blockchain

Verstegen zet blockchain in voor transparantie nootmuskaat keten

Verstegen Spices & Sauces en Fairfood zetten blockchain in om de keten van nootmuskaat transparant. Het doel van blockchain is onder andere het verbeteren van de onderhandelingspositie van de boer. De transparante keten geeft de boer en de consument ook een grotere betrokkenheid in het proces. Steeds meer consumenten zijn bezig met verantwoorde voeding, bewust koken en de herkomst van ingrediënten. Er is behoefte aan vertrouwen wat betreft ingrediënten. Met blockchain speelt Verstegen in op deze behoefte. Volg reis van de nootmuskaat hier.

Duurzame relaties
Door elke stap tussen boer en bord met blockchain technologie vast te leggen, werkt Verstegen samen met Fairfood aan een transparante nootmuskaat keten. Met een QR-code leert de consument over de herkomst van de nootmuskaat, terwijl de boer toegang krijgt tot voor hem of haar relevante informatie.

Verstegen wil investeren in een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem, met transparante en korte ketens. Door boeren actief te betrekken in de productieketen stimuleren we het ondernemerschap van die boeren. Op die manier willen we het ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk maken om boer te worden. Verstegen is een familiebedrijf en wil lange termijn-relaties aangaan met ketenpartners. Blockchain is een middel om samenwerking te verstevigen en verbeteren.

De juiste prijs
Met de juiste middelen kan de boer toegang krijgen tot relevante informatie, zoals verdere kwaliteitscontroles en prijsopbouw, waardoor hij zijn ondernemerschap kan uitbouwen. Dankzij blockchaintechnologie kan er tweerichtingsverkeer ontstaan. Het product maakt een reis van boer naar consument, maar uiteindelijk willen we dat de informatie twee kanten op gaat, zodat de boer kan leren van wat er elders in de keten gebeurt.

De positie van de boer wordt tegelijkertijd verstevigd doordat hij anoniem via een sms kan bevestigen of prijsafspraken worden nagekomen. Andere spelers in de keten, waaronder de consument, zien met behulp van het scannen van de QR-code meteen als daar iets niet goed gaat. Op die manier krijgen boeren meer zeggenschap over hun product en positie. Als betaling niet of niet juist plaatsvindt, zien spelers verderop in de keten dat direct. Zo kan jij zien of de boer achter jouw nootmuskaat een goede prijs ontvangen heeft.

Beste kwaliteit
Behalve de vraag of de boer de afgesproken prijs heeft ontvangen, wordt ook de verificatie van kwaliteits- en voedselveiligheidsclaims met de blockchaintechnologie vastgelegd. Consumenten kunnen dankzij de technologie bijvoorbeeld controleren of de nootmuskaat van de door Verstegen beloofde beste kwaliteit is.

Verstegen koopt alleen de beste kwaliteit in. De kwaliteit van de nootmuskaat wordt vastgesteld tijdens verschillende kwaliteitschecks. De eerste controle vindt plaats bij de boer, deze houdt zijn nootmuskaat goed in de gaten en plukt de noot op basis van de grootte en kleur. Bij de tweede selectie wordt de kwaliteit bepaald. De uitkomst van deze controle wordt ingevoerd via de app en/of sms. Zo kan jij van jouw eigen nootmuskaat bekijken of deze inderdaad van de beste kwaliteit is.

Als nootmuskaat niet onder de juiste omstandigheden wordt gedroogd, kan zich aflatoxinevorming voordoen. Aflatoxine is een stofje dat gevormd wordt door een schimmel. Eén met aflatoxine besmette noot kan een hele lading verpesten, wat betekent dat deze bij de Nederlandse grens strandt en wordt terug gestuurd naar land van herkomst, om aldaar vernietigd te worden.

De nootmuskaat die Verstegen koopt, wordt met het oog op aflatoxine met een speciale machine en binnen een strakke tijdspanne gedroogd. Daarnaast blijven we er met strenge controles op toezien dat er niks fout gaat. Dat doen we in ons eigen lab en later nog eens in een extern lab. De uitkomst van deze controles wordt op de blockchain verwerkt en is door jou dus ook te bekijken.

Leefbaar inkomen
In opdracht van Verstegen voert Fairfood onderzoek uit naar de hoogte van een leefbaar inkomen voor de Indonesische nootmuskaatboeren. Op dit moment betaalt Verstegen al een premium boven op de gebruikelijke marktprijs voor nootmuskaat. Verstegen wil weten of dit voldoende is en, aan de hand van de uitkomst van het onderzoek, waar nodig toewerken naar de betaling van een leefbaar inkomen. Verstegen bouwt actief aan duurzame relaties met de boeren achter onze kruiden en specerijen. Dat begint met een leefbaar inkomen, zodat zij niet alleen kunnen voorzien in alle dagelijkse behoeften, maar daarnaast kunnen investeren in het vergroten van de kwaliteit en kwantiteit van de oogst en uiteindelijk de toekomst van hun bedrijf, zichzelf en die van hun kinderen.

Er wordt gesproken van een leefbaar inkomen als alle leden van een huishouden zich een degelijke levensstandaard kunnen veroorloven met het netto inkomen van dat huishouden. Dit netto inkomen moet daarnaast onder goede werkomstandigheden verdiend zijn. Een degelijke levensstandaard houdt onder meer in: genoeg voedsel en water, een dak boven het hoofd, onderwijs, gezondheidszorg, transport en kleding. Daarnaast moet er genoeg geld over blijven om steeds weer opnieuw te kunnen investeren in bijvoorbeeld een nieuwe oogst.

Uitbreiding
Vanaf nu wordt 500 kilo nootmuskaat op de blockchain gezet. De nootmuskaat is afkomstig van de Indonesische Sangihe-eilanden. Op dit moment wordt de nootmuskaat door ruim 40 boeren verbouwd. De reis is vanaf dat moment live te volgen voor consumenten. De nootmuskaat ligt begin 2019 bij een nog te bevestigen retailer.

Het pilotproject wordt naar verwachting uitgebouwd naar andere producten in het assortiment van Verstegen. “Het project is een eerste stap in de richting van onze ambitie om al onze ketens transparant te maken”, aldus Driessen. “Het is voor ons een kans om te zien wat de obstakels zijn en die weg te nemen.”

Scroll naar boven