TenderNed schoont systeem op

TenderNed verwijdert oude aanbestedingen

TenderNed gaat aanbestedingen van 5 jaar en ouder verwijderen om het aankondigingenplatform op te schonen. Aanbestedende diensten worden wel eerst geïnformeerd zodat ze de kans hebben de aanbesteding te archiveren.

Een aanbesteding moet volgens TenderNed aan de volgende voorwaarden voldoen voordat deze wordt verwijderd:

  • De aanbesteding is aangemaakt in TenderNed en niet in één van de andere aanbestedingssystemen.
  • De aanbesteding moet gegund óf vroegtijdig beëindigd zijn.
  • De gunning of beëindiging moet 5 jaar of langer geleden zijn gepubliceerd.
  • Als de  looptijd van de aanbesteding is ingevuld, moet deze verstreken zijn.

Download aanbestedingen binnen zes maanden

De aanbestedende dienst wordt met een bericht op de hoogte gesteld dat er een ZIP-bestand gereed staat om gedownload te worden. Het bestand blijft zes maanden beschikbaar.

Nadat de uiterlijke datum tot het downloaden van het bestand is verstreken worden alle gerelateerde aankondigingen en documenten van de desbetreffende aanbesteding van TenderNed verwijderd. Ook de bijbehorende dossiers en dashboards zijn niet meer toegankelijk voor de desbetreffende aanbestedende dienst en betrokken ondernemingen.

Scroll naar boven