digitalisering inkoopproces mkb

Unilever: digital tools voorwaarde voor succes

In 2010 startte Unilever met een groot duurzaamheidsprogramma: Sustainable Living Plan. Dat kreeg binnen Unilver inkoop een vertaling in het programma Partner to Win. In zijn bijdrage aan de Vizible Supplier Collaboration Summit dit voorjaar vertelde Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bij Unliver, dat er een nieuw programma van start is gegaan, Partner with Purpose. Voor het succes is het cruciaal dat Unilever met leveranciers informatie en kennis gaat delen en daarvoor digitale tools gaat ontwikkelen en aanbieden. Een samenvatting van zijn presentatie. 

Sustainable Living Plan 

Toen ik lang geleden over het Sustainable Living Plan las, was ik onder de indruk. Unilever had voor het ontwikkelen van het programma onderzoek laten doen naar de footprint van een aantal belangrijke productgroepen zoals bijvoorbeeld thee en haarverzorging. Daarbij was een onderscheid gemaakt naar het deel dat Unilever zelf bij de productie veroorzaakte, dat veroorzaakt werd in de supply chain en in de demand chain. Bij haarverzorgingsproducten bijvoorbeeld veroorzaakten consumenten een groot deel van de footprint omdat deze vaak in combinatie met veel warm water worden gebruikt. Het Sustainable Living Plan blonk bij de start al uit door een beperkt aantal zeer duidelijke doelen. En Unilever gaf direct aan dat uitvoering ook ‘good for business’ moest zijn. Het belang van de aandeelhouders telde ook mee. Vorig jaar presenteerde CEO Alan Jope de resultaten. Best wel indrukwekkend.  

Verandering 

Marc Engel stelt dat de wereld verandert. Partner to win startte door uitnodigingen te versturen aan 100-150 belangrijke vaak grote leveranciers om als Partner of Choice intensief samen te gaan werken en te innoveren.  Deze aanpak heeft mooie resultaten en ervaringen opgeleverd, maar gaat in de toekomst onvoldoende bijdragen. De wereld verandert. De vraag van consumenten wordt steeds diverser en hun achtergrond ook. De consument beoordeelt een leverancier niet alleen op producten. Duurzaamheid, milieu- en sociaal aspecten, worden steeds belangrijker. En breder, doet het bedrijf goed voor mensen?  

Het Partner with purpose programma moet ervoor gaan zorgen dat Unilever uptempo kan blijven innoveren. Niet alleen met grote bedrijven, maar ook met bedrijven die de garage nog niet ontgroeid zijn, startups, sociale ondernemingen en andere mkb-bedrijven. Marc Engel stelt dat de diversiteit die we zien bij de consumenten, die onze producten gebruiken, ook terug moeten zien in het leveranciersbestand. En dat begint met een andere mindset bij inkoop. 

Andere mindset inkoop 

Buying is the new selling. Inkopers moeten winnende producten samen met leveranciers gaan ontwikkelen en tot een succes maken. Inkopers gaan in grotere teams met meerdere leveranciers, groot en klein, samenwerken. Producten en worden opgedeeld in componenten en samen verbeterd of nieuw ontwikkeld. Het betekent voor Unilever ook niet meer voorschrijven. Volgens Marc Engel betaal je als klant vaak de nodige procenten voor research & development bij leveranciers. De discussie daarover aangaan, win je niet. Je moet daarom zorgen uit de R&D van de leveranciers de meeste innovaties voor Unilever te halen.  

Beschikbaarheid informatie cruciaal voor succes 

Om tot een goede resultaten te komen en te kunnen samenwerken met grote- en mkb leveranciers uit verschillende culturen is een gelijk speelveld van groot belang. Dit wil Unilever bereiken door actief informatie te delen en tools beschikbaar te stellen. Alle partners kunnen dan niet alleen over informatie beschikken, maar er ook mee werken. En Unilever gaat actief op zoek naar nieuwe leveranciers. Want wij zijn Unilever en ze komen wel naar ons toe is een foute veronderstelling. Unilever gaat actief leveranciers scouten en Hiervoor aansluiting zoeken bij mkb-platforms. Maar inkopers gaan ook op   andere manieren actief zoeken. Zelf gaat Marc Engel bijvoorbeeld ieder jaar twee dagen naar de grootste beurs voor consumentenelektronica in Las Vegas. Een hotspot van nieuwe technologieën en innovaties.  

Grote problemen samen met concurrenten aanpakken 

Tot slot geeft hij aan dat er problemen zijn, die de concurrentie overstijgen. Unilever wil dan ook samen met concurrenten aan oplossingen werken. Als voorbeeld noemt hij het feit dat 650 miljoen mensen op de wereld onder de armoedegrens leven. Unilever heeft zelf 150.000 medewerkers in dienst. En in haar supply chains werken ook nog eens tussen 1,5 en 3 miljoen mensen die deels van Unilever afhankelijk zijn. Samen met L’Oréal wordt gewerkt aan een programma dat ervoor moet gaan zorgen dat mensen die werken bij leveranciers en leveranciers van leveranciers van beide bedrijven een eerlijk loon gaan verdienen. En ook dat is volgens Marc Engel ‘good for business’. Want mensen die weinig te besteden hebben en meer te besteden krijgen, gaan meer consumeren. 

De afgelopen 10 jaar heb ik met belangstelling de ontwikkelingen rond het Sustainable Living Plan gevolgd. Dat programma is nu afgesloten, ik blijf Unilever en de inkoopfunctie binnen Unilever inkoop de komende tijd volgen. 

Gert Walhof  

Scroll naar boven