E-proQure informeert over best practices bij verandermanagement

Top 3 trends in Verandermanagement 2016

Al sinds 1998 voert Prosci wereldwijd onderzoek uit naar verandermanagement in meer dan 4520 organisaties. Deze week is de 2016 editie van ‘Best Practices in Change Management’ gepubliceerd met daarin resultaten van het in 2015 uitgevoerde onderzoek onder 1120 projectleiders en veranderconsultants. Wat zien de participanten nu als de top trends op het gebied van verandermanagement ?

 

Top 3 trends verandermanagement

In elk onderzoek, dat vanaf 2007 is uitgevoerd, is participanten gevraagd naar de belangrijkste trends op het gebied van verandermanagement in hun organisatie. Vanaf 2007 is bewustwording en erkenning van de noodzaak van verandermanagement trending topic. In de 2015 studie worden de volgende top 3 genoemd:

  1. Grotere bewustwording tot de noodzaak van verandermanagement
  2. Meer middelen en posities voor verandermanagement
  3. Toegenomen integratie van verandermanagement en projectmanagement
  1. Toegenomen bewustwording van de noodzaak

Ook in 2015 wordt een groeiende bewustzijn van verandermanagement als kerncompetentie als belangrijkste trend gezien. Dit groeiend besef komt voort uit een beter begrip van de waarde en voordelen van verandermanagement en daarnaast een bredere acceptatie en geloofwaardigheid van de vakdiscipline verandermanagement.

  1. Meer middelen en posities voor verandermanagement

Meer middelen en posities worden toegewezen aan verandermanagement. Er worden investeringen gedaan in het aanstellen van verandermanagement functies of de ontwikkeling van verandermanagement competenties. Dit komt onder andere terug in meer formele verandermanagement rollen binnen afdelingen en een groei van verandermanagement competenties binnen organisaties.

  1. Toegenomen integratie met projectmanagement

Er is sprake van een verdergaande integratie van de vakgebieden verander- en projectmanagement. Dit blijkt onder andere uit de integratie van tools en best practices tussen de twee disciplines. Daarnaast wordt verandermanagement steeds eerder in het projectmanagement proces betrokken. Op organisatorisch niveau tekent zich een steeds verdergaande integratie af tussen het project- en een verandermanagement afdeling.

Conclusie

Bij veel veranderprojecten, e-Procurement projecten niet uitgezonderd, zijn de projectresultaten en uitkomsten in sterke mate afhankelijk van de individuele adoptie en gebruik door mensen. Inzet van verandermanagement is daarbij cruciaal. De belangrijkste trends in verandermanagement vormen een groeiend bewustzijn van de noodzaak tot verandermanagement, meer middelen en posities, en de toenemende integratie met projectmanagement.

Is uw organisatie zich al bewust van de inzet en voordelen die de inzet van verandermanagement bij uw e-Procurement traject bijdraagt aan het bereiken van uw organisatiedoelstellingen ? Lees dan onze blog ‘wat levert verandermanagement op’ of  mail  naar Antoinette Vriend of Wim Vriend, kennispartners bij E-proQure en gecertificeerd Prosci Change management practitioners.

Scroll naar boven