E-proQure Agile Projectmanagement

Betere resultaten met Agile Projectmanagement?

Het lijkt alsof alles tegenwoordig op een Agile manier moet gebeuren. Zo wordt Agile ook gekoppeld aan projectmanagement. We krijgen hier dan ook regelmatig vragen over. Wat is Agile nu eigenlijk? Wat is de toegevoegde waarde ervan en in welke omstandigheden pas je Agile toe binnen projectmanagement?

1. Control of flexibiliteit binnen projectmanagement

Het toepassen van projectmanagement vormt een onlosmakelijk onderdeel van succesvol veranderen en verbeteren.
Toch wordt als nadeel van projectmatig werken vaak aangehaald dat projecten complexiteit en bureaucratie in de hand werken en een eigen leven leiden. De nadruk ligt dan op het realiseren van gedetailleerde planning en resultaten. In een situatie waarin (tussen)resultaten niet goed te plannen zijn leidt het gebrek aan flexibiliteit al snel tot suboptimale oplossingen. Ook situaties waar de beste oplossingen al doende (incrementeel) worden gevonden zijn gebaat bij flexibiliteit.

Bij het goed inrichten van een project is het dus zaak om de juiste balans te vinden tussen flexibiliteit en voorspelbaarheid. Één van de basisprincipes van goed projectmanagement is dan ook het afstemmen van de projectinrichting op het doel en de organisatie.

2. Wat is Agile?

Agile-principes worden toegepast binnen diverse soorten processen als product- en procesontwikkeling. IBM, Google en Bol.com zijn slechts enkele van de bedrijven die reeds grote successen hiermee hebben geboekt.

Waar komt Agility vandaan? Wat is het? En wat kun jij ermee?

Waar komt “Agile” vandaan en wat is het

Binnen de wereld van software-ontwikkeling vormen complexiteit, het bepalen van productspecificaties en acceptatie van oplossingen van oudsher belangrijke vraagstukken. Daarbij vormen kostenoverschrijdingen, het veranderen van productspecificaties en beperkte acceptatie van opgeleverde producten risico’s.

Als remedie werd in de jaren ’90 het Agile Manifesto ontwikkeld. Dit bevat de uitgangspunten die de belangrijkste oorzaken van het mislukken van software ontwikkelingstrajecten moet wegnemen. Vanuit het manifesto zijn vervolgens principes afgeleid. Deze vormen de basis voor diverse software ontwikkelmethoden zoals SCRUM, DSDM, Crystal Clear en Lean Software Development. De methoden zijn ontwikkeld vanuit en voor verschillende situaties en specifieke problemen.

Een Agile werkwijze is dus een manier van werken die voldoet aan alle uitgangspunten die zijn weergegeven in het Agile Manifesto.

Toepassen Agility op andere organisatievraagstukken

De uitdagingen waarvoor software ontwikkelaars staan gelden ook voor andersoortige verander- en verbeterprocessen die binnen organisaties spelen. Vooral waar onzekerheid om een juiste balans tussen voorspelbaarheid en flexibiliteit vraagt om resultaten te behalen. Bijvoorbeeld in situaties waarbij de complexiteit van verandering als hoog wordt ervaren, snelheid van realisatie belangrijk is en het einddoel wel maar de specificatie van het eindproduct niet of moeilijk op voorhand vastgesteld kan worden.

In dergelijk situaties vergroot het toepassen van agile principes binnen een projectmanagementmethodiek de kans op succes in belangrijke mate of vormt zelfs de enige optie.

3. Projectmanagement en Agile frameworks

Met uitzondering van het eerder genoemde DSDM zijn de Agile software ontwikkelmethoden niet opgezet voor projectmanagement. Ze zijn dus ook niet als zodanig in te zetten. De uitgangspunten van goed projectmanagement en Agile werken bijten elkaar echter niet. De uitgangspunten van Agile werken kunnen dus ingepast worden binnen een projectmanagement methode.

Om te zien hoe dit het beste mogelijk kunnen DSDM en Prince2 Agile als voorbeeld gelden. Deze bieden namelijk elk een projectmanagement methodiek waarbinnen de Agile principes zijn toepast. Ze vormen een goed uitgangspunt voor verdere oriëntatie.

4. Is Agile werken geschikt voor jouw organisatie?

Een vast onderdeel van Agile werken is het op voorhand inschatten of de organisatie en het projectdoel geschikt zijn om Agile te werken. Doelgericht werken vraagt om bepaalde kwaliteiten. Of dit nu betekent dat volgens vaste patronen en afspraken moet worden gewerkt of dat er sprake moet zijn van flexibiliteit.

Agility Assessment: extract from Prince2 Agile Agilometer
E-proQure Agility Assessment

Hierboven zie je een beknopte weergave van onderwerpen uit een Agility Assessment. Met een Agility Assessment kunnen risico’s worden onderkend die leiden tot specifieke maatregelen bij de inrichting van een project. De uitkomst kan ook leiden tot de conclusie dat je organisatie niet gereed is om volgens Agile principes te werken.

5. Conclusie: Agile projectmanagement als flexibiliteit nodig is!

Een Agile werkwijze biedt onder omstandigheden duidelijke voordelen. Bijvoorbeeld wanneer het definiëren en opleveren van het eindproduct omvangrijk en complex is en flexibiliteit geboden is. Om Agile te kunnen werken dient een organisatie echter wel aan voorwaarden te voldoen. Dit is vooraf in te schatten via een Agility Assessment.

Heb je vragen of opmerkingen of wil je ervaringen delen, reageer dan op deze blog of neem contact met op met een van de kennispartners.

Wim Vriend

Kennispartner

Scroll naar boven