bescherming persoonsgegevens

Wat moeten inkopers met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming?

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. DE AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens binnen de Europese Unie. Mogelijk vraagt u zich af ‘Wat moeten inkopers daarmee?’

Maar als u naar de inhoud van de contracten met leveranciers kijkt, dan komt u ongetwijfeld tegen dat er binnen verschillende contracten persoonsgegevens worden uitgewisseld.

Bijvoorbeeld:

  • als uw organisatie de personeels- of salarisadministratie heeft uitbesteed.
  • Of afspraken heeft gemaakt voor een promotiecampagne met een extern bureau waarmee u klantgegevens uitwisselt.
  • Of gebruikmaakt van een crm-systeem van een leverancier waarbij klantgegevens in de cloud worden opgeslagen.

Het is dan belangrijk dat u weet welke rol uw organisatie heeft; gegevensverantwoordelijke of verwerker. Als uw organisatie gegevensverantwoordelijke is moet u met leveranciers verwerkersovereenkomsten afsluiten.

Wilt u meer informatie, neem dan gratis deel aan de kennissessies die NIC Academy deze week organiseert op drie verschillende dagen: privacy compliant contracteren

Meer informatie over de voorbereiding op de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Scroll naar boven