trends inkoop

Wat zijn de belangrijkste inkooptrends voor 2021?

Uiteraard is het begin van het jaar ook een tijd voor voorspellingen. De coronacrisis heeft daarbij een aanzienlijke impact gehad op de trends voor 2021. Wat zeggen Procurement leaders, Gartner, inkoopspecialisten, onderzoeksbureaus en andere opiniemakers over inkooptrends en toepassingen in 2021? Kennispartner Antoinette Vriend heeft de belangrijkste nationale en internationale inkooptrends verzameld en voor jou samengevat.

Het belang van een sterke inkoopfunctie

Bij het samenstellen van de belangrijkste inkooptrends zijn voornamelijk een aantal internationale inkoopbureaus en kennisplatforms onderzocht waaronder: EY; IBM Global C-suite studies; Procurement Leaders; Gartner; Strategic Sourceror; Procurement and Supply Chain Professionals; CIPS.

In zijn algemeenheid zien we in 2021 een versterkte relevantie/belang van de inkoopfunctie naar voren komen in alle trendrapporten. De coronacrisis heeft hierin een belangrijke rol gespeeld, die heeft geleid tot groeiende behoefte aan risicomanagement en wendbaarheid van de inkoopfunctie en een versterkte focus op kosten en versnelling van leveranciersinnovatie. 

Uit de verschillende onderzoeken zijn de volgende zes belangrijke trends naar voren gekomen:

  1. Focus op toepassing risicomanagement versterkt: De coronacrisis heeft een ongekende impact gehad op de verstoringen in de toeleveringsketen in 2020, voor bedrijven over de gehele wereld. Als gevolg hiervan zijn het beheersen van risico’s en veerkracht het komende jaar belangrijk blijven. Enerzijds is het risicomanagement gericht op het verlagen van toeleveringsrisico’s in de keten, en anderzijds op het mitigeren van financiële risico’s van leveranciers, en om nieuwe bronnen/leveranciers aan te boren tbv risicospreiding. Digitalisering ten behoeve van realtime inzicht in de financiële situatie en prestaties van leveranciers en de toeleveringsketen zijn daarvoor noodzakelijk.
  2. Behoefte aan wendbaarheid versterkt:  De coronacrisis heeft ook de behoefte aan wendbaarheid van organisaties versterkt. Dit zowel op organisatieniveau (producten/diensten) als op het gebied van organisatieinrichting (processen/automatisering). Voor de inkoopfunctie betekent dit dat zij flexibel dient in te spelen op disruptieve ontwikkelingen en een rol kan spelen bij het versnellen van leveranciersinnovatie. Dit heeft geleid tot een groeiende behoefte aan versnellingen van inkoopdigitaliseringsinitiatieven en gebruik van geavanceerde analytics in 2021. De technologische ontwikkelingen maken dit mogelijk.
  3. Reduceren van indirecte uitgaven en proceskosten tail spend: In tijden van crisis hebben organisaties indirecte uitgaven (reiskosten, externe inhuur, huisvesting) gereduceerd om kaspositie te versterken en zijn overbodige voorraden en diensten gereduceerd. Nu we weer naar het nieuwe normaal gaan zien we dat de behoefte aan het reduceren van indirecte uitgaven en reduceren van proceskosten blijft. OOk zien we dit terug in de grote interesse in het automatiseren van het purchase-to-pay proces door nieuwe oplossingen danwel uitbreidingen van bestaande financiële oplossingen met inkoopfunctionaliteit. Denk aan een heroriëntatie op de huisvestings- en reiskosten, maar ook een versterkte focus op de keuze voor vaste versus variabele kosten (huisvesting, personeel).
  4. Heroriëntatie van de leveranciersdatabase: De huidige segmentatie van het leveranciersbestand blijft een belangrijk aandachtspunt voor evaluatie. Daarbij wordt aan de hand van risico-analyses opnieuw beoordeeld welke leveranciers van toegevoegde waarde zijn voor de eigen producten/diensten en welke leveranciers minder aandacht behoeven.
  5. Heronderhandelen van grote contracten:  Bij organisaties was al veel behoefte aan betere beheersing van contracten. Veel organisaties kwamen er afgelopen jaar achter dat zij onvoldoende overmachtsclausules hadden opgenomen en de inhoud van veel contracten gebrekkig was. 2021 wordt het jaar waarin in leverancierscontracten ook de slechts mogelijke scenario’s worden opgenomen naast de bij 4. genoemde herevaluatie van bestaande leveranciers. Dit zal naar verwachting leiden tot het ontwikkelen van nieuwe contracttemplates en het implementeren van contractautomatisering.
  6. Meer datagedreven besluitvorming: Er komen steeds meer stand alone of geïntegreerde oplossingen beschikbaar die datagedreven besluitvorming ondersteunen. De ervaringen binnen andere processen met datagedreven beslissingen[WV10]  en toegang tot data leiden tot een behoefte aan snelle toegang tot data voor alle functionarissen betrokken bij de inkoopfunctie. Doordat datavisualisatie en –communicatie hebben de oplossingen voor eindgebruikers steeds meer te bieden. Verwacht wordt dat ook de inkoopfunctie de data die zij tot hun beschikking hebben nog beter weten te benutten en onverwachte inzichten kan blootleggen.

Focus op lange termijn versterkt

92% van CPO’s voorspelt dat ook in 2021 de focus gehandhaafd blijft op de lange termijn doelstellingen: duurzaamheid, flexibiliteit en digitalisering. Globalisering en technologische ontwikkelingen waren al catalysator voor de lange termijn koers, door de corona-crisis is deze koers alleen maar versterkt.

Scroll naar top
X