Strategische inkoop met de ‘juiste’ partners

Door de digitalisering zijn er steeds meer zaken waar organisaties zelf minder goed in zijn en dan ga je op zoek naar partners die jou daarin kunnen versterken. Dit kunnen partijen zijn die veel weten van jouw sector of die juist heel goed zijn in slimme technologieën. Gerard Wijers, kerndocent Organization and Value of IT bij Nyenrode Business Universiteit en medeoprichter bij Anderson MacGyver schreef hierover een artikel.

Gert Weijers: “Strategie heeft te maken met waar je over drie tot vijf jaar wilt staan en hoe je dat wilt bereiken. Bij strategic sourcing gaat het specifiek om de vraag waar je als organisatie in de toekomst zelf in wilt excelleren en voor welke processen of activiteiten je op zoek gaat naar de juiste partners.”

Bij inkoop denken we vaak aan het verlagen van kosten of verbeteren van de kwaliteit en niet altijd aan geld verdienen voor de organisatie door Inkoop. Toch zien we ook steeds meer voorbeelden zoals strategic sourcing waarbij inkoop samen met verkoop op zoek gaat naar de juiste partners.

Gert Wijers noemt een aantal aspecten:

 • Voortdurende heroriëntatie
  Volgens Wijers zit de strategische factor mede in het langetermijndenken: “De wereld staat niet stil, daar hoort een voortdurende heroriëntatie bij. Als het goed is, leidt dit perspectief van strategische sourcing er ook toe dat je als organisatie steeds sterker wordt in waar je echt goed in wilt zijn.”
 • De rol van Chief Information Officer
  IT is het domein waarin het meest strategisch wordt nagedacht over sourcing vraagstukken. “Iedere CIO heeft daarom ook sourcingsverantwoordelijkheid en moet dus een strategie ontwikkelen, keuzes maken en hierover verantwoording afleggen.” stelt Wijers.
 • Cloudontwikkeling
  Het is voor organisaties zeer aantrekkelijk om gebruik te maken van de schaalgrootte die met cloudontwikkeling beschikbaar is. Met een goede inrichting behaal je hier serieuze voordelen mee, vindt hij.
 • Innovatiekracht
  Een heel andere vorm van strategic sourcing is het aangaan van een partnership met een nichepartij. Bijvoorbeeld in de vorm van slimme toepassingen op het gebied van het Internet of Things, of de digitalisatie van bepaalde producten of diensten.
 • Integratie
  “Wat steeds crucialer wordt voor ondernemingen is de kennis en kunde die vereist is om het gehele landschap van IT-oplossingen aan elkaar te koppelen zodat men de verschillende onderdelen met elkaar kan laten ‘praten’.” Daarom zie je bij organisaties die digitaliseren interne competence centers ontstaan, aldus Gert Wijers.

Het volledige artikel van Gerard Wijers vind je op de website van Anderson MacGyver

Scroll naar boven