E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal inkoopdigitaliseringsnieuws april 2023

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In april 2023 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale nieuwsberichten tegen: 


OpenAI komt met ChatGPT Business en meer

De ontwikkelingen vanuit OpenAI’s ChatGPT volgen elkaar in rap tempo op.
Als eerste is er nu de mogelijkheid om de chat history uit te zetten. Hierdoor wordt de door een gebruiker ingevoerde gegevens niet meer gebruikt om GPT te trainen. Informatie die via het gebruik van de ChatGPT API wordt geanalyseerd wordt na 30 dagen verwijderd. De 30 dagen bewaartermijn is om ongewenst gebruik of misbruik van ChatGPT aan te kunnen tonen.

Naast de diverse recente updates om gebruikers beter te beschermen tegen het onbedoeld delen van gevoelige informatie is een nieuwe betaalde abonnementsvorm aangekondigd: ChatGPT Business. Deze vorm moet gebruikers meer controle geven over zowel de gegevens waarop ChatGPT wordt toegepast als ook op de gebruikers van ChatGPT. Vooral dat laatste is geen overbodige luxe gezien de ongelukjes met gevoelige informatie door onzorgvuldig gebruik. Zie: Whoops, Samsung workers ..

Verder wordt het mogelijk om jouw conversaties met ChatGPT en andere relevante informatie te exporteren zodat je weet welke informatie ChatGPT opgeslagen heeft.

De diverse, elkaar snel opvolgende aanpassingen geven aan dat OpenAI serieus werk maakt aspecten rond veiligheid en privacy. Zoals Rob van de Coevering in zijn blog “Is ChatGPT veilig voor Inkoop” aangeeft is ChatGPT nog steeds een groot experiment en blijft het voor de gebruiker zaak zich goed voor te bereiden bij het gebruik van ChatGPT.


KPMG ontwikkelt eigen versie van ChatGPT: KymChat

KPMG heeft in samenwerking met Microsoft zijn eigen versie van ChatGPT ontwikkeld, genaamd KymChat.

Begin dit jaar waarschuwde KPMG haar consultants nog om ChatGPT niet te gebruiken voor opdrachten. In de tussentijd heeft een gespecialiseerd team samen met Microsoft gewerkt aan een aangepast model dat oplossingen moet bieden voor specifieke vraagstukken.
De voor KPMG op maat gemaakte versie van ChatGPT moet onder andere helpen bij het opstellen van offertes, het opstellen van adviezen en het zoeken naar geschikte, beschikbare consultant en specialisten uit een pool van zo’n 10.000 voor specifieke opdrachten.
KymChat wordt ingebouwd in Microsoft Teams zodat de chatbot beschikbaar komt voor de KPMG consultants.

Dit is wat ChatGPT zelf heeft te zeggen over de bijdrage die het moet leveren aan accountantsfirma’s:

“It’s important to note that while AI tools can be very helpful, they are not a replacement for human expertise and judgment. Rather, they are a tool that can assist humans in their work, enabling them to focus on more complex and strategic tasks.
Overall, the use of AI technology like ChatGPT in accounting firms can be seen as a positive development, as it can help firms to work more efficiently, provide better services to their clients, and stay competitive in an increasingly technology-driven business landscape.”


PwC gaat juridische dienstverlening ondersteunen via OpenAI startup Harvey

PwC heeft een wereldwijde samenwerking afgesloten met Artificial Intelligence startup Harvey.

Harvey is gebouwd met ChatGPT technologie. Het gebruikt Natural Language Processing, machine learning en data analytics ter ondersteuning van juridische werkzaamheden. Door de mogelijkheid om grote hoeveelheden gegevens te analyseren moet het juristen helpen om sneller inzichten en potentiële oplossingen te genereren.

De ongeveer 4.000 juristen die wereldwijd voor PwC werken kunnen de AI technology onder andere inzetten voor contract analyses, toetsing van compliance, claims management, due dilligence en advisering.

Een PwC woordvoerder zei hier over:
“Harvey’s AI solution marks a huge shift in the way that tax and legal services will be delivered and consumed across the industry. Access to Harvey will be a game changer for our people and for our clients. I am incredibly excited about the problem solving capability that will be generated by combining PwC’s technical capabilities and deep market insights, with Harvey’s powerful AI platform.” 


Eerste Kamer neemt Wet Digitale Overheid aan

Op 21 maart heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking.

Deze wet is het eerste deel (‘tranche’) van de regelgeving voor de verdere digitalisering van de overheid. De eerste tranche gaat over hoe burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Burgers krijgen de mogelijkheid om naast DigiD ook gebruik te maken van private inlogmiddelen. Daarnaast bevat de wet regels over informatieveiligheid en privacy en het toepassen van open standaarden.

WAT VERANDERT ER DOOR DE WDO?
De wet verplicht publieke dienstverleners om per dienst te bepalen welk betrouwbaarheidsniveau is vereist voor toegang tot hun digitale dienstverlening. Ook zijn zij verplicht de inlogmiddelen die de minister van BZK heeft toegelaten, te accepteren voor hun digitale diensten. Voor toelating moeten aanbieders van deze inlogmiddelen blijvend voldoen aan toelatingseisen. Dat geldt voor het publieke inlogmiddel DigiD en private middelen als eHerkenning, maar ook voor mogelijke nieuwe private inlogmiddelen voor burgers en bedrijven.

BEOOGDE VOORDELEN
Deze veranderingen leveren een aantal voordelen op.
– Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.
– Ook zijn de gegevens van burgers beter beschermd.Bovendien hebben burgers en bedrijven straks een keuze uit meerdere inlogmiddelen.

Publieke dienstverleners moeten voldoen aan de verplichtingen in de Wdo zodra ze zijn aangesloten. Het aansluiten gebeurt de komende tijd in overleg met de dienstverleners, zodat rekening kan worden gehouden met de uitvoerbaarheid.

Lees hier meer over de Wet Digitale Overheid


Scroll naar boven