Samenwerking onderzoek E-proQure en Hanzehogeschool Groningen

Onderzoek naar succesvolle selectie en implementatie van e-Procurement applicaties

Groningen, 27 november 2013 – e-Procurement oplossingen worden in toenemende mate ingezet voor het ondersteunen en uitvoeren van aanbestedings- en inkoopprocessen. Dit levert grote voordelen op in kwaliteit, kosten en concurrentievoordeel. Het lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen gaat in samenwerking met E-proQure onderzoek doen rond het thema e-Procurement. Belangrijke doelgroepen daarbij zijn het midden- en kleinbedrijf (MKB), organisaties in de gezondheidszorg en lokale en regionale overheidsorganisaties.

Samenwerking E-proQure en Hanzehogeschool Groningen
Het aanbod aan e-Procurement-applicaties neemt toe en bedrijven en instellingen zien steeds vaker het nut in van het gebruik van dit hulpmiddel. Niet vreemd, want een goed gebruik kan grote voordelen hebben: lagere proceskosten en hogere kwaliteit van de output. Bedrijven en instellingen die hun inkoopproces willen professionaliseren, zien zich dan ook voor de uitdaging gesteld hiervoor een goede business case te bouwen en de juiste tool(s) te selecteren en te implementeren. Actuele informatie over welke applicaties wat te bieden hebben, hoe een goede business case te bouwen en een aanpak hoe de applicatie binnen organisaties te implementeren, ontbreekt echter nog.

In het eerste jaar van de samenwerking gaan E-proQure en het lectoraat Inkoopmanagement onderzoek doen naar de adoptie van E-procurement applicaties bij lagere overheden. De komende jaren wordt de samenwerking verder ontwikkeld en wordt een begeleidingscommissie geformeerd om de opzet van onderzoeken te toetsen en resultaten te bespreken. Naar verwachting zullen de eerste resultaten in de zomer van 2014 beschikbaar komen.

Over het lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen en E-proQure
Een belangrijke doelstelling van het lectoraat Inkoopmanagement is om de inkoopfunctie binnen organisaties te professionaliseren. Dit doet het lectoraat door via praktijkonderzoek bij bedrijven en instellingen kennis te verwerven en te verspreiden op het gebied van inkoopmanagement. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met docenten en studenten. Voor meer informatie: www.hanze.nl/kco.
E-proQure is een onderdeel van Omnifocus Business Solutions B.V., dat bedrijven overheden helpt bij het creëren van meerwaarde door professionalisering van de inkoopfunctie. Het onderdeel E-proQure richt zich specifiek op het bevorderen van inkoopprofessionalisering door inzet van e-Procurement. Daartoe verricht zij onafhankelijk onderzoek naar adoptie, selectie en implementatie van e-procurement. Voor meer informatie: e-proqure.nl.

Meer informatie ?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met E-proQure – Antoinette Vriend (avriend@e-proqure.nl; 06-49113353) of met het lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen – Gert Walhof (g.h.walhof@pl.hanze.nl; 06-55721284).

Scroll naar boven