Beter aanbesteden - doe het digitaal

Waar is de digitale actieagenda van Matthijs Huizing? Beter aanbesteden: doe het digitaal!  

Op 16 februari overhandigde aanjager Matthijs Huizing de actieagenda Beter Aanbesteden aan staatssecretaris Mona Keijzer. Het rapport komt tot 23 acties die de kwaliteit van aanbesteden gaan verbeteren. Deze acties zijn belegd bij verschillende organisaties, die zich blijkbaar hebben gecommitteerd deze verder uit te werken.

Toen Beter Aanbesteden werd gestart hield E-proQure een pleidooi om ook te onderzoeken wat de staat is van de ondersteuning van de inkoopfunctie door IT. Immers, e-procurement heeft bewezen kennisuitwisseling tussen inkopers en ondernemers tijdens de tender-, de contractmanagement- en purchase-to-pay-fase te bevorderen, de toegankelijkheid voor ondernemers tot aanbestedingen te vergroten en  foutkansen te verkleinen.

Actieagenda beter aanbesteden

In de Actieagenda wordt aandacht gevraagd voor goede communicatie over aanbestedingen binnen de organisatie van aanbestedende diensten en met:

  • de markt,
  • het belang van actuele marktkennis,
  • transparantie ook voor wat betreft de aanbestedingskalender,
  • standaardisatie,
  • aandacht voor de kwaliteit van de inkoopfunctie,
  • en het aanzien van inkopers.

Naar onze mening is het voor positieve ontwikkelingen op al deze gebieden van groot belang dat de ondersteuning van de inkoopfunctie door IT (e-procurement) state of the art is. E-procurement kan een belangrijke driver zijn om de actiekalender succesvol te implementeren. Een stille kracht die nog niet is ontdekt! Of Europa en Nederland beschikken over de Digitale Agenda 2020, Matthijs Huizing werkt nog met een papieren agenda. Wij wachten daarom nog op de digitale agenda beter aanbesteden 2020. En nodigen Matthijs van harte uit om deze samen op te stellen!

De kamerbrief en de acties

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden

Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden

Scroll naar boven