E-procurement business case (3): waarom verandermanagement zo belangrijk is

Van alle ICT -projecten bereikt 70% niet de gewenste doelen, omdat doelstellingen, risico’s en randvoorwaarden onvoldoende zijn vastgesteld. Door deze afgewogen binnen een business Case te integreren, wordt de basis gelegd voor een succesvol e-Procurement project. Zeker in economisch uitdagende tijden is mislukking geen optie. In een serie blogs vertel ik je over mijn ervaringen en aanpak bij het opstellen van een e-Procurement Business Case. Lees hier deel 1 en deel 2 van de serie.

Waarom de expertise verandermanagement zo belangrijk is

In mijn vorige blog over het samenstellen van een e-procurement projectteam gaf ik al aan dat verandermanagement geborgd dient te zijn. Maar waarom is deze expertise zo belangrijk? En hoe kun je deze rol organiseren in je projectteam?

e-Procurement Business Case (deel 2): Onmisbare expertises in een projectteamWat is verandermanagement?

Verandermanagement is de toepassing van een gestructureerd proces en een set van tools om de menselijke kant van de veranderingen te managen om een gewenste uitkomst te bereiken.

Toepassen van verandermanagement

Wellicht zijn er teamleden of managers en directie in jouw organisatie die niet het belang en de noodzaak zien van verandermanagement. Toch leert onze praktijk nadrukkelijk dat verandermanagement een cruciaal onderdeel is van projecten die leiden tot aanzienlijke organisatieveranderingen.

Top 3 redenen verandermanagement

De top 3 redenen om gestructureerd verandermanagement toe te passen blijkt uit het wereldwijd onderzoek onder 327 projectteams.

 1. Toename van de Return on Investment (ROI)
  Internationaal onderzoek bevestigt dat er een aanwijsbaar verband bestaat tussen effectieve verandermanagementprogramma’s en het bereiken van projectdoelstellingen.
 2. E-proQure Omnifocus e-Procurement inkoopsoftware verandermanagement change management project managementHet effectief managen van weerstanden van medewerkers
  Verandermanagement kan potentiële negatieve gevolgen van doorgevoerde veranderingen aanzienlijk reduceren. De natuurlijke reactie op verandermanagement is vaak weerstand met negatieve gevolgen voor de productiviteit, afwezigheid en soms zelf het verlaten van de organisatie.
 3. Het opbouwen van de verandercompetentie in de organisatie
  Van het hoogste directieniveau tot managers en teamcoördinatoren zijn betrokken en hebben ieder hun rol bij het doorvoeren van succesvolle veranderingen binnen organisaties. Juist daarom is het opbouwen van deze competentie in de gehele organisatie zo belangrijk. Niet alleen voor het op effectieve wijze managen van huidige veranderingen, maar ook toekomstige veranderingen.

Hoe kun je deze rol in een projectteam organiseren?

Verandermanagement wordt in de regel uitgevoerd door HR-adviseurs, de projectmanager of een aangewezen veranderconsultant. Deze functionaris treedt op als coach en facilitator voor uitvoerenden, management en directie.

De rol van de veranderconsultant is:

 • het hanteren van een gestructureerde aanpak voor het verandermanagementtraject;
 • het formuleren van een veranderstrategie;
 • plannen ontwikkelen om de verandering door te voeren; en
 • het faciliteren van directie en management bij de implementatie van de verandering.

Wat als je het niet doet?

Als de menselijke kant van veranderingen onvoldoende wordt gemanaged, leidt dit tot:

 • vertragingen in projecten;
 • verlaging van medewerkers betrokken bij de veranderingen;
 • het niet bereiken van gewenste prestatieniveaus.

Onderzoek bevestigt dat dit resulteert in projecten met een lager rendement dan in de business case was voorspeld. Of, in sommige gevallen, mislukken projecten volledig.

Conclusie

Verandermanagement vormt een onmisbaar onderdeel van je business case. Niet alleen levert dit aanwijsbaar voordeel op, ook bouw je verandercompetenties op binnen de organisatie. Dit leidt ertoe dat projecten effectiever zijn, sneller worden gerealiseerd en volgens budget dan projecten waarin dit niet is geborgd.

In hoeverre is de compententie verandermanagement binnen jouw project geborgd? Wat is jouw veranderstrategie? En welke plannen zijn er opgesteld om effectief de weerstanden te managen en verandercompetenties binnen jouw project en organisatie te borgen?  

Meer weten over het opstellen van een succesvol e-procurement traject?

Lees dan ook de andere delen in onze serie over de E-Procurement business case:

 1. Deel 1: De cruciale stap bij selectie en implementatie
 2. Deel 2: Onmisbare expertises in een projectteam
 3. Deel 3: Waarom verandermanagement zo belangrijk is
 4. Deel 4: What if not…? 
Scroll naar boven