Belangrijkste inkooptrends

Strategische inkoop topprioriteit voor inkoopprofessionals

Meer dan de helft (53%) van de inkoopprofessionals is bezig met de omschakeling van tactisch naar strategisch inkopen. Dit blijkt uit deel 2 van het onderzoek van Zycus: ‘Pulse of Procurement – 2018’ onder meer dan 400 inkoopprofessionals wereldwijd. Opvallend is wel dat de inkoopprofessionals heel verschillend denken over de verandering in hun rol de komende vijf jaar. Ongeveer 22% is van mening dat de grootste verschuiving zal plaatsvinden in de rol van inkoop binnen de onderneming.

Zycus - Procurement in de komende 5 jaar

Gevraagd naar de meest ingrijpende verandering voor inkoop in de komende vijf jaar, denkt ruwweg de helft (53%) van de professionals in de inkoopsector dat het op een of andere manier gerelateerd is aan technologie, bijvoorbeeld sneller, slimmer, meer geautomatiseerd, meer geïntegreerd en mobieler.

Andere uitkomsten in deel 2 van het onderzoek onder de inkoopprofessionals zijn de volgende:

Wereldwijd positief beeld bedrijfsklimaat

De bedrijfsinkomsten en winstgevendheid stijgen wereldwijd over het algemeen. Daarentegen zijn de marktomstandigheden minder gunstig geworden voor grote kostenbesparingen en andere concessies van leveranciers.

Kostenbesparingen

Gemiddeld behalen inkopers 12% aan kostenbesparingen. De grootste groep inkopers (42%) geeft echter aan besparingen tussen de 5% en 10% te realiseren.

Spend under management (SUM)

Een inkoopteam heeft gemiddeld 54% van de totale spend onder direct beheer. Dit gemiddelde valt in de grootste groep van inkopers (33%) die een SUM rapporteren tussen de 40 en 60%.

Contract compliance

Inkoopprofessionals zien gemiddeld een score van 55% voor het nakomen (uitnutten) van afspraken in contracten. De meeste inkopers (27%) geven aan dat de contract compliance tussen de 40 en 60% ligt

Aanbestedingen

Aanbestedingen vertonen dit jaar weinig ontwikkelingen op het gebied van technologie en gebruik.

Technologie

Slechts 16% van de inkoopprofessionals beoordeelt hun huidige technologie stack gemiddeld als state-of-the-art (SOA) en volledig een derde gelooft dat ze zijn achter de curve van technologie.  Bijna 40% gebruikt nog steeds oplossingen van eigen bodem (voornamelijk digitale spreadsheets), terwijl 14% investeert in uitgebreide, volledig geïntegreerde oplossingen aan inkooptools.

Meer over deel 1 van het onderzoek

In juli publiceerden we al een nieuwsbericht over deel 1 van het Zycus-onderzoekPulse of Procurement – 2018, deel 1’. Dat rapport ging over de technologische trends en de toekomst van e-procurement.

Scroll naar boven