en zorgaanbieders. Dit staat in het rapport ‘Zorgrelatie centraal. Partnerschap leidend voor zorginkoop’.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) wil met zijn advies de wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen bij zorginkoop centraal stellen. De individuele kwaliteit en de collectieve betaalbaarheid van zorg en hulp zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van zorginkopers, zorgaanbieders, patiënten/cliënten en Rijks- en lokale overheden. Het echt anders organiseren van zorg zal leiden tot een fundamentele beheersing van de kosten, zeker op langere termijn, meent de RVS.

Samenwerking zorginkopers en zorgaanbieders
De RVS pleit voor een partnerschap tussen zorginkopers en zorgaanbieders. Het gaat erom samen op te trekken in het streven naar goede, passende zorg en te investeren in innovatie en preventie. Jaarlijks onderhandelen tussen zorginkoper en aanbieder over prijzen en volumes hoort daar niet bij. De Raad ziet in de praktijk al goede voorbeelden, bijvoorbeeld van meerjarenafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Volgens de Raad is het zaak dat deze initiatieven de norm worden.

Rol zorginkopers
Zorginkopers behouden hun huidige rol van onderhandelaar wel bij het inkopen bij leveranciers van geneesmiddelen en hulpmiddelen. Deze rol zou zelfs versterkt en uitgebreid moeten worden. Ook ziet de RVS een rol voor de zorginkopers in het delen van informatie. “Zij hebben een schat aan informatie over prestaties van zorgaanbieders. Door deze informatie te delen kunnen zorgaanbieders van elkaar leren en worden zij uitgedaagd om de zorg en ondersteuning verder te verbeteren.”

Scroll naar boven