marktonderzoek procurement

Strategische procurement topprioriteit procurement professionals

Source-to-pay softwareleverancier Zycus publiceerde afgelopen week de eerste resultaten van hun jaarlijkse onderzoek ‘Pulse of Procurement – 2018’ today. Vierhonderd procurement professionals deden mee aan het onderzoek van source-to-pay provider Zycus en gaven aan dat hun topprioriteit is een strategische focus van de migratie van procurement binnen hun organisaties. Ook kostenbesparingen zijn nog steeds een topprioriteit.

In het onderzoek ‘Pulse of Procurement – 2018, deel 1’ van Zycus komen technology trends, procurement status quo, performance benchmarks, technologische ontwikkelingen en de toekomst van procurement aan bod.

“For the first time in some 20 years, the procurement function is facing a sea of change powered by rapid advancement and convergence among a number of disruptive technologies — Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain, and more” meldde Aatish Dedhia, oprichter en CEO.

Pijnpunten procurement

De grootste pijnpunten in procurement zijn volgens het rapport:

  • Gebrek aan tijd en resources
  • Gebrek aan inzicht in leveranciers performance en te weinig gestandaardiseerde processen
  • Gebrek aan ervaren medewerkers
  • Groeiende politieke en economische onzekerheid

Zycus Pulse of ProcurementBelangrijkste bevindingen Pulse of Procurement

Uit het rapport blijkt verder dat:

  • mondiaal werkende bedrijven blijven investeren in strategische procurement;
  • gemiddeld drie van de vier procurementbedrijven stabiele en groeiende budgetten rapporteren voor operationele, kapitaal- en personeelskosten dit jaar;
  • strategische transformaties blijven topprioriteit voor 53% van de procurement professionals. Echter 19% geeft aan dat ze zich meer gaan focussen op big data/analytics en 15% focust meer op synergie met hun leveranciers;
  • ook kostenbesparing blijft erg belangrijk, maar minder dan eerder;
  • de onderhandelingsdruk in veel branches is verschoven van de inkopers naar de leveranciers waardoor procurement managers meer kijken naar procesmatige besparingen
  • Procurement teams moeten dit jaar over het algemeen 9% besparingen realiseren, de grootte van de organisatie speelt hierbij geen rol.

Download op de site van Zycus het volledige onderzoek ‘Pulse of Procurement 2018, deel 1’

Scroll naar boven