Online Kennissessie inkoopdigitalisering Intrakoop

Inkoopdigitalisering staat hoog op de agenda van Intrakoop. Dit was voor Intrakoop aanleiding om E-proQure in te schakelen voor maatwerk incompany traject inkoopdigitalisering voor de inkoopconsultants van Intrakoop. Zestien consultants van Intrakoop, variërend van junior tot senior consultants, actief op operationeel en tactisch niveau, volgden de kennissessie inkoopdigitalisering. In deze blog lees je waarom kennisuitwisseling zo belangrijk is, wat inkoopdigitalisering in de zorg betekent en hoe de kennissessie is aangepakt inclusief de resultaten.

Kennisuitwisseling inkoopdigitalisering binnen Intrakoop

De consultants van Intrakoop treffen elkaar meerdere keren per jaar om te ontmoeten en kennis bij te tanken. De kennisuitwisseling is gericht op kennisoverdracht, er moet ruimte zijn om onderling kennis en ervaring te delen en ruimte om samen te werken aan de uitvoering van praktijkgerichte opdrachten.

Bij inkoopdigitalisering gaat het over de ondersteuning van alle onderdelen van het inkoopproces door ICT. Die kennis is nodig om in de toekomst een effectieve en efficiënte inkoopfunctie te krijgen. Dat moet ook om de inkoopvolwassenheid te laten groeien, en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de zorginstellingen!

Hoe geven de inkoopconsultants hun klanten, verantwoordelijken voor de inkoopfunctie bij zorginstellingen, handvaten om met inkoopdigitalisering aan de slag te gaan?

Nieuwe toepassingen en kansen voor de inkoopfunctie

Intrakoop streeft ernaar slimme inkoopoplossingen en innovaties te bieden die haar leden en de zorgsector echt verder helpen. Ze luisteren naar wat er speelt in de zorg, denken mee en volgen de leveranciersmarkt op de voet. In ons werk richten we ons op een continue verbetering van processen en methodes. Daarbij speelt digitalisering een steeds grotere rol.

Op welke wijze kan inkoopdigitalisering bijdragen aan de verhoging van inkoopvolwassenheid in de zorgsector? Hoe ziet het actuele aanbod van inkoopsoftware in de Benelux eruit? Hoe doorloop je een succesvol inkooptraject? En nieuwe technieken die Data Analytics, Artificial Intelligence (AI) en Internet of Things mogelijk maken, worden nu al ontwikkeld en krijgen snel invloed ook op de inkoopfunctie.

Opzet kennissessie

De kennissessie was opgezet in drie delen:

  1. Inkoopdigitalisering en inkoopvolwassenheid
  2. SLiM Digitaliseren en Veranderen
  3. Inkoopintelligentie en New Tech

In deel 1 ging Gert Walhof in op de visie op inkoop en inkoopvolwassenheid, en hoe inkoopdigitalisering daarbij kan helpen. Hoe je succesvol digitaliseert legde Kennispartner Antoinette Vriend uit in deel 2 ‘SLiM digitaliseren en veranderen’. Het model biedt een gestructureerde aanpak voor het succesvol doorlopen van een inkoopdigitaliseringstraject. Het is gebaseerd op onderzoek en jarenlange ervaring, en inmiddels vele keren succesvol in de praktijk toegepast.

Op welke wijze inkoopdigitalisering leidt tot inkoopintelligentie, liet Kennispartner Gert Walhof in deel 3 zien. Daarbij ging hij ook in op technologische ontwikkelingen.

De eerste 2 delen bestonden uit een combinatie van theorie (kennis) en toepassing aan de hand van een casus van een inkoopdigitaliseringstraject bij een zorginstelling. De praktijkgerichte opdracht bestond uit een casus die groepsgewijs werd voorbereid en gepresenteerd en bediscussieerd.

Een greep uit de reacties van de deelnemers:

Mooie, leerzame en toepasbare sessies’.

‘Prettig om een brede blik te krijgen met betrekking tot de digitalisering van de inkoop, benieuwd om nog meer succesverhalen te horen’.

‘Waardevol om te weten wat er speelt bij inkoop, en hoe je het kunt aanpakken’. 

Als je morgen een training inkoopdigitalisering mag starten, dan ga ik leren…

De E-proQure kennissessie voor Intrakoop was gericht op een globaal beeld en kennis over inkoopvolwassenheid en inkoopdigitalisering, een succesvolle aanpak van inkoopdigitaliseringstrajecten en inkoopintelligentie en new tech.

In deel 3 interviewde Gert Walhof drie consultants uit verschillende generaties en stelde hen allemaal de vraag: ‘Als je morgen een training inkoopdigitalisering zou mogen wat ga je dan leren?’

Wat bleek? Alle consultants zoeken verdieping op de menselijke kant van veranderen, verandermanagement dus. Belangrijke vraag die veel consultants beantwoord willen zien is: hoe krijg ik de mensen mee in een inkoopdigitaliseringstraject ?

Inkoopdigitaliseringstrajecten mislukken vaak omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de veranderopgave voor de mensen. Veranderkunde is een vak apart (en overigens veel breder toepasbaar dan alleen in inkoop automatiseringsprojecten).

Meer weten?

Wil je voor jouw organisatie, inkoopsamenwerkingsverband of vereniging ook een company workshop of kennissessie inkoopdigitalisering organiseren. Om daarmee handvaten te krijgen om succesvol met inkoopdigitalisering en verandermanagement aan de slag te gaan?

Neem dan contact op met ons via info@e-proqure.nl of bel Antoinette Vriend (06-49113353) of Gert Walhof (06-55721284). Meer over onze incompany trainingen lees je in onze blog ‘Kennissessie inkoopdigitalisering AEDES‘.

Je kunt je overigens ook aanmelden voor ons (online) workshops inkoopdigitalisering publiek en privaat of workshop Verandermanagement.

Scroll naar boven