Artificial Intelligence - inkoopprocessen

Robotic accounting

Op 17 maart organiseerde GBNED een seminar over het gebruik van Robotic Process Automation (hierna: RPA) in financiële software, ofwel Robotic Accounting. De kennispartners van E-proQure kijken graag naar ontwikkelingen bij andere bedrijfsfuncties. Gezien de onlosmakelijke verbinding tussen Inkoop en Financiën, waren we blij met de uitnodiging van GBNED voor het seminar. Voor de lezers van de E-proQure Nieuwsbrief maakten wij een korte impressie.

GBNED is een organisatie die al vele jaren onderzoek doet naar ontwikkelingen op het gebied van boekhoudsoftware. Regelmatig worden de laatste ontwikkelingen gerapporteerd. Tijdens de seminars is er veel aandacht voor praktische informatie.

Boekhoudsoftware: vooral in de cloud

Uit het laatste onderzoek van GBNED, waarin ruim 200 boekhoudsoftware pakketten worden beschreven, blijkt dat ook deze applicaties steeds vaker alleen in de cloud beschikbaar komen. Er is veel aandacht voor e-factureren. Zowel als het gaat om het ontvangen en automatisch kunnen verwerken van e-facturen als het kunnen aanmaken en verzenden ervan. Als het gaat om innovatie is vooral in de nieuwe generatie ERP applicaties het direct verwerken van gegevens de trend. Zodat als data worden gebruikt voor analyse doeleinden deze data actueel zijn. De functionaliteit voor data analyse mogelijkheden valt de onderzoekers nog erg tegen. Hiervoor wordt vaak gespecialiseerde software gebruikt, zoals bijvoorbeeld Power BI of QlikView. Het voordeel van deze gespecialiseerde software is ook dat data uit meerdere bronnen kan worden gebruikt. Een interessante vraag die is uitgezet, is wat leveranciers van software hebben gedaan aan voorbereiding voor het moment dat afscheid moet worden genomen van een klant? Hebben zij een exit aanpak en zo ja hoe ziet deze eruit?

Blockchain is dood ….. of toch niet?

Een specialist financiële logistiek van de RaBoBank verwonderde zich erover dat hij bijna niets meer over blockchain hoort. ‘Is blockchain dood?’ vroeg hij zich hardop af. Zijn conclusie was dat dit niet het geval is. Volgens hem leeft blockchain, en vormt blockchain in combinatie met smart contracts een grote belofte voor de toekomst. Maar ook hier blijkt de praktijk vaak weerbarstiger dan de theorie die via vele congressen en white papers tot ons komt. Een serieus probleem is, dat ook voor blockchain het erg belangrijk is dat de broninformatie volledig, actueel en betrouwbaar is. Hier gaat het volgens de specialist vaak mis. Maar hij laat ook een aantal mooie toepassingen zien die volgens hem in de praktijk echt werken, zoals Guts Tickets,  Moyee Coffee Blockchainen We Trade.

No hands accounting Lab van Exact

Samen met een aantal klanten doet Exact in dit Lab onderzoek naar de mogelijkheden die RPA biedt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van analyse van data uit zowel de database van Exact, maar ook van andere gegevens. Doelstelling is dat het bijhouden van de financiële administratie steeds meer door computers gedaan kan worden en de professionals steeds meer tijd krijgen voor analyse van de data, het signaleren van bijzonderheden en het adviseren van de business. Nu Exact sindskort eigenaar is van de inkoopsoftware van ProQuro, was onze vraag natuurlijk ‘Wanneer komt er een No hands procurement lab?’ Helaas staat dit bij Exact nog niet in haar plannen.

Robotic Process Automation: ook binnen Inkoop?

De vraag die voorligt is ‘Vinden de RPA-ontwikkelingen ook terug binnen inkoopsoftware?’. De lezers van het recent gepubliceerde Vendor Landscape Onderzoek weten dat RPA, naast onder ander Artificial Intelligence technologieën, recentelijk breder beschikbaar zijn gekomen in inkoopsoftware. RPA zien we bijvoorbeeld terug binnen het Purchase to Pay process. Wil je hier meer over lezen, bijvoorbeeld welke leveranciers van inkoopsoftware al RPA inzetten? Download dan hier het Vendor Landscape 2019 rapport.

Scroll naar boven