E-proQure over slim en succesvol veranderen: toepasbaar op inkoopprocessen, selectie en implementatie van inkoopsoftware, etc.

Prosci verandermanagement methodiek – what’s new? 

Met als doel veranderingen in organisaties effectiever te begeleiden volgde ik in 2012 het Prosci programma voor certified change management practitioner in Londen. Vorige week heb ik mijn certificering opgefrist bij CMC Partners in Londen. De 3-daagse training gaf mij tevens de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen het vakgebied over de afgelopen 10 jaar op een rij te zetten. Daarnaast werd in de cursus ingegaan op de meest recente onderzoeksresultaten vanuit de praktijk. In deze blog lees je wat Prosci en haar methodiek inhoudt en wat er sinds 2012 is veranderd. 

Over Prosci

Prosci is een Amerikaans onderzoeksinstituut dat al meer dan 20 jaar wereldwijd onderzoek doet en Best Practices ontwikkeld op het gebied van verandermanagement. De toepassing van de Prosci methodiek heeft de afgelopen 10 jaar een vlucht genomen. Het heeft de bewustwording van het belang van verandermanagement sterk vergroot. Prosci een raamwerk om op een gestructureerde manier een verandertraject te doorlopen. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 professionals wereldwijd getraind en wordt de methodiek bij meer dan 80% van de Fortune 100 toegepast. Ook steeds meer internationale consultancy firma’s (waaronder EY) passen deze methodiek toe. Onderstaand een aantal bedrijven in Nederland die werken met deze methodiek.  

Bron: TSPOC 

De trainingen worden verzorgd door lokale partners. CMC Partnership verzorgt niet alleen cursussen in o.a. UK, Singapore, Ierland, Italië en Zwitserland, maar leidt tevens grootschalige verandertrajecten voor organisaties. 

Wat is de Prosci methodiek

De Prosci methodiek is een framework om resultaatgericht veranderingen te realiseren. Het biedt een structuur met tools en sterk onderbouwde praktijkkennis om voor elke verandersituatie een effectieve veranderstrategie op te stellen. 

Drie belangrijke componenten van het framework zijn: het ADKAR model; het PCT model; het Prosci 3-fasenproces.  

 1. ADKAR model: Het ADKAR model geeft de opeenvolgende fases weer die individuen en organisaties doorlopen in een veranderingsproces. ADKAR staat voor: Awareness, Desire, Knowledge, Ability en Reinforcement.  
 1. PCT model: de Prosci Change Triangle omvat de vier kritieke succesfactoren voor succesvol verandermanagement. Het
 2. is een soort van health-check om het succes van verandertrajecten te voorspellen. Het geeft voorafgaande aan het verandertraject de sterke en zwakke punten die in de praktijk het succes van verandertrajecten bepalen.  
 1. Prosci 3-fasenproces: Het Prosci 3 fasen Change Management Process is een gestructureerd proces voor verandering op organisatieniveau. Het proces bestaat uit 3 fasen: 
  1. Het voorbereiden van de aanpak 
  2. Het managen van de verandering  
  3. Het behouden van de resultaten. 
Bron: Prosci

Elke fase kent zijn specifieke activiteiten en aandachtspunten. Deze zijn uitgewerkt in een toolkit met vragenlijsten, daaraan gekoppelde analyses en oplossingsrichtingen, etc.

Een sterk punt van de Prosci methodiek is dat deze is gebaseerd op de ervaring van duizenden casussen vanuit de internationale gemeenschap binnen een grote diversiteit aan organisaties. 

What’s new: een vierde kritieke succesfactor

Aan het PCT model (zie hierboven) is naast de drie oorspronkelijke factoren Sponsorship/Leiderschap, Projectmanagement en Verandermanagement een vierde factor “Succes” toegevoegd. Hiermee wordt bedoeld de definiëring van te bepalen doelstellingen en voordelen en de reden waarom. “Succes” vervangt daarmee het voorheen gehanteerde “ROI”, dat in het centrum van de driehoek werd weergegeven en de uitkomst van het verandertraject voorstelde. De reden waarom dit als separate factor is toegevoegd is dat uit de praktijk is gebleken dat het ontbreken van een goed doordachte en communiceerbare “waarom en waartoe” in de praktijk tot grote problemen leidt. Daar het “waarom en waartoe” het centrale thema vormt van een traject, is deze centraal in de PCT triangle weergegeven. Aan de PCT vragenlijst, de zogenaamde health check, is dan specifiek voor deze factor een vragenlijst toegevoegd.

