E-proQure onderzoeken

Om de kennisontwikkelingen op het gebied van e-Procurement te bevorderen, voert E-proQure onderzoeken uit. Sinds 2012 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de Hanzehogeschool Groningen – Lectoraat Inkoopmanagement gestart en worden gezamenlijk onderzoeken uitgevoerd rond het thema e-Procurement. 

publicaties

 

Onderzoek e-aanbesteden in Nederland in Deal gepubliceerd !
In de Deal van Oktober 2014 zijn de resultaten van het adoptie-onderzoek naar e-aanbesteden in Nederland gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door afstudeerder Gerbrand Sinnema in opdracht van E-proQure. Download direct het artikel e-Aanbesteden in Nederland in de Deal. Een blogbericht en uitgebreide samenvatting van het onderzoek e-Aanbesteden in Nederland zijn hier te downloaden.

Onderzoek MKB e-Procurement Business Case gestart !
Rond ICT projecten zoals e-Procurement projecten hangt een aureool van kost meer dan begroot, levert minder op dan verwacht en het is nooit op de afgesproken tijd af. Zo ook voor het MKB. Daarom gaan het Lectoraat Inkoopmanagement en
E-proQure onderzoek uitvoeren om een model business case elektronisch inkopen voor het MKB op te leveren. Doel is om voor de zomervakantie in 2015 het resultaat te presenteren. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de NEVI Research Stichting. Voor meer informatie klik hier.

Beide onderzoeken maken onderdeel uit van de meerjarige onderzoekssamenwerking tussen de Hanzehogeschool Groningen – Lectoraat Inkoopmanagement en E-proQure.

Scroll naar boven