E-proQure selectie nieuws inkoopdigitalisering

(Inter)nationaal inkoopdigitaliseringsnieuws juli augustus 2023

De kennispartners van E-proQure selecteren maandelijks een aantal nieuwsberichten over ontwikkelingen en blogs op het gebied van inkoopdigitalisering in de Benelux en in het buitenland. In juli en augustus 2023 kwamen we de volgende interessante (inter)nationale inkoopdigitaliseringsnieuws tegen: 


Ardent Partners benoemt 4 ESG speerpunten voor CPO’s

In  het internationale nieuws van juni schreven wij over het meest recente CPO Rising rapport. Recentelijk heeft Ardent Partners Ardent een compacte samenvatting gepubliceerd met de 4 belangrijkste ESG speerpunten.
1. Sustainable and Ethical Sourcing
2. Supply Chain Transparency
3. Supplier Diversity and Inclusion
4. Collaboration and Stakeholder Engagement

De samenvatting geeft per speerpunt de belangrijkste aandachtspunten weer. Inkopers kunnen deze als ijkpunt gebruiken toetsen van het reeds aanwezige beleid en aandachtspunten of het opstellen van een nieuw beleid.
Het artikel met de samenvatting vind je hier.


De mogelijkheden en realiteit van Generatieve AI

Generatieve AI is de vorm van AI waar jij al mee in aanraking bent gekomen of binnenkort gaat komen. Eenvoudig gezegd: de chatbot met wie jij communiceert om informatie vanuit internet of je eigen organisatiedatabase te verkrijgen. Zoals ChatGPT.
In “IDC’s Data, Analytics, and AI Persona Research Study (2023) sponsored by Teradata” valt te lezen wat de huidige staat en verwachtingen tot 2025 zijn van de adoptie van Generatieve AI. En op welke vlakken de belangrijkste bijdragen te verwachten zijn.
De 900 senior managers geven ondermeer aan dat Generatieve AI een belangrijke oplossing moet bieden voor de complexer geworden informatiebehoeften.
Lees hier de management samenvatting van het onderzoek.

Een niet met name genoemde toepassing die van een (OpenAI powered) virtuele assistent die je voorziet van vriendelijke antwoorden op (vervelende) e-mailberichten. Uitproberen? Ga gratis aan de slag via empathie.nl :-)


China stelt derde tranche AI-wetgeving in werking

Op 16 juli is in China het derde deel van een serie AI-wetgeving in werking getreden. Het geheel van wetgevingen bestaat nu uit de volgende drie delen:

1. Provisions on the Management of Algorithmic Recommendations in Internet Information Services

Administratieve Bepalingen voor Algoritme Aanbeveling voor Internet Informatiediensten (1 maart 2022) [lees hier meer]
De “Algorithm Recommendation Regulation” richt zich op het gebruik van algoritme aanbevelingstechnologieën (inclusief generatieve en synthetische algoritmes) om internetinformatiediensten in China te bieden. Het doel is om een verantwoordelijke ontwikkeling en gebruik van deze technologieën te waarborgen. Daarom is er bijzondere aandacht voor privacy, transparantie en het vermijden van misleiding of manipulatie van gebruikers.

2. Provision on the Management of Algorithmic Recommendations in Internet Information Services

Bepalingen voor het Beheer van Diepe Synthese in Internet Informatiedienst (10 januari 2023) [lees hier meer]
De “Deep Synthesis Regulation” focust op het gebruik van diepe synthese-technologieën (een subset van generatieve AI-technologieën) voor het aanbieden van internetinformatiediensten in China. Het omvat maatregelen voor het indienen van toepasselijke algoritmes bij de Chinese autoriteiten en legt daarnaast de nadruk op het voorkomen van de verspreiding van illegale inhoud en het beschermen van de rechten van individuen.

3. Provisional Provisions on Management of Generative Artificial Intelligence Services

Bepalingen voor het Beheer van Generatieve Kunstmatige Intelligentiediensten (15 augustus 2023)
De “Generative AI Regulation” heeft een bredere reikwijdte en reguleert de ontwikkeling en het gebruik van alle generatieve AI-technologieën voor het verlenen van diensten in China. Het stelt richtlijnen vast voor de veilige en ethische ontwikkeling van AI, met de bedoeling om innovatie te stimuleren terwijl risico’s voor de maatschappij en nationale veiligheid worden beheerd.

