E-proQure inkoopsoftware afas software logo Purchase to Pay ERP

AFAS draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Met haar initiatief om, bij de bekendmaking van de jaarcijfers, zich te commiteren aan drie concrete doelen, heeft AFAS eerste stappen gezet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij roept alle Nederlandse bedrijven en organisaties op dit voorbeeld te volgen.

Drie concrete doelen

Maatschappelijke impact wil zij bereiken door de volgende 3 concrete doelen:

  • Het verder verbeteren van werkplezier;
  • Het reduceren van het aantal gereden kilometers per medewerker;
  • Het doorontwikkelen van een langetermijnvisie op duurzaamheid en maatschappij.

Andere bedrijven kunnen zich direct hier aanmelden om het initiatief te ondertekenen en deel te nemen. Alle bedrijven en organisaties kunnen het initiatief ondertekenen. Die doelstellingen kunnen variëren van het voorkomen van dubbel werk, sneller betalen van crediteuren, maar zeker ook actief bezig zijn met het werkgeluk van medewerkers is een prima concrete doelstelling.”

Maatschappelijke impact net zo belangrijk

AFAS heeft er doelbewust voor gekozen vandaag niet alleen jaarcijfers te presenteren. Maatschappelijke impact is net zo belangrijk en om impact te bewerkstelligen is iedereen nodig. In 2020 wil AFAS uitdagen deel te nemen aan haar missie om naast beter ondernemen ook een betere wereld te creëren.

De missie van AFAS is: inspireren tot beter ondernemen. Dat doet ons bedrijf met software en alles wat ervoor nodig is om die software zo te gebruiken dat je er ook echt een hoger doel mee bereikt. Namelijk dat de bureaucratie lager wordt, en organisaties tijd overhouden voor wat ze echt belangrijk vinden. Dat vergroot het werkplezier én de kwaliteit.

Uitgangspunt bij het opstellen van het jaarverslag is transparantie. Zo worden de gemiddelde betaalduur van inkoopfacturen en zelfs de uitstoot van CO2 in het jaarverslag vermeld.

AFAS Foundation voor social impact

Met de AFAS Foundation steunt het familiebedrijf projecten die een positieve impact maken op de samenleving. Inmiddels is de AFAS Foundation actief bezig met maar liefst 59 projecten. In totaal is er 5 miljoen euro geïnvesteerd in de foundation, dit wordt in 2020 verhoogd naar zes miljoen. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld met ’s Heeren Loo een game ontwikkeld om kinderen met een beperking te helpen leren. Ook is er met Missing Chapter Foundation een lesprogramma over kinderarmoede gerealiseerd.

Hoe zit het met de impact van de datacenters van AFAS op de CO2-uitstoot?

AFAS maakte 2 jaar geleden bekend dat het zou stoppen met ondersteuning van on-premise gebruik van haar software (zie link). Inmiddels zijn volgens AFAS alle klanten van AFAS over en werkt iedereen volledig in de AFAS-cloud.

AFAS maakt voor het beschikbaar stellen van de applicatie gebruik van twee datacenters in Nederland. Momenteel zijn die gelokaliseerd in Schiphol Rijk en Haarlem. In geval van een ernstige calamiteit in één van de datacenters zal worden uitgeweken naar het andere datacenter. Alle ingevoerde gegevens (ook inrichting) wordt bij AFAS Online gerepliceerd naar een ander datacenter.

Voor de data en het beschikbaar stellen van de applicatie wordt gebruik gemaakt van meerdere datacenters. Datacenters kunnen door middel van hun restwarmte een substantiële bijdrage leveren aan vermindering van fossiele brandstoffen voor de verwarming van de bebouwde omgeving. Door een datacenter te kiezen dat gericht is op innovatie en duurzaamheid kan AFAS impact maken op de CO2-uitstoot.  Voorzover AFAS dit al doet, adviseert E-proQure dit zichtbaar te maken via haar jaarverslag of website.

Scroll naar boven