E-proQure inkoopdigitalisering

Inkoopdigitalisering: Zorg dat je in de frontlinie zit!

Op 16 december organiseerde IPSERA voor haar leden een workshop over Purchasing and Supply Management (hierna: P&SM). Het centrale thema was: wordt in de toekomst P&SM geautomatiseerd (automation) en nemen machines het werk van mensen over? Of is er veel meer sprake van augmentation, waarbij mensen worden ondersteund en gaan samenwerken met machines? En er was een interessante gastspreker: Virginie Vast, Head of Procurement Innovation and Sustainability bij Amazon. Deze blog gaat vooral over haar visie op wat technologie voor P&SM kan betekenen. Daar heeft ze een duidelijk mening over mede gebaseerd op haar ervaringen in de praktijk nu bij Amazon en daarvoor bij Vodafone.  

Over IPSERA

International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA) is een platform met als doel om academici en professionals met elkaar te verbinden, zodat ze ideeën kunnen uitwisselen, nieuwe theorieën en concepten kunnen ontwikkelen, hierop kunnen reflecteren en deze kunnen testen en vertalen naar het onderwijs aan universiteiten en hogescholen. Dit alles om de kwaliteiten van de deelnemers, actief in P&SM, steeds te verhogen. IPSERA  organiseert ieder jaar onder andere een groot congres waar wetenschappers actief in P&SM elkaar ontmoeten en inzichten en resultaten delen. Dit jaar vindt het congres online plaats van29 maart tot en met 1 april. Ben je als inkoopprofessional werkzaam dan wordt je lid voor € 50 per jaar.

Over Virginie Vast

Virginie Vast was gastspreker tijdens deze workshop. Ze was gevraagd of ze haar praktijkervaring bij Amazon en Vodafone wilde delen. Wat is volgens haar het belang van technologie voor P&SM? Wordt P&SM in de wat verdere toekomst overgenomen door machines? Of ziet zij technologie als kans om PSM beter op de kaart te zetten en beter te laten presteren? Dat waren vragen waar ze uit ervaring veel over kon zeggen. En dat deed ze ook.

Technologie is er, gebruik het

De technologische ontwikkelingen gaan snel. De generatie die nu van de schoolbanken verlaat is ‘digital born’. Ze zijn opgegroeid met beeldschermen, apps en gebruiken deze intensief. Dit zijn nu al en in de toekomst steeds meer de klanten van onze bedrijven maar ook de medewerkers. Doen of technologie er niet is, is een doodlopende weg. Specifieker als het gaat om P&SM. Zie het als een reis die is gestart met automatisering van inkoop, maar steeds meer gaat om inkoop intelligentie. Begin simpel. Zet bijvoorbeeld chatbots in en pak de quick wins. Het is prima als de inzet van chatbots in eerste instantie is gericht op efficiency. Maar kijk ook verder. Bepaal wat de volgende stappen worden. En zorg bij je interne stakeholders, maar ook bij leveranciers, voor een WOW-effect door technologie.

Beoordeel technologie op basis van drie criteria: is het beschikbaar, werkt het (of kies je ervoor om al in de ontwikkelfase mee te doen) en is het betaalbaar. Het ontwikkelen en sturen van de digitale transformatie doe je op basis van de volgende pijlers: techniek – proces – mensen.

En hou er rekening mee dat 70% van het werk zit in het overtuigen en helpen van mensen om te gaan met nieuwe technologie. Binnen Vodafone moest Virginie medewerkers uit vijf verschillende generaties meenemen!

Impact Technologie op Purchasing & Supply Management

De inkoopfunctie heeft als groot voordeel dat het een relatie heeft met alle stakeholders binnen een organisatie. Mits goed gepositioneerd kan inkoop daarom het initiatief nemen als het gaat om digitalisering. Virginie is er erg duidelijk over: Zorg dat je de frontlinie zit! Het is belangrijk dat inkoop de resultaten van het gebruik van technologie in inkoop inzichtelijk maakt. Efficiency blijft hierin belangrijk. Maar zowel bij Amazon als Vodafone werd duidelijk dat snelheid minstens zo belangrijk is. Ook de leveranciersrelaties gaan onder invloed van technologie drastisch veranderen. Leveranciers worden potentiële partners. Bijvoorbeeld om duurzaamheidsvraagstukken aan te pakken en op te lossen. Daar liggen grote kansen. Als het gaat om de inkoop van technologie zien we dat onder invloed van ontwikkelingen als ‘low code’ en ‘no code’ het makkelijker wordt om applicaties zelf te ontwikkelen. Het ‘make or buy’ vraagstuk komt weer op tafel en inmiddels ontwikkelen we voor een deel weer zelf!

 

Vaardigheden inkopers?

Voor inkoop is het erg belangrijk om slimme mensen met kennis en vaardigheden op het gebied van technologie te verleiden om carrière te maken in het inkoopvakgebied. Dat is niet vanzelfsprekend. We moeten laten zien dat er meer dan genoeg uitdagingen zijn en dat we diversiteit toejuichen. De basis hiervoor wordt gelegd op school. Daar worden immers de professionals van de toekomst opgeleid. Voor studenten moet digitalisering onderdeel zijn van de reis die ze tijdens hun opleiding maken. En dat geldt ook voor het omgaan met disrupties. Virginie is erg voor de aanpak ‘learning by doing’. En dat vereist een goede samenwerking tussen scholen, bedrijven en instellingen.

Valt er verder nog iets te zeggen?

Er valt nog veel te zeggen over technologie binnen PSM. Virginie was in staat om in een korte tijd op basis van haar ervaringen bij Vodafone en Amazon het belang van technologie en het belang van de menselijke kant te benoemen en waarmee je rekening moet houden als jij deze reis binnen jouw bedrijf of instelling gaat maken. En ze is erg duidelijk over de rol van P&SM: Zorg dat je in de frontlinie zit!

Gert Walhof

Scroll naar boven