SAP klanten over naar de cloud

SAP staat voor de uitdagende taak om zijn 400.000 klanten zoveel als mogelijk van een klassiek licentiemodel te laten overschakelen naar een abonnementsformule via de cloud. Het technologiebedrijf slaagt daar ook in, zij het minder goed dan andere aanbieders van bedrijfssoftware als Oracle, Microsoft en Adobe.

Prognoses 2020 neerwaarts bijgesteld

Vorig najaar zond SAP een schokgolf door de markt door de prognoses voor het boekjaar 2020 neerwaarts bij te stellen. SAP kreunde vooral in de tweede jaarhelft onder de dure euro en ook de coronacrisis speelde een rol. De Duitsers zijn met hun Concur ERP-module toonaangevend in expense management software die vooral in de reisindustrie wordt gebruikt. Deze sector kreeg vorig jaar harde klappen. Dat had ook een impact op het gebruik van Concur dat normaal voor 15 procent van de cloudinkomsten instaat. 

Korte termijn druk op omzet door overgang

De omzet voor 2020 kwam uit op 27,3 miljard euro, binnen de vooropgestelde vork van 27,2 tot 27,8 miljard en 0,8 procent minder dan een jaar eerder. De overgang van de verkoop van softwarelicenties naar een cloudmodel drukt op korte termijn de omzet omdat inkomsten via de cloud gespreid als omzet worden erkend. Op langere termijn zorgt een groter aandeel van recurrente inkomsten er wel voor dat de omzet en de kasstromen beter voorspelbaar worden. De cloudinkomsten groeiden vorig jaar met 17 procent naar 8,1 miljard euro. Dat is een stuk minder goed dan Oracle en Microsoft en dan pure cloudspelers als Salesforce en Workday. De verkoop van softwarelicenties en ondersteuning leverde 15,1 miljard euro op, 6 procent minder dan een jaar eerder. De omzet uit verwante diensten (4,1 miljard euro) daalde met 9 procent. SAP stelde de doelstellingen van het Ambition 2023-plan twee jaar uit. De cloudomzet moet tegen 2025 uitkomen op 22 miljard euro. Daarvoor is nog veel werk aan de winkel want de verwachtingen voor dit jaar bedragen 9,1 tot 9,5 miljard euro. Het aandeel van de cloudinkomsten in de groepsomzet moet tegen 2025 oplopen naar 60 procent tegenover 30 procent vorig jaar.

Op groepsniveau stabiele omzet

Op groepsniveau verwacht SAP dit jaar een stabiele omzet terwijl de operationele winst 1 tot 6 procent lager zal uitkomen. SAP nam twee jaar geleden Qualtrics over, net voor de toen geplande beursintroductie. Die afsplitsing en beursnotering kwam er in januari alsnog. Qualtrics ontwikkelt software om gegevens te verwerken en te analyseren. Die markt groeit snel maar Qualtrics is voorlopig verlieslatend met een negatieve vrije kasstroom van 500 miljoen dollar op jaarbasis. De beursgang in New York was een succes met een massale overinschrijving en een introductieprijs (30 dollar) boven de verwachte vork. Dat is ook gunstig voor SAP dat een belang van 80 procent behoudt. De beurswaarde van Qualtrics bedraagt 17 miljard dollar. De nettoschuld was eind vorig jaar naar 6,5 miljard euro gezakt tegenover nog 8,3 miljard eind 2019. De operationele kasstroom verdubbelde naar 7,2 miljard euro en de vrije kasstroom klom dankzij een daling van de uitgaven en een lagere belastingfactuur zelfs 164 procent hoger. Dat maakte ruimte vrij om het dividend met 17 procent te verhogen naar 1,85 euro per aandeel, goed voor een uitgave van 2,3 miljard euro op jaarbasis.

De transitie verloopt met hobbels

De transitie naar een nieuw bedrijfsmodel op basis van recurrente inkomsten verloopt met horten en stoten, iets wat we ook al bij Oracle zagen dat intussen wel een stuk verder staat dan SAP. De jaarcijfers lagen in lijn met de in oktober verlaagde prognoses, maar op korte termijn moet er nauwelijks op beterschap worden gehoopt. Een herstel van de reissector kan soelaas bieden, maar nu al lijkt een groot deel van 2021 gehypothekeerd.

Scroll naar boven