E-proQure onderzoek naar inkoopsofware Tenderned

Tenderned ontwikkelt rapportagetool

Nog halverwege 2023 kunnen aanbestedende diensten gebruikmaken van de TenderNed-rapportagetool. Deze tool maakt het mogelijk om sturingsinformatie te halen uit eigen aanbestedingsdata. Met name voor kleinere aanbestedende diensten is dit een uitkomst, omdat zij vaak niet de beschikking hebben over een data-analist en tools voor het verwerken en analyseren van data.

Tenderned bestaat uit twee delen: openbare en niet-openbare data

TenderNed bestaat uit twee delen. Enerzijds is het een platform voor aankondigingen. Dit betekent dat alle openbare, Nederlandse aanbestedingen op TenderNed gepubliceerd worden. Anderzijds is TenderNed een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal doorlopen worden. Hierdoor beschikt TenderNed naast de openbare data ook over niet-openbare data, zoals bijvoorbeeld data van ondernemingen die betrokken zijn geweest bij een onderhandse aanbesteding.

Wat is nodig om de datakwaliteit te verhogen?

Om het betrouwbaarheidsniveau van de data te verhogen, werkt Tenderned momenteel aan het toevoegen van externe databronnen, zoals KVK en CBS. Doel hiervan is het beleidskader én de markt beter te informeren. Belangrijk is ook dat de Aanbestedende diensten zelf bijdragen aan het verhogen van de datakwaliteit bijvoorbeeld door het invullen van de gunningswaarde.

Welke 6 rapportagemogelijkheden gaat Tenderned bieden?

Tenderned ontwikkelt de komende periode 6 rapportages:

  1. Voorbereiding aanbesteden: ondersteunt bij het maken van keuzes in het voortraject, zoals het opstellen van gunningscriteria en een planning van het juiste moment om opdrachten in de markt te zetten.
  2. Ondernemers selecteren voor onderhandse procedure: ondersteunt bij de afweging welke ondernemingen uit te nodigen in een onderhandse procedure.
  3. Onderneming analyseren: deze rapportage biedt inzicht in de betrokkenheid van een onderneming bij de aanbestedende dienst (lopen er contracten, hoe vaak schrijft een onderneming in).
  4. Effect failliete ondernemer: Deze rapportage geeft inzicht in welke contracten er lopen ingeval een bij de aanbestedende dienst betrokken onderneming failliet gaat.
  5. Validatie rechtmatigheid: Deze rapportage geeft inzicht in hoe rechtmatig de aanbestedende dienst zijn/haar aanbestedingen uitvoert.
  6. Doorlooptijden: De rapportage geeft inzicht in de gemiddelde doorlooptijd van aanbestedingen, hetgeen handig kan zijn voor het plannen van toekomstige aanbestedingen.

Wat gebeurt er de komende jaren?

De komende jaren wil Tenderned haar rapportagemogelijkheden verder uitbreiden. Van meer rapportages en filters tot meer gebruikersgemak en benchmarking. In een later stadium wordt de rapportagetechniek ook beschikbaar voor ondernemers (inschrijvers).

Aanbestedende diensten die vragen hebben, of een informatiebehoefte kunnen een bericht zenden naar analyse@tenderned.nl. Dit zodat je antwoorden vindt en Tenderned weet waar de informatiebehoefte ligt van gebruikers, zodat ze hierop kan inspelen.

Scroll naar boven