2. SLiM digitaliseren

Het Systems Lifecycle Management Model of het SLiM model is door E-proQure ontwikkeld. Het model wordt in de praktijk succesvol toegepast voor het realiseren van een geheel aan proces-ondersteunende systemen die op elkaar, de behoeften en doelstellingen afgestemd zijn.

E-proQure over slim en succesvol veranderen: toepasbaar op inkoopprocessen, selectie en implementatie van inkoopsoftware, etc.

SLiM Veranderen

Om succesvol een inkoopdigitaliseringstraject te doorlopen, is door E-proQure het Systems Lifcycle Management Model (hierna: SLiM) ontwikkeld. Binnen het SLiM Digitaliseren neemt verandermanagement een belangrijke plaats in. In deze blog lichten wij toe wat “SLiM Veranderen” is en waarom het ontbreken van verandermanagement in de praktijk een showstopper is.  Waarom je niet zonder SLiM Veranderen …

SLiM Veranderen volledig artikel »

E-proQure samenwerken aan digitalisering

Succesvolle inkooptransformatie door gedragsverandering in 3 stappen

Digitale transformatie is een topic bij veel organisaties, zo ook inkoopdigitalisering. Er wordt geïnvesteerd in grootschalige trajecten waar de techniek vaak centraal staat. In deze blog leg ik uit hoe je tot succesvolle trajecten kunt komen op basis van gedragsverandering. Om bestaansrecht te hebben en houden als organisatie, moet je meegaan met de veranderende omgeving. …

Succesvolle inkooptransformatie door gedragsverandering in 3 stappen volledig artikel »

E-proQure samenwerken aan digitalisering

Creatieve oplossingen beperken vertragingen in jouw ICT-project

Op dit moment merken we bij veel klanten dat ict-projecten, ook inkoopdigitaliseringstrajecten, vertragen of on hold worden gezet. Het tekort aan ICT-ers wordt als belangrijkste oorzaak voor de vertraging van ICT-projecten genoemd. Toch zie ik in de praktijk meerdere oorzaken voor de vertragingen. Er zijn echter diverse creatieve oplossingen mogelijk. In deze blog lees je …

Creatieve oplossingen beperken vertragingen in jouw ICT-project volledig artikel »

E-proQure over slim en succesvol veranderen: toepasbaar op inkoopprocessen, selectie en implementatie van inkoopsoftware, etc.

Prosci verandermanagement methodiek – what’s new? 

Met als doel veranderingen in organisaties effectiever te begeleiden volgde ik in 2012 het Prosci programma voor certified change management practitioner in Londen. Vorige week heb ik mijn certificering opgefrist bij CMC Partners in Londen. De 3-daagse training gaf mij tevens de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen het vakgebied over de afgelopen 10 jaar op …

Prosci verandermanagement methodiek – what’s new?  volledig artikel »

E-procurement business case (3): waarom verandermanagement zo belangrijk is

Van alle ICT -projecten bereikt 70% niet de gewenste doelen, omdat doelstellingen, risico’s en randvoorwaarden onvoldoende zijn vastgesteld. Door deze afgewogen binnen een business Case te integreren, wordt de basis gelegd voor een succesvol e-Procurement project. Zeker in economisch uitdagende tijden is mislukking geen optie. In een serie blogs vertel ik je over mijn ervaringen …

E-procurement business case (3): waarom verandermanagement zo belangrijk is volledig artikel »

E-proQure-Online-Demo-Inkoopsoftware

7 tips voor een online demo van inkoopsoftware

Demo’s van softwareapplicaties zijn een goed middel om bekend te raken met de mogelijkheden van inkoopsystemen. Zowel tijdens de oriëntatiefase als tijdens de selectiefase (zie ook selectiefase SLIM model). Door Corona-restricties is een belangrijk deel van de demo’s verplaatst van een fysieke naar een virtuele/online omgeving. In deze blog geef ik zeven belangrijke tips voor …

7 tips voor een online demo van inkoopsoftware volledig artikel »

E-proQure inkoopdigitalisering

Digitalisering als verdienmodel, niet als kostenpost

Digitalisering is een verdienmodel. Toch wordt in de praktijk vaak nog ICT als een kostenpost gezien en investeringen uitgesteld. Met alle gevolgen van dien. Een analyse. Casus gemeentelijke organisaties In 2020 werd een gebrek aan voldoende investering in ICT-beveiliging bij Hof van Twente een grote schadepost. De dienstverlening werd volledig platgelegd en het herstel kostte …

Digitalisering als verdienmodel, niet als kostenpost volledig artikel »

E-proQure inkoopdigitalisering

Inkoop digitaliseren?

Voor de een is het een prachtig toekomstbeeld en voor de ander een gruwel. Digitalisering van inkoop, computers die 24/7 doen wat ze moeten doen: maximale output met een minimaal aantal mensen. In 2016 voerde McKinsey een scenario studie uit naar de toekomst van inkoop op de lange termijn. Eèn van de vier scenario’s waarbij inkoop sterk gedecentraliseerd en gedigitaliseerd zou worden kreeg de titel ‘R.I.P. Procurement’ (zie ook mijn …

Inkoop digitaliseren? volledig artikel »

E-proQure Omnifocus Business Solutions stappenplan Algemene Verordening Gegevensbeveiliging AVG

Voorkom boete met een AVG-proof selectietraject

Selectietrajecten zonder het uitvoeren van een AVG check komen nog regelmatig voor. Dat begrijpen we uit een rondvraag onder CFO’s, inkopers en softwareleveranciers. Dat kan je organisatie duur komen te staan. Zowel door reputatieschade als door opgelegde boetes. Wat is het sanctiebeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens? Welke boetes worden er uitgedeeld? En welke checks maken …

Voorkom boete met een AVG-proof selectietraject volledig artikel »

E-proQure implementaties

Valkuilen bij implementatie van inkoopsoftware: meerwerk

Wanneer je de valkuilen en tips bij de selectie van inkoopsoftware volgt [lees hier de blog] is er geen reden om ongevraagd met meerwerk te worden geconfronteerd. Toch lezen, horen en merken we regelmatig dat leveranciers van bedrijfsapplicaties claimen meerwerk te moeten verrichten en in rekening te brengen. Wat zijn veel voorkomende, onterechte redenen om …

Valkuilen bij implementatie van inkoopsoftware: meerwerk volledig artikel »

Scroll naar boven