E-proQure technologische ontwikkelingen 2018 2021

Trends en ontwikkelingen bij inkoopdigitalisering 2021

Terwijl de ontwikkeling van en investeringen in Cloud technologieën leidend blijven, heeft corona een aantal technische en maatschappelijk relevante ontwikkelingen versneld. Welke keuzes maken de best-in-class organisaties en welke daarvan liggen binnen bereik van (bijna) elke organisatie?

Prioriteiten van CEO’s en CPO’s

De belangrijkste technologische ontwikkelingen ondersteunen een CEO en CPO bij het realiseren van de voor hen belangrijkste prioriteiten
Deze zijn hier terug te vinden in de belangrijkste inkooptrends voor 2021. De 5 belangrijkste technologische ontwikkelingen zijn hieronder genoemd.

1. De “corona-economie” als katalysator voor het werken op afstand

Corona-maatregelen hebben in 2020 vrijwel direct geleid tot beperkingen in het fysiek kunnen of mogen samenwerken.

Uit internationaal onderzoek onder CEO’s en CPO’s blijkt dat daarom met voorrang actie is ondernomen om (samen)werken op afstand beter mogelijk te maken. Met name door het beschikbaar maken van apparatuur en van software (of online diensten) om op afstand samen te kunnen werken. Denk aan diensten als Zoom of Microsoft Teams. Regionale verschillen hierin zijn daarbij deels terug te voeren op de verschillen in de toegang tot (snel en betrouwbaar) internet.  

De kans is groot dat jij net als ik de afgelopen 12 maanden uitgebreid kennis hebt gemaakt met videodiensten en samenwerkingsplatforms als Microsoft Teams. Vanwege de ervaren efficiënties en andere voordelen is de verwachting dat zo’n 33% van alle werknemers blijvend op afstand zal werken.

Door de grote vraag naar tools die samenwerken op afstand ondersteunen zijn deze in korte tijd steeds professioneler geworden. Dit blijkt onder meer aan het uitbreiden van samenwerkingsfunctionaliteiten en het voldoen aan randvoorwaarden als compliance met privacywetgeving en gegevensbeveiliging.

Relevantie van ontwikkelingen voor verschillende soorten organisaties

Het werken op afstand is overigens de enige ontwikkeling waarvan je kunt zeggen dat deze geldt voor zowat elke organisatie: groot of klein.
De volgende ontwikkelingen en toepassingen betreffen state-of-the-art ontwikkelingen of best practice toepassingen waarvan de kosten-baten veelal afgestemd zijn op omvangrijke organisaties die opereren in veeleisende markten.
Echter, veel van deze ontwikkelingen en oplossingen zijn schaalbaar en in passende vorm beschikbaar voor organisaties van kleinere omvang of opererend in minder competitieve omgevingen. Dat maakt deze ontwikkelingen en oplossingen relevant voor de langere termijnkeuzes bij het inrichten van je ICT omgeving.

2. Cloud computing (iPaaS, Hybrid Cloud, Multi Cloud, Edge Computing, … )

Organisaties investeren voor de ondersteuning van inkoopprocessen met name in SaaS oplossingen. Het integreren van deze oplossingen gebeurt bij kleine en middelgrote organisaties nog steeds op de traditionele, kostbare en tijdrovende wijze. Grote, leidende organisaties organiseren het grootste deel van hun ICT infrastructuur in de Cloud. Integration Platform as a Service (iPaaS) is hiervan de kern.

Lees hier meer over in het artikel over “Inkoop kan stappen maken met iPaaS”

Deze platformen kunnen bijvoorbeeld voorzien in oplossingen die niet mogelijk zijn in een traditionele omgeving zoals:

  • Het beschikbaar houden van de applicaties en de gegevens (uitwijk, back ups, e.d.)
  • Het beveiligen van gegevens
  • Het intelligent en makkelijk (via API, Webservice, ESB, RPA, …) koppelen van bedrijfsapplicaties
  • Het integreren van Cloudoplossingen (bijvoorbeeld Low Code/No Code applicaties) of databases die op andere Cloudplatformen zijn opgeslagen
  • Het automatisch laten verwerken van gegevens uit een systeem door een daaraan gekoppeld systeem, al dan niet op basis van geanalyseerde, bewerkte gegevens
  • Het koppelen van apparaten (Internet of Things) en het laten verwerken van gegevens door andere applicaties en vise versa
  • Het toepassen van Artificial Intelligence bij het beheren van beveiligen de applicaties en gegevens

Aanbieders van Cloudplatformen ontwikkelen in hoge mate nieuwe tools om op een eenvoudige wijze systemen, apparaten en gegeven te kunnen onderhouden, koppelen, bewerken, te beveiligen, etc.