In voorbereiding: “Trial Measures for Ethical Review of Science and Technology”

Het vierde deel, de “Trial Measures for Ethical Review of Science and Technology“, is 14 april voor openbare discussie gepubliceerd. Na de sluitingsdatum op 3 mei zal de Cyberspace Administration of China (CAC) de vierde set bepalingen opstellen. De ontwerprichtlijn richt zich op de ethische beoordeling van, onder andere, het onderzoek en de ontwikkeling van AI-technologieën in China. Ze zijn bedoeld om ethische overwegingen een integraal onderdeel te maken van het R&D-proces voor nieuwe AI-technologieën. Dit moet ervoor zorgen dat nieuwe technologieën zich ontwikkelen in lijn zijn met maatschappelijke waarden en normen. Voor het bevorderen van een brede discussie zijn naar Chinees model binnen een groot aantal organisaties committees gevormd.


IBM AI vergemakkelijkt omzetten oude applicaties naar java

Organisaties die vastzitten aan oude software systemen die kostbaar zijn in onderhoud en moeizaam te moderniseren zijn doen er goed aan om te kijken hoe AI de situatie kan veranderen.
AI wordt onder andere ingezet om computercode te genereren. IBM heeft sinds augustus een oplossing beschikbaar om de uit 1959 stammende COBOL code te vertalen naar Java. De oplossing ondersteunt dan ook het vertalen van oude, complexe en moeilijk te onderhouden applicaties en bijbehorend maatwerk naar de huidige (Cloud)standaarden.
Organisaties met dergelijke software doen er goed aan om soortgelijke mogelijkheden te onderzoeken voor hun (legacy) software.


Equinix data center bespaart 85% op energieverbruik

MVO bewuste organisaties letten op energieverbruik datacenters. Organisaties maken veelal gebruik van data centers. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van Software as a Service, data-opslag in de Cloud of anderszins. Een belangrijk MVO aspect bij tenders of aanbestedingen waarbij het gebruik van data centers onderdeel zijn van de dienstverlening is het stroomverbruik. Zoals bekend hebben deze centra’s een ongustige (energie) footprint.

Binnen de wereld van data centers zorgen innovaties voor oplossingen hiervoor. Het mes snijdt immers aan twee kanten: een lager energieverbruik en daarmee -kosten en mogelijk minder problemen met het verkrijgen van vestigingsvergunningen; een beter MVO profiel, wat gunstig kan uitvallen bij selectie-procedures. 

MVO bewuste organisaties kunnen naast de relevante ISO certificeringen (zie ons VLS rapport voor data center per inkoopsoftware aanbieder) ook kijken naar toegepaste technologieën bij data centers. Een casus/voorbeeld ter verduidelijking bieden het Equinix AMS5 datacenter. Door te investeren in nieuwe apparatuur (MLX switches) bespaart Equinix 85% op het energieverbruik van dit data center. Dit naast performance voordelen als bandbreedtes en doorvoersnelheden.

Bron: AMS-IX


Adviescollege ICT-toetsing geeft advies voor verkiezingsprogramma’s

“Omdat de digitalisering bij de Rijksoverheid een onmisbaar fundament vormt voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven, moet een nieuw kabinet serieus werk maken van de doorontwikkeling van de digitale overheid.” Het adviescollege doet daarom een aantal dringende suggesties aan politieke partijen om op te nemen in hun komende verkiezingsprogramma’s.

De afgelopen jaren bracht het college al meer dan honderd adviezen uit aan ministeries en uitvoeringsorganisaties. De pijlen van het college zijn dit keer gericht op de politieke partijen. Het advies omvat de volgende punten:

  1. Stel een minister aan voor digitale zaken die op kabinetsniveau het belang van de voortgaande digitalisering van de overheid behartigt.
  2. Zorg dat voorstellen voor nieuw beleid goed zijn doordacht als het gaat om digitale uitvoerbaarheid.  
  3. Zorg in de nieuwe regeerperiode voor continuering van een sterke Tweede Kamercommissie Digitale Zaken. 
  4. Vergroot de ICT-kennis bij bewindslieden en Kamerleden 
  5. Inspireer ambitieuze ICT-deskundigen om bij te dragen aan een sterke digitale overheid

De volledige onderbouwing en toelichting op het advies kunt u hier terugvinden.

Scroll naar boven