E-factureren en UBL

UBL e-factureren vraagt nog de nodige aandacht

Platform E-factureren en Onderzoeksbureau GBned hebben de ‘UBL Readiness Monitor’ gepubliceerd. Uit de monitor blijkt dat e-factureren op basis van UBL in Nederland nog maar moeizaam van de grond komt.

De UBL Readiness Monitor geeft weer hoe UBL e-factureren zich in Nederland ontwikkelt met betrekking tot verzenden, ontvangen, verplichtstelling en standaardisatie.

Op basis van de UBL Readiness Monitor zijn er aanbevelingen gedaan om UBL e-factureren in Nederland een positieve impuls te geven en te zorgen dat Nederland bij blijft met de ontwikkelingen in Europa.

UBL als standaard

In korte tijd heeft UBL zich als defacto standaard ontwikkeld als opvolger van PDF. En sinds kort is de Europese standaard EN 16931 met UBL als syntax definitief geworden. Dat laatste is een grote stap voorwaarts naar verdere standaardisatie op het gebied van elektronisch factureren op basis van UBL.

De meeste leveranciers van boekhoudsoftware voor het mkb hebben UBL (uitgaand en/of inkomend) inmiddels ingebouwd in hun software. Hierbij hebben ze UBL Ready en de UBL Ketentest gebruikt.

Toch komt e-factureren op basis van UBL in Nederland nog maar moeizaam van de grond. Uit de UBL Readiness Monitor 2017 komen onder meer de volgende zaken naar boven:

  • Leveranciers van factuur- en boekhoudsoftware in het mkb hebben elektronisch factureren lang niet altijd automatisch ‘aan’ staan voor hun klanten. Ook wordt niet actief gecommuniceerd dat UBL e-factureren een optie is in hun pakket. Dit vertraagt de adoptie onder eindgebruikers.
    Er zijn meerdere UBL-formaten in omloop en die worden lang niet altijd door alle softwareleveranciers ondersteund. Zo gebruikt de Rijksoverheid nog steeds een eigen UBL-OHNL formaat. In de praktijk leidt dat tot extra conversie en onduidelijkheid bij de leveranciers die UBL ondersteunen.
  • Er is geen zicht in de mate waarop UBL in de praktijk gebruikt wordt binnen gemeenten, bedrijfsleven en accountancy. In het kader van de UBL Readiness Monitor zijn stakeholders als de VNG, VNO-NCW / MKB-Nederland en de NBA benaderd, maar zij hebben geen inzichten over het gebruik van UBL in de markt gedeeld.
  • De inzet van de Europese standaard EN 16931 met UBL als syntax kan, mits op de juiste wijze ingezet, elektronisch factureren een positieve boost voorwaarts geven. Van belang is dan wel dat deze standaard adequaat wordt ingezet en niet wordt gewacht tot de verplichtstelling voor alle aanbestedende diensten in de EU vanaf medio april 2019.

Aanbevelingen

Aanbevelingen uit de UBL Readiness Monitor 2017 zijn:

  • Zorg dat er uiterlijk 1 januari 2018 voldoende documentatie publiek beschikbaar is en actief wordt gedeeld, op basis waarvan softwareleveranciers de standaard EN-16931 met de syntax UBL kunnen implementeren binnen hun software. Waarbij tevens validatieservice en testservice is geregeld en helpdeskfaciliteit. Rekening houdend met de in de praktijk gehanteerde factuurscenario’s.
  • Laat de Nederlandse overheid een echte voortrekkersrol vervullen als het gaat om de implementatie van UBL op basis van EN 16931. Niet enkel vanuit hun eigen belang, maar vanuit het belang van het Nederlandse bedrijfsleven. Zowel voor de ontvangst en afhandeling van inkoopfacturen, maar ook om het versturen van verkoopfacturen. Zorg mede dat de afwijkende Rijksoverheid variant UBL-OHNL zo snel mogelijk uit gefaseerd wordt.
  • Zorg dat softwareleveranciers UBL optimaal ondersteunen. Enerzijds door uitgaande facturen in UBL standaard AAN te zetten voor gebruikers en dit te communiceren. Anderzijds door het ontvangen en verwerken van UBL inkoopfacturen optimaal te ondersteunen, onder meer rekening houden met verwerking van facturen op regelniveau en rekening te houden met meerdere BTW-percentages en factuurscenario’s.
  • Werk gezamenlijk mee aan een periodieke ‘UBL Readiness Monitor’ om de voortgang van de invoering van UBL en in het bijzonder EN 16931 te meten in Nederland en natuurlijk te stimuleren. Een oproep aan alle betrokken organisaties: wees open en transparant en zet UBL hoog op de agenda.

De hamvraag hierbij is wie de overall regie van bovenstaande nu oppakt en zorgt dat Nederland in de pas gaat en blijft lopen met andere landen binnen de Europese Unie als het gaat om elektronisch factureren op basis van UBL.

Seminar

De initiatiefnemers van de UBL Readiness Monitor, Friso de Jong van Platform E-factureren en Gerard Bottemanne van  Onderzoeksbureau GBNED, zijn 13 december aanwezig tijdens het ‘Seminar
elektronisch factureren in de praktijk’

Downloads

UBL Readiness Monitor (Nederland)

Scroll naar boven