Verplichte e-Herkenning Tenderned in strijd met Aanbestedingsregelgeving

Tenderned stelt vanaf 27 juni 2015 e-herkenning verplicht voor Nederlandse ondernemingen die zich bij haar willen registreren of hebben geregistreerd. Voor de registratie, die een wachttijd kent van 1-5 dagen, worden jaarlijks kosten per gebruiker in rekening gebracht. De verplichte e-Herkenning bij registratie op Tenderned is in strijd met de Aanbestedingsregelgeving.

De EU-richtlijnen geven aan dat de lidstaten moeten regelen dat toegang tot aanbestedingen zo laagdrempelig mogelijk is. Specifiek is onder meer aangegeven dat informatie over aanbestedingen gratis beschikbaar moet zijn en dat de elektronische toegang tot deelname aan aanbestedingsprocedures geen belemmeringen mag opwerpen.

EUvlagDe Motie van Boxtel (32440 L), die enkele jaren geleden bij de invoering van Tenderned is aangenomen, heeft deze richtlijnen nader geduid.

De Motie stelt dat “overwegende, dat TenderNed het portaal is voor aanbestedende diensten en daarmee een publieke functie vervult, van oordeel, dat het verstrekken van informatie, inclusief het inschrijven, op verzoek van aanbestedende diensten, niet ten laste kan worden gebracht van de inschrijvers.”

Tenderned lijkt hiermee namens de Nederlandse Staat beperkingen op te roepen die in strijd zijn met haar eigen regelgeving.

Ben je werkzaam als inkoper, juridisch, financieel of ict-professional binnen de overheid en wil je starten met e-Aanbesteden? Of wil je meer weten over e-Herkenning? Neem dan contact op met Kennispartner Gert Walhof of Antoinette Vriend via info@e-proqure.nl.

Scroll naar boven