E-proQure informeert over het belang van innovatie bij inkoopoptimalisatie en digitalisering

Sourcing innoveren met startups

Op 9 maart organiseerde IPSERA een workshop met als titel ‘Sourcing Innovations from startups’. Tijdens de inleiding gaven Thomas Johnsen en Francois Constant aan dat innoveren een steeds belangrijkere rol binnen inkoop krijgt. En aangezien startups een broeinest van innovatie zijn, dient Inkoop op zoek te gaan naar startups die hun organisatie hierbij ondersteunen. Maar met welke zaken dien je rekening gehouden als je met een startup in zee gaat?
Archelt en Novable, twee innoverende organisaties die net de startup fase hebben afgerond, boden inzicht in hun dienstverlening als in het optimaal gebruikmaken van de typische eigenschappen van startups. Dat leverde goede informatie voor inkoopprofessionals in de praktijk op.

Startups 

De inleiders maken twee typeringen van startups. Onder type 1 wordt verstaan de startup die de producten/diensten van de inkoppende organisatie innoveert. Uit onderzoek is gebleken dat deze startups vaak nog niet bij de inkopende organisatie op het netvlies staan en diep in het eco systeem zitten. Het kunnen bedrijfjes zijn die net zijn gestart, maar ook individuen met een goed idee of bijvoorbeeld incubators en labs verbonden met universiteiten. Vanuit inkoopperspectief bezien betekent sourcing hier vooral: het scouten van startups, het indetificeren van de interessante startups en de basis leggen voor de samenwerking. Onder type 2 wordt verstaan een startup die helpt het inkoopproces, in dit geval sourcing, te innoveren. Vaak zijn dit software/technologie bedrijven die een tool hebben ontwikkeld. Deze startups liggen vanuit wat ze doen veel dichter bij inkoop en inkoop heeft ze vaak meer in het vizier. Sourcing betekent dan in essentie het selecteren van de beste tool.  

Samenwerken met startups: met de juiste mindset

Zowel in de inleiding als in de presentaties van Archlet en Novable wordt aangegeven dat samenwerking met startups inzicht in de belangen en werkwijze van startups vraagt. Innoveren, de unieke eigenschappen van de innovatie vastleggen in een patent en groei zijn vaak de gezamenlijke belangen. Maar er zijn ook veel verschillen. De startup is hard op zoek naar partners, weet nog maar vaak half de weg als het om intellectueel eigendom gaat, heeft geen evenwicht tussen ambities en middelen, heeft vaak nog geen finaciële stabiliteit en behoefte aan cash. Of zoals één van de presentatoren zei: wij moeten onze mensen ook gewoon betalen. Als advies voor de samenwerking met startups kwamen zeven aanbevelingen aan inkopende organisaties: 

  1. Ben ruimdekkend en herken dat veel nog in ontwikkeling en niet af is; 
  1. Focus, zorg dat het probleem dat je wilt oplossen steeds prominent in beeld blijft; 
  1. Ben toegewijd aan de uitdagingen en kansen;  
  1. Ben flexibel en maak aanpassingen op basis van de inzichten die je onderweg krijgt; 
  1. Zorg voor zaaigeld dat kleine investeringen mogelijk maakt (en die geen pijn doen als het niet werkt); 
  1. De aanpak de startup eerst laten aantonen dat het werkt, zonder te betalen werkt niet. Startups kunnen geen lange periode zonder betaling.  
  1. Maak simpele samenwerkingsafspraken en geen contract van 50 pagina’s.  

Presentaties uit de praktijk 

Archlet is een sourcing tool. Het bedrijf is in 2017 opgericht en heeft de startupfase inmiddels achter de rug. De software helpt organisaties de kwaliteit van het sourcing proces te verbeteren door de traditionele onderdelen uit het inkoopoprating model, strategie – mensen – processen – en technologie, aan te vullen ecosystemen en samenwerking. Ecosystemen bestaande uit individuele mensen en bedrijven leveren veel aanvullende inzichten op, bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid en diversiteit. Maar ook belangrijke marktinformatie uit bijvoorbeeld prijsindices en benchmarks. De software integreert deze informatie en helpt inkopers om gegevens te valideren en analyseren, scenarios en onderhandelingstactieken te ontwikkelen.  

Novable is een AI-tool voor het scouten, identificeren en starten van de samenwerking met startups. Gesteld wordt dat bedrijven die snel en efficiënt kunnen innoveren de toekomst hebben. Snelheid kan worden gemaakt door te gaan samenwerken met startups. Efficiency door bij het sourcen van relevante startups de software en services van Novable in te zetten. Het bedrijf stelt dat door de software in te zetten activiteiten die bij een traditionele werkwijze een doorlooptijd van 30 dagen hebben, nu in twee dagen kunnen worden gedaan.  

Inkoopsoftware: de tijd van ERP of een suite is voorbij  

Beide presentatoren geven aan dat de vele nieuwe ontwikkelingen, waarbij tools en services voor specieke deelgebieden van het inkooproces worden aangeboden , betekent dat de tijd van ‘één systeem voor alles’ voorbij is. Best-of-breed is de toekomst. Dat kan er bij grote organisaties zo uit zien: 

Indeling van E-procurement functies volgens Archlet
Indeling van e-procurement functies volgens Archlet

Tot slot 

Dat technologie voor samenwerken en prestaties binnen inkoop niet meer weg te denken is, is geen verrasende constatering. E-proQure vraagt inkopers de afgelopen jaren inkopers steeds hier andacht aan te besteden. Ook de vraag of een IT infrastructuur gebaseerd op best of breed is al eerder gesteld. De vraag die steeds prominenter wordt voor inkopers is heeft jouw organisatie een goed doordacht toekomstbeeld als het gaat om technologie die inkoop verder helpt gekoppeld aan een transformatiepad en investeringen? ‘Nee’ als antwoord zou je niet moeten accepteren. 

Scroll naar boven