E-proQure onderzoek naar inkoopsofware Tenderned

Tenderned aanbestedingsapplicatie gemoderniseerd

PIANOo Experisecentrum Aanbesteden heeft haar Tenderned applicatie grondig vernieuwd.

Open tijdens de verbouwing

PIANNOo geeft aan dat: “Sinds december 2018 werkten we scherm voor scherm aan een nieuw design, nieuwe functionaliteiten en een betere gebruikservaring. Deze verbouwing is nu klaar.
Bij deze aanpassingen stonden de wensen van onze gebruikers voorop. Ook de techniek is tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Hierdoor is TenderNed nog robuuster gemaakt.”

De verbouwing in cijfers

PIANNOo vat de “verbouwing” samen met de volgende cijfers:

  • We hebben 416 schermen in de oude applicatie teruggebracht tot 360 nieuwe schermen.
  • In totaal hebben 40 mensen meegewerkt. Dat was een interdisciplinair scrumteam met ontwikkelaars, UX-designers, testers, product owners, tekstschrijvers, functioneel beheerders en juristen.
  • Ieder week hebben we zo’n 2 à 3 schermen opgeleverd.
  • Door de Servicedesk zijn over de renovatie 649 vragen beantwoord.

Mooie toekomst voor Tenderned?

Voor de gebruikers is het goed dat de Tenderned applicatie nog wordt onderhouden. Over het voortbestaan van Tenderned is echter nog geen duidelijkheid.
ATOS Consulting heeft in april 2019 in een adviesrapport aan het Ministerie van EZK, de financier en uiteindelijke opdrachtgever voor bouw en onderhoud van Tenderned, aangegeven om Tenderned uit te faseren. Dit mede vanwege de kosten die zijn gemoeid met het verder ontwikkelen en onderhouden van de applicatie en het verstoren van de marktwerking in relatie tot de commerciële aanbieders van aanbestedingsplatformen.
Over de twee, door ATOS geadviseerde alternatieven (medefinanciering door decentrale overheden en het aan de markt overlaten van het aanbieden van een e-aanbestedings applicatie) wordt sindsdien door het Miniserie met betrokkenen overlegd.

Toegang tot de Tenderned applicatie lijkt dan ook voor de nabij toekomst verzekerd. 

Meer weten?

Lees dan onder andere het volgende nieuws over Tenderned: ATOS adviseert het ministerie te stoppen met TendernedHoe gaat het eigenlijk met Tenderned?Verplichte e-Herkenning Tenderned in strijd met Aanbestedingsregelgeving

Scroll naar boven