e-Aanbesteden: Niet omdat het moet, maar omdat het kan!

Volgens de Herziene Aanbestedingswet 2012 moeten Europese aanbestedingen vanaf 1 juli 2017 geheel elektronisch worden afgehandeld. e-Aanbesteden scheelt aanbestedende diensten tijd en geld. En draagt bij aan het verminderen van administratieve lasten. Dat is een goede zaak! Steeds meer aanbestedingen gaan volledig digitaal. Bent u eigenlijk al klaar voor digitaal aanbesteden ? En heeft de implementatie al de verwachte voordelen opgeleverd? Lees dan verder. Omdat het kan!

E-aanbesteden: omdat het kan !

We weten dat e-Aanbesteden meerdere voordelen biedt. De efficiency neemt toe door kortere doorlooptijd van aanbestedingen en het gebruik van best practices in de vorm van templates. Inkopers kunnen zich in de eerste plaats bezig houden met de inhoud van een aanbesteding en minder met de administratieve rompslomp. e-Aanbesteden levert bovendien een schat aan managementinformatie op en maakt processen transparant, zowel binnen de aanbestedende organisatie als tussen deze organisatie en leveranciers.

Succes? Alleen bij tijdig implementeren

Maar wat als een aanbestedende dienst nog niet heeft besloten om e-Aanbesteden op te starten? Of dit wel heeft gedaan, maar het nog niet echt soepel loopt en de voordelen niet worden ervaren? Uit door E-proQure uitgevoerd onderzoek in 2014 leerden we dat organisaties, die e-Aanbesteden hebben ingevoerd, minimaal 6 maanden nodig hebben voor een gedegen implementatie. Immers e-Aanbesteden is niet alleen software aanschaffen en op ‘Enter’ drukken. Ook moeten de processen worden onder de loep genomen, de rollen opnieuw verdeeld, gebruikers opgeleid en leveranciers worden geïnformeerd. Kortom, er komt veel bij kijken.

Het goede nieuws: Er is nog tijd!

Uit onderzoek van de VNG in 2015 bleek dat ruim de helft van de ondervraagde gemeenten nog niet gestart was met e-Aanbesteden. Behoort uw organisatie tot deze groep ? Dan is nu toch echt het moment aangebroken om een plan te maken en te gaan uitvoeren. Het goede nieuws is: er is nog tijd!

Blogeaanbestedennietomdathetmoet

Te lang wachten met de invoering van e-Aanbesteden kost uw organisatie 2 x geld. In de eerste plaats omdat de voordelen van e-Aanbesteden niet worden genoten. In de tweede plaats omdat de implementatiekosten sterker stijgen naarmate een organisatie korter voor 1 juli 2017 start met de implementatie. Dan wordt het immers ‘Niet omdat het kan, maar omdat het moet’.

Op tijd starten is belangrijk om de voordelen van e-Aanbesteden nu te incasseren. U heeft toch al genoeg stress door alle deadlines van lopende projecten ? Voorkom dit en start nu ! Omdat het kan, en niet omdat het moet.

Een goede voorbereiding is het halve werk: maak een plan.

Het advies is daarom simpel: wacht niet langer en begin nu met het maken van uw plan. e-Aanbesteden wordt een succes met een doordachte aanpak en planning. Zorg dat de voorbereidingen dit jaar zijn afgerond. Zodat u vanaf januari volgend jaar ‘zonder stress’ kunt gaan implementeren.

Digitaal wegwijs in e-aanbesteden?

In een halve dag kun je, toegespitst op jouw situatie, doorgronden en zekerheid verkrijgen over je geplande en de best passende implementatie van e-aanbesteden. Neem daarvoor vrijblijvend contact met mij op.

Scroll naar boven