What’s new: onderzoek, opleidingen en cultuuraspecten 

Over een periode van meer dan 20 jaar zijn 11 studies uitgevoerd waarbij meer dan 8100 verandermanagers betrokken zijn die een veelvoud van projecten en collega-change agents representeren. Waar het instituut zijn oorsprong heeft in Amerika participeren in het laatste onderzoek 85 landen en komen inmiddels 21% van de respondenten uit Europa. Het aantal respondenten uit andere werelddelen zoals Azië is sterk stijgende.  

In Nederland heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam sinds een aantal jaar een master ontwikkeld over de Prosci methodiek en zijn ook diverse Prosci trainers gecertificeerd.  

Het onderzoek naar succesfactoren is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Hierbij valt met name de aandacht voor cultuuraspecten op. Internationale cultuurverschillen hebben duidelijk geleid tot inzicht in het belang van cultuuraspecten in het algemeen. Immers, elke organisatie heeft typische cultuuraspecten. De onderzoeken bieden nu een breder en dieper in deze aspecten en hoe hiermee succesvol om te gaan. 

De onderzoeksrapporten worden separaat door Prosci aangeboden, dus over specifieke uitkomsten mag ik hier niet ingaan. 

What’s new: tools en technieken 

Een belangrijk deel van het gedachtengoed en hulpmiddelen was al online te raadplegen. De afgelopen jaren is dit verder uitgebreid en zijn tevens interactieve tools toegevoegd. De belangrijkste veranderingen op het gebied van tools en technieken zijn: 

 • Uitbreiding en digitalisering: het aantal checklists en vragenlijsten is uitgebreid en digital beschikbaar. Waar relevant zijn deze gekoppeld aan analyses en verwerkt tot dashboards. Hierdoor kunnen analyses, statusoverzichten of voortgang van een veranderproject ook visueel beschikbaar worden gesteld. 
 • De gebruiksvriendelijkheid (look en feel) van de toolkit (Proxima) is aanzienlijk verbeterd. 
 • Elke 3 maanden wordt de toolkit geupdate en komen nieuwe functionaliteiten beschikbaar voor de gebruikers. 

Certificering tot changemanagement Practitioner biedt overigens voor de periode van 1 jaar toegang tot de toolkit inclusief alle updates en tot alle onderzoeksresultaten. Toegang is tevens te verkrijgen op basis van een abonnementssysteem. 

Een certificering biedt geen garantie, maar vergroot wel de kans op succes 

De certificering biedt geen garantie en is dus geen heilige graal. Een training voor verantwoordelijke managers of professionals die betrokken zijn bij verandertrajecten kan helpen om de verandercompetentie en aanpassingsvermogen van jouw organisatie te vergroten. Van programma- en projectleiders mag, naast een daarvoor relevante certificering, ook kennis van verandermanagement aanwezig is. Zodat deze kan waarborgen dat voldoende verandermanagementvaardigheden binnen het programma of project aanwezig zijn. Het is niet voor niets dat in angelsaksische landen gecertificeerde programma- en projectleiders tevens een certificering bezitten in een verandermanagementmethode.

[Lees meer over de juiste personen om een proces te begeleiden in mijn blog over succesvol veranderen] 

 Prosci biedt daarvoor een heldere structuur en praktische tools. Wordt binnen jouw organisatie voor transformatieprojecten gebruik gemaakt van inhuur, dan kan een gecertificeerde Prosci verandermanager de methodiek en tools gebruiken om veranderingen effectiever te begeleiden. Let op: het daadwerkelijk doorvoeren van veranderingen blijft maatwerk, dus het succes is dan ook daarnaast sterk afhankelijk van de persoon die het doet. 

Mocht je vragen hebben over de toepassing van programma-, project- of verandermanagement binnen je organisatie, neem dan gerust contact met mij op.

Scroll naar boven