Belangrijkste inkooptrends

De wereld van de inkoper en aanbestedingsjurist na corona

In maart 2021 begon de corona crisis. Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn de vaccinaties gestart en gaan we langzamerhand denken aan het leven na corona. Samen met Maurice Essers schreef ik voor SDU een tweedelige blog met bespiegelingen over wat er gaat veranderen voor inkoper en jurist in de nieuwe werkelijkheid. In deze blog een samenvatting van de belangrijkste bespiegelingen over de wereld van de inkoper en aanbestedingsjurist. De ontwikkelingen zijn niet alleen van toepassing op de overheid, maar zijn ook voor inkopers en juristen werkzaam in het bedrijfsleven herkenbaar. 

Inkoopbeleid en -strategie, aanbesteden en contractmanagement 

Uitgangspunt voor alle aanbestedingen van een organisatie vormt het inkoopbeleid van de organisatie en de inkoopstrategie voor een bepaalde inkoopcategorie (zoals inhuur van personeel, software en hardware). Voorafgaand aan het bepalen van de strategie wordt door inkoop in de regel een interne en externe marktanalyse uitgevoerd. In De wereld van de inkoper en jurist na corona, deel 1 worden de belangrijkste kansen en risico’s benoemd, welke aanleiding kunnen geven tot een wijziging van de strategie bij aanbesteden en contractmanagement.  

Mede als gevolg van de strategiewijzigingen worden veranderingen verwacht op het gebied van aanbesteden, waaronder meer lokaal/regionaal sourcen, de toenemende aandacht voor financieel-economische draagkracht van de opdrachtnemer en uitstel van aanbestedingen als gevolg van de onzekerheid door de coronacrisis. Op het gebied van contractmanagement verwachten we in sommige sectoren afspraken met aanbieders gericht op het voorkomen van acute liquiditeitsproblemen, en een toename van het gebruik van herzieningsclausules, verlengingen of wijzigingen van lopende overeenkomsten en het vastleggen van meer evenwichtige risicoverdelingen. 

Van online naar hybride samenwerken 

In De wereld van de inkoper en jurist na corona, deel 2 wordt met name ingegaan op online samenwerken en inkoopdigitalisering. Door corona werken veel inkopers en juristen thuis. Technologieën zoals Microsoft Teams en Zoom worden ingevoerd als vervanging van de fysieke werkomgeving. Om te kunnen blijven samenwerken met zowel leveranciers als interne collega’s. In veel gevallen is alleen de technologie toegevoegd aan de aloude vorm van samenwerken. Maar pas op: als samenwerken uitsluitend vanuit technologisch perspectief wordt bekeken, leidt dit in de regel tot productiviteitsverlies en vervreemding van het werk, leveranciers en collega’s. Dat is het omgekeerde van wat we nodig hebben. Verwacht wordt dat we naar een nieuwe hybride vorm van samenwerken zullen toegroeien. 

Het kantelpunt voor inkoopdigitalisering 

Door corona staan we op een kantelpunt wat betreft inkoopdigitalisering. Het inkoopvak maakt een sterke ontwikkeling door waarbij digitalisering niet meer weg te denken is. Nu is hét moment om door te pakken en inkoop opnieuw uit te vinden en volledig te digitaliseren. En te laten zien hoe inkoopdigitalisering leidt tot een driver voor inkoopvolwassenheid. 

Om blijvend van waarde te zijn voor de organisatie, dient de inkoper juiste keuzes te maken bij de digitalisering inkoop- en aangrenzende processen. Zonder die digitalisering is het optimaliseren van inkoopprocessen niet mogelijk. Immers, een overgroot deel van de repeterende en voorspelbare taken wordt beter en sneller uitgevoerd via een geautomatiseerd proces. Technologisch is er veel mogelijk. Inkoopdigitalisering is 80 procent verandermanagement en 20 procent techniek. Als de inkoper in staat is samen met belanghebbenden de weerstanden te managen, wordt de basis voor een succesvol traject gelegd.  

Randvoorwaardelijk bij de inzet van inkooptools en nieuwe technieken, zoals artificial intelligence, is dat de organisatie een visie op inkoopdigitalisering heeft. Net als de mate waarin inkoopdigitalisering bijdraagt aan professionalisering van de inkoopfunctie, en daarmee aan de organisatiedoelstellingen.  

Meer informatie? 

Wil je naast deze blogs meer weten over trends en ontwikkelingen op het gebied van inkoop en inkoopdigitalisering, lees dan de blogs: 

Scroll naar boven