Leidende organisaties koppelen on-premise systemen en SaaS in de Cloud (Hybrid Cloud), maken eventueel gebruik van verschillende Cloud aanbieders vanwege risicospreiding, beste leverancier voor specifieke behoeften, e.d. (Multi Cloud) of ontzien de Cloudoplossing door bewerking van gegevens elders plaats te laten vinden (Edge Computing). M.a.w. vanwege de relatief eenvoudige wijze waarop de platformen en onderdelen ervan te koppelen zijn, kiezen organisaties voor die combinatie die hen het beste uitkomt.

Voor organisaties die geen of beperkte ervaring hebben met deze platformen, zijn diverse dienstverleners beschikbaar die schaalbare deeloplossingen bieden waarbij gebruik wordt gemaakt van het beperkt aantal state-of-the-art wereldwijd opererende platformaanbieders.

De boodschap is dat de ICT infrastructuur van elke organisatie gebruik kan en behoort te maken van dergelijke platformen. Zowel vanwege efficiëntie, veiligheid en functionaliteit.

3. Microservices

Het geautomatiseerd ondersteunen van een proces leidt in de regel tot een arbeidsintensieve zoektocht. Eisen worden opgesteld en compromissen gesloten. Immers, er zijn altijd wel eisen of wensen waaraan niet (geheel) kan worden voldaan.

Het maken van apps voor het ondersteunen van specifieke processtappen is tegenwoordig eenvoudig. Er zijn platformen beschikbaar die dit volgens het principe van Low Code of Now Code kunnen. Idee is dat steeds kleine processtappen worden verwerkt in een app. Door het koppelen van twee of meerdere apps kunnen eenvoudig workflow worden gedefinieerd. Het buz woord voor een dergelijke structuur is microservice architecture.

Microservices zijn aldus een relatief eenvoudige, goedkope en snelle wijze om (zelfs ingewikkelde) processtappen te automatiseren.

4. Democratisering en Industrialisatie van Artificial Intelligence (AI)

Deze trend of ontwikkeling betekent eigenlijk dat diverse vormen van AI op eenvoudige en voor de gebruiker begrijpelijke wijze toepasbaar en breed beschikbaar is. Te denken valt aan AI als onderdeel van Robotic Process Automation, van cyber security processen, van de aansturing van Internet of Things.

Lees meer over RPA

De boodschap hier is dat Artificial Intelligence toegankelijk en beschikbaar is voor het intelligenter maken van je werkprocessen, bijvoorbeeld bij het verwerken van inkoopfacturen. De makkelijkste manier om er bekend mee te worden is ….. google op internet en voer een oriënterend gesprek met een specialist.

5. Predictive & Prescriptive Analytics

De combinatie van (1) koppelbaarheid van systemen en gegevens, (2) analysemogelijkheden eventueel op basis van Artificial Intelligence en bewerkingsmogelijkheden via bijvoorbeeld RPA’s maakt het mogelijk om geanalyseerde en bewerkte output van een systeem al dan niet voorwaardelijk te gebruiken als input voor een ander systeem.

Deze ontwikkeling is aldus niets meer dan een slimme toepassing van een combinatie van mogelijkheden die mogelijk binnen een Cloudplatform worden geboden.

Ook deze ontwikkeling toegankelijk en daarmee beschikbaar voor de minder omvangrijke organisaties.

Conclusie

Voor de CEO en CPO zijn flexibiliteit en beschikbaarheid van informatie voor besluitvorming belangrijke bijdragen van ICT systemen.  

De hedendaagse Cloud Platformen zijn gebouwd om middels integraties en aanvullende voorziening hierin te voorzien. En in veel meer dan dat. Deze platformen vormen een onmisbaar onderdeel van de ICT structuur van succesvolle organisaties.
Daarmee vormen ze minstens onderwerp van onderzoek voor organisaties die nog steeds op de traditionele wijze systemen integreren via point-to-point koppelingen.

Mocht je vragen of ervaringen willen delen over integraties via Cloud platformen en technologieën, deel die dan gerust.

Wim Vriend

Kennispartner

 

Scroll naar boven