E-proQure inkoopdigitalisering

Inkoop digitaliseren?

Voor de een is het een prachtig toekomstbeeld en voor de ander een gruwel. Digitalisering van inkoop, computers die 24/7 doen wat ze moeten doen: maximale output met een minimaal aantal mensen. In 2016 voerde McKinsey een scenario studie uit naar de toekomst van inkoop op de lange termijn. Eèn van de vier scenario’s waarbij inkoop sterk gedecentraliseerd en gedigitaliseerd zou worden kreeg de titel ‘R.I.P. Procurement’ (zie ook mijn blog ‘Inkoop toch een beetje R.I.P.’). Ondanks dat de auteurs van deze studie 2 jaar later op een congres aangaven dat ze dit scenario onwaarschijnlijk achten, gaan de ontwikkelingen wel verder.  

Stel je voor dat … 

..er in de toekomst producten voor jou worden gemaakt die je zelf achter je beeldscherm hebt ontworpen. Stel je wilt nieuwe schoenen om te rennen. Maar die moeten wel perfect passen, goede ondersteuning bieden en er ook perfect uitzien. Dus maak je met een app een scan van je voeten voor de perfecte pasvorm, kies je de juiste materialen en maak je het design in de ontwerpapp. Levering binnen enkele dagen bij jou thuis. Toekomstmuziek? Nike heeft dit Direct2Consumer (D2C) al in 2020 gelanceerd, en is bezig met de uitrol en heeft hoge verwachtingen als het gaat om het omzetaandeel en rendement. Een strategie die overigens Nike al in 1997 introduceerde.  

De passende supply chain 

Nike keek bij het ontwikkelen van deze aanpak naar de gehele keten van vraag en aanbod. Er werd gekeken hoe de productie moest worden georganiseerd. Daarin staat nearshoring centraal. Er werd in belangrijke consumentenmarkten een netwerk van kleinschalige hoog geautomatiseerde productielocaties opgezet dichtbij klanten. Het aantal stappen in het productieproces werd met 30% teruggebracht en de hoeveelheid arbeid met 50%. Daardoor werd Nike ook minder afhankelijk van verkoop- en distributiekanalen als Amazon.  

Wat zijn de gevolgen voor inkoop? 

In het voorbeeld van Nike worden, zodra een klant een paar sneakers heeft besteld, de in te kopen materialen automatisch bij de gecontracteerde leveranciers besteld. Die hebben aangetoond te voldoen aan de eisen die de nieuwe inrichting van de productie stelt. De consequenties hiervan voor inkoop zijn dat veel operationele taken inmiddels geautomatiseerd zijn. Niet alleen het Purchase-2-Pay (P2P) proces maar in feite ook het bewaken van de prestaties, het maken van calculaties en alle informatieuitwisseling met leveranciers vindt digitaal plaats. 

Is Nike een éénling? 

Er komen steeds meer voorbeelden van bedrijven die digitalisering inzetten om inkoop en supply management kwalitatief beter en goedkoper te maken. Zo hebben Bosch, Continental, Schaeffer en ZF samen Supply On opgericht. Supply On is den bedrijf dat digitalisering van inkoop en logistiek ondersteunt. Inmiddels beginnen andere partners, waaronder BMW, Airbus en Siemens, aan te sluiten. Kern van het succes is volgens Bosch is s dat intern inkoop en logistiek bij elkaar worden gebracht en  samen met leveranciers en klanten het grote potentieel aan synergieeffecten in de keten en kostenvoordelen worden ontdekt en geincasseerd.  

Inkoop moet aan de bak 

E-proQure wil inkopers helpen een weg te vinden in digitalisering van inkoop. In onze blog ‘Inkoopdigitalisering, zorg dat je in de frontlinie zit’ citeerden we Virginie Vast, Head of Procurement bij Amazon. Haar stelling: Technologie is er, gebruik het! Volg de ontwikkelingen, neem initiatieven, experimenteer en zorg dat je binnen jouw organisatie vooraan zit als het gaat om de ontwikkeling van digitalisering. Dat geldt nu meer dan ooit! 

Gert Walhof 

Bron: Can you automate procurement? – Supply Management (cips.org)  

Scroll naar boven