Inkoop in strategisch perspectief

Digitaal inkopen in nieuwe editie ‘Inkoop in Strategisch Perspectief’

In de nieuwste versie van het boek ‘Inkoop in Strategisch Perspectief – Shoppen voor Professionals’ wordt uitgebreid aandacht besteed aan e-procurement. Een belangrijke voorwaarde om inkoop succesvol te ontwikkelen.

Arjan van Weele heeft voor de 7de editie van het maatgevende boek ‘Inkoop in Strategisch Perspectief (ISP)‘ Jordie van Berkel en Gert Walhof (kennispartner bij E-proQure) gevraagd om mee te denken en te schrijven. De samenwerking leverde een ander boek op. Inkoop wordt als bedrijfsfunctie binnen organisaties, of het nu gaat om industrie, handel, zorg of overheid, krachtig gepositioneerd. Ook de focus op de bijdrage die inkoop kan en moet leveren aan de doelstellingen van de organisatie is nadrukkelijker uitgewerkt.

Bron: E-proQure Vendor Landscape onderzoek; Inkoopfuncties en e-procurementoplossingen

Inkoopfuncties en e-procurement oplossingen

Het boek wijdt een hoofdstuk aan e-procurement. Er wordt mede ingegaan op de rol en verschijningsvormen van e-procurement in alle fasen van het inkoopproces. Daarbij is gebruikgemaakt van de kennis die E-proQure de afgelopen jaren heeft verzameld en gedeeld. Onder andere via het Vendor Landscape onderzoek.

Meer weten?

Het boek is een praktijkboek geworden voor professionals met een verantwoordelijkheid voor Inkoop. Dus ook voor marketing, sales, finance en ict professionals voor HBO studenten.

Bestel nu de nieuwste editie ‘Inkoop in Strategisch Perspectief’.

Heeft u vragen voor co-auteur en Kennispartner Gert Walhof of wilt u in uw organisatie aan de slag met van e-procurement als driver voor inkoopsucces, mail ons dan info@e-proqure.nl.

https://facto.nl/boekbespreking-inkoop-in-strategisch-perspectief/
Lees de volledige review op FACTO.nl”

Anne Wietske de Louw, tactisch inkoper bij de gemeente Utrecht en vicevoorzitter en secretaris van de NEVI Kring Noordwest, schreef een boekbespreking over Inkoop in strategisch perspectief: “De auteurs van het boek beogen inkoop als functie sterker neer te zetten in private en publieke organisaties. Zij hebben hierin een zeer goede balans gevonden. Juist de overeenkomsten zijn benadrukt in plaats van de verschillen.”

Van lineair naar cyclisch inkopen

Vernieuwend is de introductie van het cyclische inkoopproces. Dit proces kent een andere indeling dan het tot nu toe gebruikte lineaire inkoopproces. Het cyclische proces bestaat uit vier fasen, het lineaire proces bevindt zich in de fases 2 en 4. Fase 1 ‘strategie’ en fase 3 ‘implementatie’ zijn toegevoegd. De gefaseerde indeling is een verbetering ten opzichte van het lineaire inkoopproces omdat de hele organisatie bij de dagelijkse inkooppraktijk wordt betrokken. Bovendien wordt duidelijk dat grondige analyses en onderzoek nodig zijn om de inkoopstrategie te bepalen zodat vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen zijn. Een goede voorbereiding blijft immers het halve werk.

“Inkoop in strategisch perspectief”
https://facto.nl/boekbespreking-inkoop-in-strategisch-perspectief/
http://e-proqure.nl/wp-content/uploads/2017/03/Inkoop-in-strategisch-perspectief-e1496922753580-257×300.png

Scroll naar boven