E-proQure quiz manage complex changes

Succesvol veranderen: toets en train je empatisch vermogen

Vakantie biedt een uitgelegen kans om zowel terug te blikken als vooruit te kijken. Weg van de hektiek of de dagelijkse beslommeringen. Bijvoorbeeld over welke aspecten je gaan helpen om eenvoudiger succesvol samen met anderen resultaten te boeken. En dit zonder het moeten lezen van boeken. Gedurende een 5-tal korte en ontspannen momenten van reflectie kun je je inzicht in belangrijke aspecten van succesvol samenwerken en veranderen vergroten. Het stimuleert tevens je empatisch vermogen. En daar maak je niet alleen jezelf blij mee :-)

Toets en train je empatisch vermogen

In 1987 publiceerde M. Lippitt een model over vijf, voor een ieder herkenbare en belangrijke, aspecten die invulling behoeven om veranderingen te kunnen realiseren.

Daarmee werd op eenvoudige wijze een relatie gelegd tussen vijf voor een ieder herkenbare aspecten van samenwerken en de invloed op de gemoedstoestand van betrokkenen indien onvoldoende invulling wordt gegevens aan een specifiek aspect.

Begrip van en inzicht in de relatie tussen de afzonderlijke aspecten en het effect op de gemoedstoestand kunnen eenvoudig worden getoetst door het stellen van een tweetal vragen:

De oefening

Voorbereiding
  • Onthoudt een enkel aspect en de daaraan gekoppelde negatieve gemoedstoestand (5 momenten met elk een set met twee gerelateerde termen)
  • Neem je moment van rust en neem daarvoor plaats in een gemakkelijke stoel.
Voor elk van de aspecten stel je jezelf een tweetal vragen
  1. Kun jij je een voorstelling maken bij het ontbreken van een aspect en het daaraan gekoppelde effect op betrokkenen?
  2. Kun je dit koppelen aan een voorbeeld uit de praktijk en daarbij bedenken op welke wijze met een positief resultaat invulling aan het aspect had kunnen worden gegeven?

Naar behoefte: aanvullende informatie over de aspecten

Zoals eerder aangegeven: de bovenstaande aspecten spreken voor zichzelf en de oefening is bedoeld om (zonodig op 5 verschillende momenten) op een luchtige manier je ervaring en inzichten te toetsen.

Mocht je echter toch wat meer houvast willen bij de bovenstaande aspecten, dan volgen hierbij enkele overwegingen:

  • De “Visie” heeft in engere zin betrekking op het omschrijven van de gewenste toekomstige situatie. De kern van dit aspect is dat je met elkaar helder hebt wat je wilt bereiken. In ruimere zin zou je hiertoe ook kunnen rekenen: het waarom; de beoogde doelstellingen en te realiseren resultaten. Ook leiderschap, de wijze waarop door senior management leiding en sturing wordt gegeven aan het vormen en invullen van de gewenste, toekomstige situatie, vormt hiervan een belangrijk facet.
  • Het aspect “Actieplan” duidt op het belang van helderheid over wie, wat, wanneer moet doen. Naar huidige maatstaven zou je kunnen zeggen dat het proces van veranderen op een gestructureerde wijze dient te worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het toepassen van adequate project- en verandermanagement methodieken.
  • Het aspect “Draagvlak” omvat de activiteiten gericht op het scheppen van vertrouwen in en het creĆ«ren van de behoefte deel te nemen aan het veranderingsproces. Een juiste communicatie is hierbij onmisbaar.
  • Het aspect “Vaardigheid” duidt op zowel het voorzien in voldoende kennis alsook vaardigheden om de gewenste resultaten en voordelen van verandering te realiseren. Anders gezegd dienen mensen met de juiste competenties beschikbaar te zijn. Training en scholing zijn hiervoor belangrijke activiteiten alsook zonodig werving en selectie.
  • Het aspect “Middelen” duidt op het tijdig en in voldoende mate kunnen beschikken over de benodigde mensen, budget en faciliteiten als ruimtes en ICT hulpmiddelen.

Fijne vakantie gewenst

Mede namens kennispartners Gert en Antoinette wens ik je een prettige vakantie toe. Mocht je de bovenstaande reflectie hebben uitgevoerd, dan ben ik benieuwd naar jouw bevindingen. Je kunt deze in de reactie achterlaten of deze emailen.

Scroll naar boven